Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

9 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu9,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu