Các công việc làm thêm cho sinh viên tại Cần thơ

Tác giả: Hoàng Hiền - Đăng ngày 28/09/2019
Cần Thơ là một thành phố trực thuộc trung ương, là thành phố thuộc đồng bằng sông Cửu Long, trong những năm gần đây, Cần Thơ luôn vượt chỉ tiêu của Đảng ta đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Chính vì vậy...

Cơ hội tìm việc làm thêm buổi tối tại An Giang

Tác giả: Vũ Thoa - Đăng ngày 26/09/2019
Trong nhiều năm trở lại đây, nền kinh tế An Giang không ngừng được chú trọng, nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà Nước cùng sự nỗ lực của các cấp Chính quyền địa phương và người dân. Nền kinh tế của tỉnh...
2 3 4 ... »