Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương nhân viên bán xăng

Biểu đồ lương nhân viên bán xăng

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của nhân viên bán xăng8,500,000 VNĐ