Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lái xe văn phòng

Biểu đồ lương lái xe văn phòng

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lái xe văn phòng8,500,000 VNĐ