Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trợ lý tổng giám đốc

Biểu đồ lương trợ lý tổng giám đốc

16 triệu 793 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trợ lý tổng giám đốc16,793,000 VNĐ