Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trợ lý tổng giám đốc

Biểu đồ lương trợ lý tổng giám đốc

15 triệu 263 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trợ lý tổng giám đốc15,263,000 VNĐ