Tìm kiếm nâng cao

Hình thức công việc

Trình độ học vấn

Giới tính

Mức lương

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Độ tuổi

Cập nhật

TUYỂN DỤNG GẤP
Phí đăng tin chưa VAT
Phí đăng tin có VAT
Cam kết về hồ sơ
Vị trí ghim tin
Banthe24h.vn
Đăng ký
500.000 VNĐ/1 tuần
(500.000 VNĐ + 50.000 VNĐ) /1 tuần
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 1 tuần tại 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Tặng tài khoản tại banthe24h.vn có ngay 400.000 đồng để mua thẻ cào điện thoại hoặc vé máy bay trên hunghabay.vn liên hệ livechat hoặc 1900633682 của timviec365.vn để nhận tiền

800.000 VNĐ/2 tuần
(800.000 VNĐ + 80.000 VNĐ) /2 tuần
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 2 tuần tại 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Tặng tài khoản tại banthe24h.vn có ngay 700.000 đồng để mua thẻ cào điện thoại hoặc vé máy bay trên hunghabay.vn liên hệ livechat hoặc hotline 1900633682 của timviec365.vn để nhận tiền

1.000.000 VNĐ/4 tuần
(1.000.000 VNĐ + 100.000 VNĐ) /4 tuần
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 4 tuần tại 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Tặng tài khoản tại banthe24h.vn có ngay 900.000 đồng để mua thẻ cào điện thoại hoặc vé máy bay trên hunghabay.vn liên hệ livechat hoặc hotline 1900633682 của timviec365.vn để nhận tiền

TUYỂN DỤNG NHANH NHẤT
Phí đăng tin chưa VAT
Phí đăng tin có VAT
Cam kết về hồ sơ
Vị trí ghim tin
Banthe24h.vn
Đăng ký
1.000.000 VNĐ/2 tuần
(1.000.000 VNĐ + 100.000 VNĐ) /2 tuần
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h

Ghim 1 tin hấp dẫn tại vị trí số 1 trong list việc làm trang ngành trong 2 tuần
Được đóng dấu xác thực NTD

Tặng tài khoản tại banthe24h.vn có ngay 900.000 đồng để mua thẻ cào điện thoại hoặc vé máy bay trên hunghabay.vn liên hệ livechat hoặc hotline 1900633682 của timviec365.vn để nhận tiền

TUYỂN DỤNG MIỄN PHÍ
Phí đăng tin
Cam kết về hồ sơ
Vị trí ghim tin
Banthe24h.vn
Đăng ký
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
 • Không giới hạn tin đăng trong ngày
 • Hỗ trợ 24/24h

TIN ĐĂNG BỊ TRÔI

Liên hệ livechat hoặc hotline 1900633682 của timviec365.vn để được tặng tài khoản có ngay 4.000 đ trên banthe24h.vn

TUYỂN DỤNG GẤP
Phí đăng tin chưa VAT
500.000 VNĐ/1 tuần
Phí đăng tin có VAT
(500.000 VNĐ + 50.000 VNĐ) /1 tuần
Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 1 tuần tại 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Banthe24h.vn

Tặng tài khoản tại banthe24h.vn có ngay 400.000 đồng để mua thẻ cào điện thoại hoặc vé máy bay trên hunghabay.vn liên hệ livechat hoặc 1900633682 của timviec365.vn để nhận tiền

Phí đăng tin chưa VAT
800.000 VNĐ/2 tuần
Phí đăng tin có VAT
(800.000 VNĐ + 80.000 VNĐ) /2 tuần
Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 2 tuần tại 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Banthe24h.vn

Tặng tài khoản tại banthe24h.vn có ngay 700.000 đồng để mua thẻ cào điện thoại hoặc vé máy bay trên hunghabay.vn liên hệ livechat hoặc hotline 1900633682 của timviec365.vn để nhận tiền

Phí đăng tin chưa VAT
1.000.000 VNĐ/4 tuần
Phí đăng tin có VAT
(1.000.000 VNĐ + 100.000 VNĐ) /4 tuần
Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn trong 4 tuần tại 3 box việc làm trên trang chủ.
Được đóng dấu xác thực NTD

Banthe24h.vn

Tặng tài khoản tại banthe24h.vn có ngay 900.000 đồng để mua thẻ cào điện thoại hoặc vé máy bay trên hunghabay.vn liên hệ livechat hoặc hotline 1900633682 của timviec365.vn để nhận tiền

TUYỂN DỤNG NHANH NHẤT
Phí đăng tin chưa VAT
1.000.000 VNĐ/2 tuần
Phí đăng tin có VAT
(1.000.000 VNĐ + 100.000 VNĐ) /2 tuần
Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong thời gian sử dung dịch vụ
 • Cho phép thay đổi nội dung chọn lại ngành nghề trong tin đăng
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

Ghim 1 tin hấp dẫn tại vị trí số 1 trong list việc làm trang ngành trong 2 tuần
Được đóng dấu xác thực NTD

Banthe24h.vn

Tặng tài khoản tại banthe24h.vn có ngay 900.000 đồng để mua thẻ cào điện thoại hoặc vé máy bay trên hunghabay.vn liên hệ livechat hoặc hotline 1900633682 của timviec365.vn để nhận tiền

TUYỂN DỤNG MIỄN PHÍ
Cam kết về hồ sơ
 • Không giới hạn tin đăng trong ngày
 • Hỗ trợ 24/24h
Vị trí ghim tin

TIN ĐĂNG BỊ TRÔI

Banthe24h.vn

Liên hệ livechat hoặc hotline 1900633682 của timviec365.vn để được tặng tài khoản có ngay 4.000 đ trên banthe24h.vn