TRA CỨU LƯƠNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

Cho bạn biết mức lương kỹ sư cơ khí trung bình, được các công ty trả là bao nhiêu, liệu bạn có nhận lương đúng với thị trường việc làm đang có.

NHẬP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN

Để biết mức lương kỹ sư cơ khí bạn có thể sử dụng công cụ tra cứu lương tại Timviec365.vn, dữ liệu được tổng hợp từ mức lương đưa ra trong các tin tuyển dụng của hàng ngàn công ty trên cả nước, do đó đây là mức lương thực tế và chính xác.

Các bước kiểm tra lương ký sư cơ khí

  • Bước 1: Nhập vị trí công việc: Kỹ sư cơ khí, cơ khí chế tạo máy,…
  • Bước 2: Chọn các tiêu chí (trình độ, kinh nghiệm, ….)
  • Bước 3: Ước tính lương, nhận mức lương cơ khí trung bình

Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua bước 2 nếu không cần lọc theo các chỉ tiêu.

Lương kỹ sư cơ khí