Tuyển dụng hot - cơ hội giới thiệu việc làm cho freelance

Vị trí tuyển dụng Khu vực Hạn nộp hồ sơ ID công việc Thanh toán cho một ứng viên đi làm Tải CV ứng viên phù hợp
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Hạn nộp : 10/06/2021
ID nhà tuyển dụng : 208003
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hà Nội
Hạn nộp : 30/05/2021
ID nhà tuyển dụng : 210701
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hà Nội
Hạn nộp : 30/05/2021
ID nhà tuyển dụng : 209405
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hà Nội
Hạn nộp : 05/06/2021
ID nhà tuyển dụng : 210874
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hà Nội
Hạn nộp : 05/06/2021
ID nhà tuyển dụng : 207464
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Hạn nộp : 30/05/2021
ID nhà tuyển dụng : 134715
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Hạn nộp : 30/05/2021
ID nhà tuyển dụng : 210884
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Hạn nộp : 31/05/2021
ID nhà tuyển dụng : 210884
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Hạn nộp : 07/06/2021
ID nhà tuyển dụng : 167787
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Hạn nộp : 06/06/2021
ID nhà tuyển dụng : 211117
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Hạn nộp : 06/06/2021
ID nhà tuyển dụng : 211117
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hà Nội
Hạn nộp : 06/06/2021
ID nhà tuyển dụng : 211214
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hà Nội
Hạn nộp : 10/05/2021
ID nhà tuyển dụng : 210581
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hà Nội
Hạn nộp : 29/05/2021
ID nhà tuyển dụng : 210951
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Hạn nộp : 03/06/2021
ID nhà tuyển dụng : 211014
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hà Nội
Hạn nộp : 19/05/2021
ID nhà tuyển dụng : 210004
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hà Nội
Hạn nộp : 26/05/2021
ID nhà tuyển dụng : 210768
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Hạn nộp : 15/05/2021
ID nhà tuyển dụng : 209844
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ
Địa chỉ : Hồ Chí Minh
Hạn nộp : 07/06/2021
ID nhà tuyển dụng : 211112
Thanh toán cho 1 ứng viên : 200.000 VNĐ

“Freelance muốn trực tiếp liên hệ với các NTD bằng email hoặc số điện thoại thì liên hệ live chát bên dưới hoặc gọi điện đến số 1900633682 để được cung cấp”

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại