Tìm kiếm nâng cao

Hình thức công việc

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Độ tuổi

Cập nhật

GÓI XEM HỒ SƠ ỨNG VIÊN
Phí đăng tin chưa VAT
Phí đăng tin có VAT
Cộng điểm xem hồ sơ ứng viên
Vị trí ghim tin
Cam kết về hồ sơ
Đăng ký

600.000 VNĐ/1 tuần

(600.000 VNĐ + 60.000 VNĐ) /1 tuần

tặng 200 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 50.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe247.com. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe247.com để mua thẻ cào được bảo lưu thời hạn 1 năm (đối với khách hàng không tham gia gim tin thì điểm tặng để xem hồ sơ ứng viên sẽ được nhân đôi).

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 1 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

1.000.000 VNĐ/2 tuần

(1.000.000 VNĐ + 100.000 VNĐ) /2 tuần

tặng 400 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 50.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe247.com. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe247.com để mua thẻ cào được bảo lưu thời hạn 1 năm (đối với khách hàng không tham gia gim tin thì điểm tặng để xem hồ sơ ứng viên sẽ được nhân đôi).

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 2 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

1.300.000 VNĐ/3 tuần

(1.300.000 VNĐ + 130.000 VNĐ) /3 tuần

tặng 650 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 100.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe247.com. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe247.com để mua thẻ cào được bảo lưu thời hạn 1 năm (đối với khách hàng không tham gia gim tin thì điểm tặng để xem hồ sơ ứng viên sẽ được nhân đôi).

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 3 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

1.500.000 VNĐ/4 tuần

(1.500.000 VNĐ + 150.000 VNĐ) /4 tuần

tặng 850 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 100.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe247.com. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe247.com để mua thẻ cào được bảo lưu thời hạn 1 năm (đối với khách hàng không tham gia gim tin thì điểm tặng để xem hồ sơ ứng viên sẽ được nhân đôi).

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 4 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

Đối với khách hàng cũ hoặc mua gói ghim tin thời gian lớn hơn 2 tháng (chiết khấu lên đến 20%)

Phí ghim tin + 10% x Phí ghim tin.

Tặng ( 850 x số tháng ghim tin) điểm để xem hồ sơ ứng viên + (100.000 x số tháng ghim tin x 80%) đồng để mua thẻ cảo tại banthe247.com. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe247.com để mua thẻ cào được bảo lưu thời hạn 1 năm (đối với khách hàng không tham gia gim tin thì điểm tặng để xem hồ sơ ứng viên sẽ được nhân đôi).

 •  Ghim 1 tin hấp dẫn trong 4 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ
 •  Được đóng dấu xác thực NTD
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

tặng 3 điểm mỗi ngày để xem hồ sơ ứng viên miễn phí.

TIN ĐĂNG BỊ TRÔI

 • Không giới hạn tin đăng trong ngày
 • Hỗ trợ 24/24h
TUYỂN DỤNG GẤP
Phí đăng tin chưa VAT
600.000 VNĐ/1 tuần
Phí đăng tin có VAT

(600.000 VNĐ + 60.000 VNĐ) /1 tuần

Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 1 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Cộng điểm xem hồ sơ ứng viên

tặng 200 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 50.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe247.com. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe247.com để mua thẻ cào được bảo lưu thời hạn 1 năm (đối với khách hàng không tham gia gim tin thì điểm tặng để xem hồ sơ ứng viên sẽ được nhân đôi).

Phí đăng tin chưa VAT
1.000.000 VNĐ/2 tuần
Phí đăng tin có VAT

(1.000.000 VNĐ + 100.000 VNĐ) /2 tuần

Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 2 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Cộng điểm xem hồ sơ ứng viên

tặng 400 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 50.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe247.com. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe247.com để mua thẻ cào được bảo lưu thời hạn 1 năm (đối với khách hàng không tham gia gim tin thì điểm tặng để xem hồ sơ ứng viên sẽ được nhân đôi).

Phí đăng tin chưa VAT
1.300.000 VNĐ/3 tuần
Phí đăng tin có VAT

(1.300.000 VNĐ + 130.000 VNĐ) /3 tuần

Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 3 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Cộng điểm xem hồ sơ ứng viên

tặng 650 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 100.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe247.com. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe247.com để mua thẻ cào được bảo lưu thời hạn 1 năm (đối với khách hàng không tham gia gim tin thì điểm tặng để xem hồ sơ ứng viên sẽ được nhân đôi).

TUYỂN DỤNG NHANH NHẤT
Phí đăng tin chưa VAT

1.500.000 VNĐ/4 tuần

Phí đăng tin có VAT

(1.500.000 VNĐ + 150.000 VNĐ) /4 tuần

Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 4 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Cộng điểm xem hồ sơ ứng viên

tặng 850 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 100.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe247.com. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe247.com để mua thẻ cào được bảo lưu thời hạn 1 năm (đối với khách hàng không tham gia gim tin thì điểm tặng để xem hồ sơ ứng viên sẽ được nhân đôi).

Phí đăng tin chưa VAT

Đối với khách hàng cũ hoặc mua gói ghim tin thời gian lớn hơn 2 tháng (chiết khấu lên đến 20%)

Phí đăng tin có VAT

Phí ghim tin + 10% x Phí ghim tin.

Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin
 •  Ghim 1 tin hấp dẫn trong 4 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ
 •  Được đóng dấu xác thực NTD
Cộng điểm xem hồ sơ ứng viên

Tặng ( 850 x số tháng ghim tin) điểm để xem hồ sơ ứng viên + (100.000 x số tháng ghim tin x 80%) đồng để mua thẻ cảo tại banthe247.com. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe247.com để mua thẻ cào được bảo lưu thời hạn 1 năm (đối với khách hàng không tham gia gim tin thì điểm tặng để xem hồ sơ ứng viên sẽ được nhân đôi).

TUYỂN DỤNG MIỄN PHÍ
Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong ngày
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

TIN ĐĂNG BỊ TRÔI

Cộng điểm xem hồ sơ ứng viên

tặng 3 điểm mỗi ngày để xem hồ sơ ứng viên miễn phí.

TUYỂN DỤNG THEO NHU CẦU
Timviec365.vn cung ứng Dịch vụ tư vấn, thiết lập bộ máy nhân sự, thay bạn vận hành bộ tuyển dụng nhân sự của công ty. Kết hợp nhân tài với cơ hội bền vững. Những ứng viên do chúng tôi tuyển dụng có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt hơn những ứng viên trung bình trong ngành.

Tuyển dụng theo nhu cầu

Chúng tôi sẽ tiến cử các ứng viên tài năng và phù hợp đến với các doanh nghiệp hiện chưa có bộ máy tuyển dụng nhân sự thực sự chuyên nghiệp. Với mỗi vị trí chúng tôi sẽ đưa đến quý công ty ít nhất 2 vị trí nhân sự phù hợp để quý công ty lựa chọn.

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Hình thức 1: Phí dịch vụ tính theo từng ứng viên (phí thỏa thuận, liên hệ 0904.646.975, skype: binhminhmta123@gmail.com, email: hungviettm123@gmail.com)

 • - Thanh toán 30% giá trị hợp đồng ngay sau khi hoàn thiện hợp đồng.
 • - Thanh toán tiếp 50% giá trị hợp đồng vào ngày ứng viên bắt đầu làm việc.
 • - Thanh toán hoàn toàn hợp đồng khi ứng viên làm đủ 60 ngày (tính cả ngày nghỉ).
 • Chúng tôi cam kết sẽ tìm ứng viên khác thay thế nếu ứng viên trước nghỉ việc trong vòng 2 tháng đầu.

Hình thức 2: Phí tuyển dụng theo tháng

 • - Từ 1 đến 5 nhân viên/tháng phí dịch vụ: 2.000.000đồng/tháng
 • - Từ 5 đến 10 nhân viên/tháng phí dịch vụ: 5.000.000đồng /tháng
 • - Lớn hơn 10 nhân viên/tháng phí dịch vụ: 10.000.000đồng/tháng

Mọi chi tiết xin liên hệ Mrs.Yến điện thoại: 0904.646.975
skype: binhminhmta123@gmail.com
email: hungviettm123@gmail.com
Đăng ký ngay >>

Liên hệ qua skype