Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên mua hàng

Biểu đồ lương nhân viên mua hàng

9 triệu 650 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên mua hàng9,650,000 VNĐ