THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng Website timviec365.vn xin vui lòng đọc trang này một cách chi tiết. Nếu bạn không đồng ý với những thỏa thuận và điều kiện đưa ra từ timviec365.vn, xin vui lòng ngưng ngay việc truy cập và sử dụng trang timviec365.vn. Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Website timviec365.vn xem như bạn đã chấp nhận những thỏa thuận, điều kiện và những điều khoản ràng buộc của timviec365.vn đưa ra.

Timviec365.vn có thể thay đổi thoả thuận sử dụng theo từng thời kỳ để phù hợp với Quy Định Pháp Luật hiện hành mà không cần thông báo trước. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi những điều kiện này sẽ ràng buôc bạn và Timviec365.vn. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này với bất cứ lý do nào. Thoả thuận sử dụng dịch vụ gồm những điều khoản sau:

Điều 1: Tất cả nội dung trang Web timviec365.vn (Như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, hình tượng và nội dung) thuộc tài sản sở hữu trí tuệ được Pháp Luật Việt Nam bảo vệ. Bạn không được quyền dùng bất cứ biện pháp kỹ thuật nào để sao chép hoặc sửa chữa bất cứ nội dung nào tại Web Timviec365.vn mà không được sự đồng ý của timviec365.vn

Điều 2: Bạn không được gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, vi phạm thuần phong mỹ tục, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm những việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự và hình sự.

Điều 3: Bạn không được tải hồ sơ ứng viên giả mạo thông tin của người khác, mang tính chất quảng cáo, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ...

Điều 4: Website timviec365.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi bạn gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ vi phạm hoặc xâm phạm tác quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phát sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp. Hoặc vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet và Luật Pháp Việt Nam.

Điều 5: Bạn không được quyền tuyên bố hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

Điều 6: Bạn chịu trách nhiệm lưu giữ bảo mật thông tin và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những sử dụng hoặc đăng ký do tài khoản của bạn tạo ra. Khi bị thất lạc hoặc mất thông tin cá nhân, bạn phải liên hệ ngay với timviec365.vn để được hỗ trợ.

Điều 7: Quyền duy nhất của bạn là khi không thỏa mãn chính sách, yêu cầu, thỏa thuận và hoạt động thực tiễn của timviec365.vn thì bạn vui lòng chấm dứt mọi truy cập và giao dịch của bạn với timviec365.vn ngay lập tức. Timviec365.vn sẽ chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động của bạn mà không cần bồi thường với bạn dưới hình thức nào.

Điều 8: Timviec365.vn không thể xác định được người sử dụng thừa nhận thực về chính mình, Timviec365.vn không tham gia giao tiếp hoặc kiểm soát hành vi người sử dụng. Cho nên bạn không thể đòi hỏi bất cứ thiệt hại nào với timviec365.vn liên quan đến người sử dụng khác.

Điều 9: Timviec365.vn không phải là Nhà Tuyển Dụng hoặc đại diện cho bất cứ Nhà Tuyển Dụng nào khác. Timviec365.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào trong công việc lựa chọn của bạn với mọi lý do.

Điều 10: Timviec365.vn không chịu trách nhiệm đối với bất cứ đường liên kết đến các website nào khác từ Timviec365.vn. Những liên kết này chỉ mang tính chất cung cấp như một tiện ích mà timviec365.vn mang lại cho bạn. timviec365.vn không đại diện cho liên kết thứ ba và không đảm bảo rằng các nội dung, tính chính xác và những thiệt hại của những liên kết thứ ba mang lại cho bạn. Nếu bạn cố gắng liên kết thì đó là sự lựa chọn của bạn.

Điều 11: Timviec365.vn không chứng nhận và đảm bảo rằng timviec365.vn hay những liên kết sẽ hoạt động mà không có lỗi nào và máy chủ của nó là hoàn toàn không nhiễm virus hay những phần mềm có hại khác. Nếu bạn sử dụng dịch vụ timviec365.vn dẫn đến nguy hại thay thế kỹ thuật hay dữ liệu riêng của bạn thì timviec365.vn sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những giá trị này.

Điều 12: Timviec365.vn có quyền xóa bỏ thông tin Nhà tuyển dụng, hồ sơ ứng viên đăng tải lên - khóa tài khoản bất cứ lúc nào mà không phải báo trước hoặc bồi thường đối với các thông tin do người sử dụng cung cấp nếu thông tin đó vi phạm một trong các điều khoản sử dụng website, không trung thực, Hồ sơ ứng viên giả mạo thông tin của người khác, vi phạm pháp luật, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, vi phạm hoặc không tuân thủ các qui định, thỏa thuận, hướng dẫn trên website này, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 13: Khi bạn vi phạm một trong các điều nêu trên timviec365.vn có quyền khóa tài khoản tạm thời hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn mà không hoàn trả ngày sử dụng và chi phí đã thanh toán.

Điều 14: Timviec365 khẳng định rằng nội dung qui định truy cập timviec365 có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo sự thay đổi của Pháp Luật và hoàn cảnh Xã Hội & Quy chế hoạt động của Website: http://timviec365.vn. Chúng tôi sẽ thông báo trên website khi có sự thay đổi. Điều khoản kiểm duyệt tin là một phần không thể tách rời của bản thỏa thuận này. Bản thỏa thuận này sẽ được quản lý và thực thi theo Quy Định Pháp Luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bản thỏa thuận này dành riêng cho bạn và Timviec365.vn, bạn không thể chuyển quyền và nghĩa vụ của bạn cho bất kỳ ai. Khi bạn truy cập và sử dụng mọi tiện ích và dịch vụ từ timviec365.vn mặc nhiên xem như bạn đã đồng ý và ràng buộc với điều khoản này.

15. Timviec365 tuân thủ quy định đảm bảo quyền lợi người dùng khi ngừng cung cấp dịch vụ:

  • - Thông báo trước 90 ngày cho người sử dụng dịch vụ
  • - Báo cáo bằng văn bản cho Bộ Công Thương trước 15 ngày trước ngày ngừng cung cấp dịch vụ
  • - Có các phương án đền bù hỗ trợ người chơi sử dụng các dịch vụ khác của Timviec365.vn, đảm bảo quyền lợi người sử dụng
thỏa thuận sử dụng
Liên hệ qua skype