Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tuyển dụng

Biểu đồ lương nhân viên tuyển dụng

11 triệu 263 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tuyển dụng11,263,000 VNĐ