Mách bạn cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng

Tác giả: Vũ Bích Phượng - Đăng ngày 09/01/2020
Chủ đề về lương, thưởng, hoa hồng dường như chẳng khi nào hết hỏt đối với người lao động. Đó là điều đương nhiên bởi lương thưởng, đặc biệt là tiền hoa hồng chính là yếu tố thể hiện rõ nhất năng suất lao động của bạn. Để đảm...