Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo tỉnh thành

Công cụ tra cứu lương tại Khánh Hòa nhanh chóng, chính xác

Biểu đồ lương tại Khánh Hòa

11 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Khánh Hòa11,750,000 VNĐ