Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bếp

Biểu đồ lương nhân viên bếp

8 triệu 244 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bếp8,244,000 VNĐ