Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương Kỹ thuật ứng dụng tốt nhất hiện nay

Biểu đồ lương Kỹ thuật ứng dụng

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của Kỹ thuật ứng dụng11,000,000 VNĐ