Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên phay

Biểu đồ lương nhân viên phay

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên phay8,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng nhân viên phay