THÔNG TIN CẦN BIẾT

QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN TIMVIEC365

1. Timviec365.vn có quyền tiến hành cung cấp các dịch vụ cho thành viên sau khi các thành viên hoàn thành các thủ tục, các điều kiện cam kết bắt buộc do Timviec365.vn nêu ra

2. Timviec365.vn có toàn quyền từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho thành viên khi phát hiện thành viên cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục cũng như quy định pháp luật Việt Nam

3. Những thành viên vi phạm Quy chế hoạt động của sàn giao dịch TMĐT hoặc có những hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Timviec365.vn sẽ được Timviec365.vn thông báo ít nhất 1 tháng về việc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho thành viên

4. Timviec365.vn được toàn quyền chấm dứt quyền thành viên và sử dụng dịch vụ khi phát hiện thành viên có hành động lừa đảo, hành vi giả mạo gây ảnh hưởng đến những thành viên khác trên Timviec365.vn, vi phạm pháp luật, hoặc phá sản

5. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website Timviec365.vn đều thuộc về Timviec365.vn hoặc cấp phép hợp pháp cho Timviec365.vn sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng, truyền bá bất hợp pháp các thông tin thuộc quyền sở hữu trên

6. Timviec365.vn được toàn quyền thay đổi bảng giá dịch vụ, phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu, khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Timviec365.vn

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN TIMVIEC365

7. Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là nhà tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Bao gồm:

  • - Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân
  • - Giấy đăng ký kinh doanh, số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân
  • - Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác

8. Công bố công khai trên TRANG CHỦ website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử

9. Kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ

10. Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan

11. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng

12. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ, mật khẩu hộp thư và tài khoản của mình

13. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Timviec365.vn về những hành vi vi phạm, trái phép, lạm dụng tên hay mật khẩu tài khoản để cùng hợp tác, xử lý

14. Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Thành viên có trách nhiệm cung cấp toàn bộ những thông tin cần thiết khi xảy ra tranh chấp giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. Khi phát sinh mâu thuẫn giữa Ứng viên với Nhà tuyển dụng hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Ứng viên thông tin về Nhà tuyển dụng, tích cực hỗ trợ Ứng viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thành viên Nhà tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu phát hiện lỗi đó thuộc về người tuyển dụng

15. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin Doanh nghiệp…, thành viên cam kết không đăng tải những thông tin vi phạm pháp luật, những nội dung ảnh hưởng đến bản quyền, sở hữu trí tuệ

16. Thành viên cam kết không sử dụng dịch vụ của Timviec365.vn vào những mục đích bất hợp pháp, ảnh hưởng đến uy tín của Timviec365.vn, lừa đảo, đe dọa, thăm rò thông tin, phá hoại… Trường hợp vi phạm thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm

17. Thành viên cam kết không sử dụng dịch vụ của Timviec365.vn vào những mục đích bất hợp pháp, ảnh hưởng đến uy tín của Timviec365.vn, lừa đảo, đe dọa, thăm rò thông tin, phá hoại… Trường hợp vi phạm thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm

18. Thành viên cam kết không sao chép, truyền bá, phân phối và cung cấp nhưng dịch vụ tương tự với Timviec365.vn cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác

thông tin cần biết
Liên hệ qua skype