Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương Luật - Pháp lý tốt nhất hiện nay

Biểu đồ lương Luật - Pháp lý

9 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của Luật - Pháp lý9,000,000 VNĐ