Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên tuyển dụng

Biểu đồ lương nhân viên tuyển dụng

8 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên tuyển dụng8,750,000 VNĐ