Bạn có biết phụ cấp trách nhiệm là gì?

Tác giả: Vũ Bích Phượng - Đăng ngày 27/08/2019
Khi tham gia làm việc tại bất cứ một đơn vị sự nghiệp nào đó, người làm lãnh đạo sẽ xem xét việc chi trả cho một nhân viên phụ cấp trách nhiệm dựa vào chức vụ, tính chất công việc mà người...