Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bán hàng quần áo

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng quần áo

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng quần áo8,500,000 VNĐ