Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên thiết kế 2d

Biểu đồ lương nhân viên thiết kế 2d

11 triệu 300 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế 2d11,300,000 VNĐ