GÓI COMBO GHIM TIN TRÊN TRANG CHỦ, TRANG NGÀNH VÀ XEM HỒ SƠ

 • Số tuần + Số hồ sơ
 • Số tiền (đồng)
 • Chiết khấu (%)
 • Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)
 • Chưa VAT (đồng)
 • Đã có VAT (đồng)
 • 1 tuần + 300 hồ sơ
 • 2.600.000
 • 10%
 • 100.000
 • 2.340.000
 • 2.574.000
 • 2 tuần + 400 hồ sơ
 • 4.400.000
 • 15%
 • 200.000
 • 3.740.000
 • 4.114.000
 • 3 tuần + 600 hồ sơ
 • 6.200.000
 • 20%
 • 300.000
 • 4.960.000
 • 5.456.000
 • 4 tuần + 1200 hồ sơ
 • 8.800.000
 • 25%
 • 500.000
 • 6.600.000
 • 7.260.000
 • 24 tuần + 1800 hồ sơ
 • 24000000
 • 30%
 • 2.000.000
 • 16.800.000
 • 18.480.000
 • 48 tuần + 2400 hồ sơ
 • 43.200.000
 • 35%
 • 4.000.000
 • 28.080.000
 • 30.888.000
 • Số tuần + Số hồ sơ: 1 tuần + 300 hồ sơ
Số tiền (đồng)2.600.000
Chiết khấu (%)10%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)100.000
Chưa VAT (đồng)2.340.000
Đã có VAT (đồng)2.574.000
 • Số tuần + Số hồ sơ: 2 tuần + 400 hồ sơ
Số tiền (đồng)4.400.000
Chiết khấu (%)15%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)200.000
Chưa VAT (đồng)3.740.000
Đã có VAT (đồng)4.114.000
 • Số tuần + Số hồ sơ: 3 tuần + 600 hồ sơ
Số tiền (đồng)6.200.000
Chiết khấu (%)20%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)300.000
Chưa VAT (đồng)4.960.000
Đã có VAT (đồng)5.456.000
 • Số tuần + Số hồ sơ: 4 tuần + 1200 hồ sơ
Số tiền (đồng)8.800.000
Chiết khấu (%)25%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)500.000
Chưa VAT (đồng)6.600.000
Đã có VAT (đồng)7.260.000
 • Số tuần + Số hồ sơ: 24 tuần + 1800 hồ sơ
Số tiền (đồng)24000000
Chiết khấu (%)30%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)2.000.000
Chưa VAT (đồng)16.800.000
Đã có VAT (đồng)18.480.000
 • Số tuần + Số hồ sơ: 48 tuần + 2400 hồ sơ
Số tiền (đồng)43.200.000
Chiết khấu (%)35%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)4.000.000
Chưa VAT (đồng)28.080.000
Đã có VAT (đồng)30.888.000

Quyền lợi:

- Ghim 1 tin hấp dẫn tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ

- Ghim 1 tin trên trang ngành

- Được đóng dấu xác thực nhà tuyển dụng

Đối với khách hành khi tái mua lần 2 sẽ được giảm thêm 5% theo gói tin đã mua kỳ trước

Cam kết sẽ gửi 3 HỒ SƠ ứng viên có nhu cầu đi làm, phù hợp với vị NTD đang tuyển.

Đăng tin miễn phí tại group facebook việc làm của tìm việc 365: https://www.facebook.com/Timviec365.Vn/?ref=bookmarks

Gói lọc hồ sơ ứng viên trên timviec365.vn

 • SẢN PHẨM
 • Số tiền (đồng)
 • Chiết khấu (%)
 • Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)
 • Chưa VAT (đồng)
 • Đã có VAT (đồng)
 • 200 Hồ sơ/ 52 tuần
 • 1.600.000
 • 10%
 • 50.000
 • 1.440.000
 • 1.584.000
 • 300 Hồ sơ/ 52 tuần
 • 2.400.000
 • 15%
 • 100.000
 • 2.040.000
 • 2.244.000
 • 400 Hồ sơ/ 52 tuần
 • 3.200.000
 • 20%
 • 200.000
 • 2.560.000
 • 2.816.000
 • 600 Hồ sơ/ 52 tuần
 • 4.800.000
 • 25%
 • 300.000
 • 3.360.000
 • 3.696.000
 • 1.200 Hồ sơ/ 52 tuần
 • 9.600.000
 • 30%
 • 600.000
 • 5.760.000
 • 6.336.000
 • 1.800 Hồ sơ/104 tuần
 • 14.400.000
 • 35%
 • 1.000.000
 • 9.360.000
 • 10.296.000
 • 2.400 Hồ sơ/104 tuần
 • 19.200.000
 • 40%
 • 2.000.000
 • 11.520.000
 • 12.672.000
 • SẢN PHẨM: Gói 200 Hồ sơ/ 52 tuần
Số tiền (đồng)1.600.000
Chiết khấu (%)10%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)50.000
Chưa VAT (đồng)1.440.000
Đã có VAT (đồng)1.584.000
 • SẢN PHẨM: Gói 300 Hồ sơ/ 52 tuần
Số tiền (đồng)2.400.000
Chiết khấu (%)15%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)100.000
Chưa VAT (đồng)2.040.000
Đã có VAT (đồng)2.244.000
 • SẢN PHẨM: Gói 400 Hồ sơ/ 52 tuần
Số tiền (đồng)3.200.000
Chiết khấu (%)20%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)200.000
Chưa VAT (đồng)2.560.000
Đã có VAT (đồng)2.816.000
 • SẢN PHẨM: Gói 600 Hồ sơ/ 52 tuần
Số tiền (đồng)4.800.000
Chiết khấu (%)25%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)300.000
Chưa VAT (đồng)3.360.000
Đã có VAT (đồng)3.696.000
 • SẢN PHẨM: Gói 1.200 Hồ sơ/ 52 tuần
Số tiền (đồng)9.600.000
Chiết khấu (%)30%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)600.000
Chưa VAT (đồng)5.760.000
Đã có VAT (đồng)6.336.000
 • SẢN PHẨM: Gói 1.800 Hồ sơ/104 tuần
Số tiền (đồng)14.400.000
Chiết khấu (%)35%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)1.000.000
Chưa VAT (đồng)9.360.000
Đã có VAT (đồng)10.296.000
 • SẢN PHẨM: Gói 2.400 Hồ sơ/104 tuần
Số tiền (đồng)19.200.000
Chiết khấu (%)40%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)2.000.000
Chưa VAT (đồng)11.520.000
Đã có VAT (đồng)12.672.000

Đối với khách hành khi tái mua lần 2 sẽ được giảm thêm 5% theo gói tin đã mua kỳ trước, "chi tiết."

NTD khi lọc hồ sơ ứng viên nếu: Số điện thoại không liên lạc được, gọi điện ứng viên không nghe điện thoại, ứng viên đã có việc...thì liên hệ live chát hoặc skype binhminhmta123@gmail.com hoặc holine 1900633682 - ấn phím 1 để được hoàn lại điểm

Cam kết sẽ gửi 3 HỒ SƠ ứng viên có nhu cầu đi làm, phù hợp với vị NTD đang tuyển.

Đăng tin miễn phí tại group facebook việc làm của tìm việc 365: https://www.facebook.com/Timviec365.Vn/?ref=bookmarks

Gói ghim tin trên trang chủ và trang ngành

 • Số tuần
 • Số tiền (đồng)
 • Chiết khấu (%)
 • Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)
 • Chưa VAT (đồng)
 • Đã có VAT (đồng)
 • 1 tuần
 • 1.000.000
 • 10%
 • 50.000
 • 900.000
 • 990.000
 • 2 tuần
 • 2.000.000
 • 15%
 • 100.000
 • 1.700.000
 • 1.870.000
 • 3 tuần
 • 3.000.000
 • 20%
 • 150.000
 • 2.400.000
 • 2.640.000
 • 4 tuần
 • 4.000.000
 • 25%
 • 250.000
 • 3.000.000
 • 3.300.000
 • 24 tuần
 • 14.400.000
 • 30%
 • 1.000.000
 • 10.080.000
 • 11.088.000
 • 48 tuần
 • 28.800.000
 • 35%
 • 2.000.000
 • 18.720.000
 • 20.592.000
 • Số tuần: 1 tuần
Số tiền (đồng)1.000.000
Chiết khấu (%)10%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)50.000
Chưa VAT (đồng)900.000
Đã có VAT (đồng)990.000
 • Số tuần: 2 tuần
Số tiền (đồng)2.000.000
Chiết khấu (%)15%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)100.000
Chưa VAT (đồng)1.700.000
Đã có VAT (đồng)1.870.000
 • Số tuần: 3 tuần
Số tiền (đồng)3.000.000
Chiết khấu (%)20%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)150.000
Chưa VAT (đồng)2.400.000
Đã có VAT (đồng)2.640.000
 • Số tuần: 4 tuần
Số tiền (đồng)4.000.000
Chiết khấu (%)25%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)250.000
Chưa VAT (đồng)3.000.000
Đã có VAT (đồng)3.300.000
 • Số tuần: 24 tuần
Số tiền (đồng)14.400.000
Chiết khấu (%)30%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)1.000.000
Chưa VAT (đồng) 10.080.000
Đã có VAT (đồng) 11.088.000
 • Số tuần: 48 tuần
Số tiền (đồng)28.800.000
Chiết khấu (%)35%
Tặng thẻ điện thoại tại banthe247.com (đồng)2.000.000
Chưa VAT (đồng) 18.720.000
Đã có VAT (đồng) 20.592.000

Quyền lợi:

- Tặng ngay 10 điểm để lọc hồ sơ ứng viên (điểm được sử dụng trong 52 tuần)

- Ghim 1 tin hấp dẫn tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ

- Ghim 1 tin trên trang ngành

- Được đóng dấu xác thực nhà tuyển dụng

Đối với khách hành khi tái mua lần 2 sẽ được giảm thêm 5% theo gói tin đã mua kỳ trước "chi tiết."

Đối với khách hành mua cả gói lọc tin + ghim tin cùng thời điểm sẽ được giảm thêm 5% "chi tiết."

Cam kết sẽ gửi 3 HỒ SƠ ứng viên có nhu cầu đi làm, phù hợp với vị NTD đang tuyển.

Đăng tin miễn phí tại group facebook việc làm của tìm việc 365: https://www.facebook.com/Timviec365.Vn/?ref=bookmarks

Dịch vụ miễn phí

Timviec365 luôn cho các NTD đăng tin miễn phí số tin không giới hạn

Timviec365.vn tặng NTD 2 điểm/ngày (miễn phí) để xem thông tin ứng viên

Mọi chi tiết xin liên hệ Mrs.Yến
Điện thoại: 1900633682 - ấn phím 1
Skype: binhminhmta123@gmail.com
Email: hungviettm123@gmail.com
>> Đăng ký ngay

Liên hệ qua skype