Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo tỉnh thành

Công cụ tra cứu lương tại Nam Định nhanh chóng, chính xác

Biểu đồ lương tại Nam Định

11 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình tại Nam Định11,333,333 VNĐ