Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bán hàng showroom

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng showroom

8 triệu 404 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng showroom8,404,000 VNĐ