Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương lái xe văn phòng

Biểu đồ lương lái xe văn phòng

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của lái xe văn phòng9,750,000 VNĐ