Tìm kiếm nâng cao

Hình thức công việc

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Độ tuổi

Cập nhật

TUYỂN DỤNG GẤP
Phí đăng tin chưa VAT
Phí đăng tin có VAT
Cam kết về hồ sơ
Vị trí ghim tin
Banthe24h.vn
Đăng ký
600.000 VNĐ/1 tuần
(600.000 VNĐ + 60.000 VNĐ) /1 tuần
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 1 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

tặng 600 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 50.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe24h.vn. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe24h.vn để mua thẻ cào được bảo lưu không thời hạn
1.000.000 VNĐ/2 tuần
(1.000.000 VNĐ + 100.000 VNĐ) /2 tuần
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 2 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

tặng 1.000 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 100.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe24h.vn. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe24h.vn để mua thẻ cào được bảo lưu không thời hạn
1.300.000 VNĐ/3 tuần
(1.300.000 VNĐ + 130.000 VNĐ) /3 tuần
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 3 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

tặng 1.300 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 150.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe24h.vn. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe24h.vn để mua thẻ cào được bảo lưu không thời hạn
TUYỂN DỤNG NHANH NHẤT
Phí đăng tin chưa VAT
Phí đăng tin có VAT
Cam kết về hồ sơ
Vị trí ghim tin
Banthe24h.vn
Đăng ký
1.500.000 VNĐ/4 tuần
(1.500.000 VNĐ + 150.000 VNĐ) /4 tuần
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 4 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

tặng 1.500 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 200.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe24h.vn. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe24h.vn để mua thẻ cào được bảo lưu không thời hạn
TUYỂN DỤNG MIỄN PHÍ
Phí đăng tin
Cam kết về hồ sơ
Vị trí ghim tin
Banthe24h.vn
Đăng ký
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
 • Không giới hạn tin đăng trong ngày
 • Hỗ trợ 24/24h

TIN ĐĂNG BỊ TRÔI

tặng 5 điểm mỗi ngày để xem hồ sơ ứng viên miễn phí + 4.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe24h.vn, liên hệ live chát hoặc holine để nhận tiền và điểm
TUYỂN DỤNG GẤP
Phí đăng tin chưa VAT
600.000 VNĐ/1 tuần
Phí đăng tin có VAT
(600.000 VNĐ + 60.000 VNĐ) /1 tuần
Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 1 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Banthe24h.vn
tặng 600 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 50.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe24h.vn. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe24h.vn để mua thẻ cào được bảo lưu không thời hạn
Phí đăng tin chưa VAT
1.000.000 VNĐ/2 tuần
Phí đăng tin có VAT
(1.000.000 VNĐ + 100.000 VNĐ) /2 tuần
Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 2 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Banthe24h.vn
tặng 1.000 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 100.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe24h.vn. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe24h.vn để mua thẻ cào được bảo lưu không thời hạn
Phí đăng tin chưa VAT
1.300.000 VNĐ/3 tuần
Phí đăng tin có VAT
(1.300.000 VNĐ + 130.000 VNĐ) /3 tuần
Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 3 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Banthe24h.vn
tặng 1.300 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 150.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe24h.vn. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe24h.vn để mua thẻ cào được bảo lưu không thời hạn
TUYỂN DỤNG NHANH NHẤT
Phí đăng tin chưa VAT
1.500.000 VNĐ/4 tuần
Phí đăng tin có VAT
(1.500.000 VNĐ + 150.000 VNĐ) /4 tuần
Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 4 tuần tại 1 trong 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Banthe24h.vn
tặng 1.500 điểm để xem hồ sơ ứng viên + 200.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe24h.vn. Điểm cộng để xem thông tin ứng viên tại timviec365.vn và điểm cộng trên banthe24h.vn để mua thẻ cào được bảo lưu không thời hạn
TUYỂN DỤNG MIỄN PHÍ
Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong ngày
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

TIN ĐĂNG BỊ TRÔI

Banthe24h.vn
tặng 5 điểm mỗi ngày để xem hồ sơ ứng viên miễn phí + 4.000 đồng để mua thẻ cào tại banthe24h.vn, liên hệ live chát hoặc holine để nhận tiền và điểm