Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên quan trắc

Biểu đồ lương nhân viên quan trắc

7 triệu 666 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên quan trắc7,666,000 VNĐ