Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên hậu cần

Biểu đồ lương nhân viên hậu cần

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên hậu cần9,333,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên hậu cần