Việc làm du lịch và cơ hội phát triển cao

Tác giả: Timviec365.vn - Đăng ngày 28/09/2019
Những năm gần đây, sự phát triển của cơ cấu ngành kinh tế đã thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu ngành sang phát triển dịch vụ. Trong đó, ngành dịch vụ được quan tâm đẩy mạnh hơn hết...