Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm kế toán trưởng

no image

Kế toán trưởng/Phó phòng kế toán Công ty thành viên làm việc tại Hà Nội hoặc Yên Bái

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu

mức lương 15 - 20 triệuđịa điểm Hà Nội

Điều hành hoạt động của Phòng Kế toán, thiết lập hệ thống sổ sách để ghi nhận kịp thời, chính xác, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty; 1. Chủ trì quản lý chung về nghiệp vụ kế toán. 2. Kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của tất cả chứng từ, báo cáo. 3. Tính giá thành, lập báo cáo quản trị, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thống kê theo đúng quy định tài chính hiện hành. 4. Liên hệ với các cơ quan bên ngoài để các vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. 5. Tham gia bố trí, sắp xếp nguồn lực nội bộ hợp lý. Kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên trực thuộc Bộ phận kế toán. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu quả cao nhất. 6. Chủ động đề xuất kiện toàn hoạt động của Phòng Kế toán theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao kỹ năng chuyên môn và cải tiến phương pháp làm việc một cách khoa học. 7. Đảm nhận xử lý các công việc khác trong Phòng kế toán trong phạm vi quyền hạn và theo yêu cầu công việc.

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH Samaser Investment Holdings

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH Samaser Investment Holdings

mức lương 15 - 20 triệuđịa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh

• Tổ chức thực hiện mọi nghiệp vụ liên quan đến tài chính, kế toán. Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán; • Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty; • Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan liên quan: Thuế, kiểm toán, ngân hàng; • Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ đúng chuẩn mực kế toán ; • Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo yêu cầu của BGĐ; • Kiểm toán nội bộ hàng năm; • Quyết toán thuế hàng năm; • Giao KPI và đảm bảo nhân viên dưới quyền đạt KPI; • Ổn định nhân sự trong phòng ban

xem thêm Xem thêm

CTY TNHH CNSH HẢI LONG

Kế toán Trưởng Kế toán Tổng hợp làm việc tại VP đại diện KDC Nam Long- TPCT

CTY TNHH CNSH HẢI LONG

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Hậu Giang

- Quản lý công việc phòng kế toán; - Tổ chức quản lý đào tạo phòng kế toán; - Khai báo thuế, làm việc với cơ quan thuế; - Tổng hợp các số liệu báo cáo theo yêu cầu công ty; - Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn; - Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Trần Quang Việt Nam

Kế toán trưởng

Công Ty Tnhh Trần Quang Việt Nam

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Thành phố Thuận An, Bình Dương

1. Chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý toàn bộ nghiệp vụ tài chính kế toán liên quan đến hoạt động của công ty. 2. Tổng hợp chi phí dự án. 3. Báo cáo tài chính, thuế hàng tháng, hàng năm và kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán. 4. Tham mưu ban giám đốc thực hiện công tác hạch toán kế toán, tài chính theo quy định công ty. 5. Đảm bảo hài hòa nhiệm vụ , chức năng kế toán tài chính với các phòng ban khác. 6. Thủ tục xin giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, hồ sơ hoàn công. 7. Thông thạo nghiệp vụ kế toán xuất nhập khẩu, hồ sơ vay- giải ngân.

xem thêm Xem thêm

Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Bộ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Bộ

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Tham mưu cho Tổng giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán - Tổ chức thiết lập và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả kiểm soát được các chi phí và phù hợp với yêu cầu pháp luật - Tuyển chọn, bố trí, đào tạo và quản lý đội ngũ Nhân sự phòng Kế toán. - Chủ trì làm việc với các cơ quan kiểm toán độc lập, cơ quan thuế, các cơ quan hữu quan khác về các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán của Công ty -Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động trong phạm vi của bộ phận Kế Toán theo quy chế, quy định chung của Tập đoàn - Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động của các Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí… - Tham gia lập ngân sách cho toàn hệ thống. - Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp các tài liệu và thông tin kế toán theo yêu cầu. - Trực tiếp tham gia kiểm tra quyết toán cho Công ty và các chi nhánh, văn phòng trực thuộc - Thực hiện và duy trì hệ thống thông tin kế toán trong toàn Công ty. - Lập, phân tích báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm. - Báo cáo tình hình hoạt động tài chính và kinh doanh nội bộ cho BGD cho từng giai đoạn và hàng năm. - Đưa ra phương hướng, biện pháp cho các khoản thu chi tài chính hoăc công nợ của đối tác.

xem thêm Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA

mức lương 15 - 20 triệuđịa điểm Hồ Chí Minh

1. Trách nhiệm: - Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê. - Kiểm tra, đối chiếu và lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào và đầu ra của toàn công ty. - Thực hiện các nghiệp vụ đối với các khoản thuế phát sinh trong kỳ hoặc đột suất. - Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty. - Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty. - Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị. - Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê. - Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty. - Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp. - Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn. 2. Quyền hạn: - Chỉ đạo trực tiếp trong việc phân công kế toán viên. - Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty. - Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng. - Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý. - Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán - thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT. 3. Mối liên hệ công tác: - Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế - tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp. - Nhận thông tin về nhân sự, hoạt động của Phòng kế toán thông qua Ban Giám đốc. - Nhận thông tin về tình hình Tài chánh doanh nghiệp thông qua Ban Giám đốc và tạo mối liên hệ mật thiết, hỗ trợ giữa hai chức năng: kế toán và tài vụ. - Báo cáo tình hình thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công tác kế toán của đơn vị cho Ban Giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất. - Nhận thông tin cũng như cung cấp thông tin cho cấp Trưởng phòng ban, Phụ trách cơ sở hoặc các cơ quan liên hệ một cách kịp thời và cẩn trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban Giám đốc. - Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế - tài chánh. - Quan hệ với các ngành chức năng: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp …

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH mtv vbđq trung hiền tg

KẾ TOÁN TRƯỞNG

công ty TNHH mtv vbđq trung hiền tg

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Tiền Giang

- Lập báo cáo trình Ban giám đốc Doanh Nghiệp, Giám đốc Tài chính, Ban kiểm soát. - Quản lý và điều hành Phòng Tài chính kế toán. - Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán. - Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn. - Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Doanh Nghiệp đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. - Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yên cầu quản lý của Doanh Nghiệp. - Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng. - Lập báo cáo quản trị đình kỳ theo tuần, theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả. - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre

Kế toán trưởng

Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre

mức lương 10 - 15 triệuđịa điểm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Phân công nhiệm vụ, quản lý và đánh giá khả năng làm việc của các vị trí kế toán trong phòng - Kiểm tra, rà soát các báo cáo liên quan đến bộ phận -Ký duyệt các chứng từ hàng ngày (yêu cầu mua hàng, đơn đăt hàng, phiếu chi, hạch toán,...), các khoản giảm trừ và điều chỉnh - Làm lương, kiểm soát các vấn đề liên quan đến thuế - Lập ngân sách năm, báo cáo tiền mặt, ngân hàng, quản lý dòng tiền - Chuẩn bị và phân tích kế toán tài chính cho cả ngắn và dài hạn

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Luzu

Kế Toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Luzu

mức lương 20 - 30 triệuđịa điểm Quận 8, Hồ Chí Minh

- Quản lý vốn, tài sản, quỹ và tài khoản ngân hàng. - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, vận hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí. - Tham mưu cho BGĐ và HĐQT về cơ cấu tổ chức, văn bản hành chính nội bộ liên quan. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định. - Báo cáo tài chính cuối năm. - Quản lý vốn, tài sản, quỹ và tài khoản ngân hàng. - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, vận hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí. - Tham mưu cho BGĐ và HĐQT về cơ cấu tổ chức, văn bản hành chính nội bộ liên quan. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định. - Báo cáo tài chính cuối năm.

xem thêm Xem thêm

tập đoàn cổ phần newton quốc tế

[Đồng Tháp] Kế Toán Trưởng

tập đoàn cổ phần newton quốc tế

mức lương 10 - 15 triệuđịa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán, kiểm toán của công ty. - Tham mưu cho giám đốc về tài chính, kế toán của công ty. - Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của phòng cho giám đốc, phân công nhiệm vụ, xây dựng, đào tạo và đánh giá hiệu quả công việc đội ngũ kế toán viên. - Lập báo cáo tài chính, phân tích kết quả kinh doanh của Công ty. - Phân tích chi tiết các khoản mục chi phí của công ty, từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả theo mục tiêu đề ra. - Kiểm tra, phân tích hàng tháng hoặc khi có yêu cầu tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách đã xây dựng từ đầu năm. - Lập hồ sơ hoàn thuế, báo cáo thuế, báo cáo thống kê,... theo đúng qui định. - Xây dựng các qui trình, qui định, biểu mẫu liên quan đến tài chính kế toán, phòng tránh rủi ro, tiêu cực. - Kiểm tra, quản lý qui trình lập hồ sơ, sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán, .., bảo đảm số liệu kế toán chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tổ chức kiểm kê tài sản cố định, CCDC, hàng hóa, thành phẩm,...hàng năm và khi cần thiết. - Kiểm tra các hợp đồng kinh tế của công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của công ty. - Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo nhiệm vụ được phân công. - Liên hệ với các ngành chức năng như thuế, kế hoạch và đầu tư, ... - Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo đúng qui định.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Thái Vân Phong

Kế Toán Trưởng

Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Thái Vân Phong

mức lương 10 - 15 triệuđịa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Quản lý vốn, tài sản, quỹ và tài khoản ngân hàng. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, vận hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí. Tham mưu cho BGĐ và HĐQT về cơ cấu tổ chức, văn bản hành chính nội bộ liên quan. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định. Báo cáo tài chính cuối năm.

xem thêm Xem thêm

CTY TNHH CNSH HẢI LONG

Kế toán Tổng hợp/ Kế toán Trưởng làm việc tại VP đại diện KDC Nam Long- TPCT

CTY TNHH CNSH HẢI LONG

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Hậu Giang

- Quản lý công việc phòng kế toán; - Tổ chức quản lý đào tạo phòng kế toán; - Khai báo thuế, làm việc với cơ quan thuế; - Tổng hợp các số liệu báo cáo theo yêu cầu công ty; - Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn; - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu lãnh đạo

xem thêm Xem thêm

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

Kế toán trưởng

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

mức lương 20 - 30 triệuđịa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

1. Chủ trì xây dựng Quy chế, chính sách kế toán và quy trình nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực kế toán - thuế phù hợp với mô hình hoạt động và tối ưu cho Tập đoàn (hoạt động đầu tư và SXKD các ngành nghề). 2. Hướng dẫn và kiểm soát tuân thủ về chuyên môn kế toán - thuế phù hợp, hiệu quả và thống nhất trong toàn hệ thống. 3. Chủ trì công tác Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn. 4. Chủ trì xây dựng và triển khai công tác kế toán quản trị, hệ thống Báo cáo kế toán quản trị chính xác kịp thời. 5. Rà soát và kiểm tra số liệu báo cáo, hồ sơ chứng từ kế toán các đơn vị thành viên. 6. Chủ trì làm việc với kiểm toán, thanh tra thuế và các cơ quan hữu quan về Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế và kiểm soát các thông tin tài chính kế toán công bố của Tập đoàn và đơn vị thành viên. 7. Điều hành trực tiếp Phòng kế toán của Tập đoàn theo chuyên môn được giao. Chủ trì xây dựng Kế hoạch công tác để hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao. Quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực chuyên môn trong toàn hệ thống. 8. Chủ trì đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công tác chuyên môn, tăng cường kiểm soát tuân thủ trong toàn hệ thống. 9. Thực hiện các công việc chuyên môn khác khi có yêu cầu của cấp trên

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH thương mại tokuyo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

công ty TNHH thương mại tokuyo

mức lương 15 - 20 triệuđịa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra - Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp - Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán, hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty - Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính - Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty - Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng - Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm

KẾ TOÁN TRƯỞNG - ĐI LÀM NGAY

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Lâm Phạm

mức lương 20 - 30 triệuđịa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1. Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán - Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. - Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thức hiện các nhhiệm vụ của bộ phận kế toán. - Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của Công ty. 2. Quản lý, đào tạo nhân viên phòng kế toán - Điều phối công việc cho các nhân viên kế toán phù hợp. - Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. - Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ. 3. Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ Công ty - Quản lý, giám sát chung các hoạt động Dự án Bất động sản và SXKD của Công ty. - Theo dõi, tập hợp chi phí và phân bổ giá vốn của dự án bất động sản. - Thường xuyên rà soát chi phí, doanh thu và các tài khoản. - Tính toán giá thành sản phẩm, các bút toán tính thuế. - Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng. - Tính toán lương, bảo hiểm nhân viên,... - Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách, quy trình kiểm kê tài sản. - Lập bảng cân đối kế toán, điều tra các báo cáo nguồn tài chính của Công ty. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản, công nợ; thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển được hạch toán trên phần mềm kế toán kịp thời, chính xác và đúng quy định. - Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của Công ty theo đúng quy định. 4. Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính - Kế toán trưởng là người trực tiếp giám sát hoạt động của Công ty. - Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho Công ty. - Giải quyết các vấn đề tài chính, tham mưu cho Lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho Công ty. - Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của Công ty. 5. Lập – Trình bày báo cáo tài chính - Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình SXKD của Công ty. - Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước BGĐ Công ty, với Cơ quan Kiểm toán. 6. Các nhiệm vụ khác - Kế toán trưởng là người trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính. - Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của Cơ quan chức năng. - Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán. - Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc. - Điều hành, tổ chức các cuộc họp với các Trưởng bộ phận, Ban Lãnh đạo Công ty khi được yêu cầu. - Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của BGĐ Công ty. 7. Báo cáo và uỷ quyền: - Lập các báo cáo tài chính. - Lập và nộp báo cáo kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý, năm; báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDNcuối năm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. - Lập báo cáo thống kê và báo cáo cho các cơ quan ban ngành. - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế và kiểm toán.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Khiêm Trân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Khiêm Trân

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

• Quản lý trực tiếp Phòng Kế toán của Công ty. • Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan chế độ kế toán và chính sách thuế kịp thời, cảnh cáo việc vị phạm các quy định về chế độ kế toán và quy chế quản trị Công ty cho các phòng ban / bộ phận và Giám Đốc. • Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng quy định của Pháp luật về thuế và có giải pháp để tiết kiệm chi phí • Tổ chức lập báo cáo tài chính công ty, báo cáo tài chính về Tập đoàn đảm bảo chất lượng và thời gian Quy định • Tổ chức thu thập chứng từ và ghi nhận các nghiệp vụ Kinh tế phát sinh: Đúng, đủ, hợp lý, hợp lệ, ghi nhận tài sản và Quản trị tài sản Công ty.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Green Group Việt Nam

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Green Group Việt Nam

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

- Hoạch định chiến lược, kế hoạch: - Xây dựng chiến lược tài chính cho Công ty (chiến lược dòng tiền; cấu trúc nguồn vốn; chiến lược thuế; quản trị rủi ro tài chính; quản lý & kiểm soát hoạt động kinh doanh; quản lý chi phí). - Tham mưu, tư vấn cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc xây dựng hoạch định, chiến lược về đầu tư; đánh giá, thẩm định, tư vấn các phương án, dự án đầu tư làm cơ sở ra quyết định đầu tư của các cấp có thẩm quyền. - Tham gia xây dựng, thẩm định kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách hàng năm của Công ty. - Xây dựng kế hoạch tài chính (dòng tiền) hàng năm của Công ty. - Xây dựng cơ cấu tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu hợp lý đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. - Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách của Khối tài chính kế toán. Điều hành, quản lý: - Tham gia hoặc thay mặt Tổng Giám đốc tổ chức, triển khai hoạt động của Ban thẩm định ngân sách, Ban thẩm định, Hội đồng tư vấn đầu tư của Công ty. - Quản trị vận hành: + Tổ chức, triển khai giám sát kế hoạch ngân sách của toàn hệ thống hàng tháng; kiếm tra và gửi Báo cáo kiếm tra quyền duyệt chi hàng tháng (bao gồm đánh giá thực hiện ngân sách) của toàn hệ thống cho Tổng Giám đốc, Ban Thẩm định ngân sách và Phòng Kiểm toán nội bộ. + Xây dựng, tổ chức triển khai, giám sát thực thi các chinh sách, quy định, quy trình về tài chính, kế toán, hệ thống kế toán, ghi chép và lập Báo cáo tài chính. + Thẩm định, kiểm soát ngân sách triển khai các chương trình, chinh sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty: chính sách giá bán, chương trình marketing, chính sách bán hàng,... + Xây dựng, triển khai hệ thống Báo cáo quản trị, thông tin tài chính cho Công ty. + Triển khai hoạt động kế toán quản trị cho Công ty. - Kiểm soát công tác báo cáo thuế, tối ưu các nguồn thuế phải nộp... - Tổ chức công tác quản lý tài sản và kiểm soát hiệu quả sử dụng - Quản lý nguồn vốn, ngân quỹ - Quản lý quan hệ Cổ đông và Nhà đầu tư. - Quản lý nguồn nhân lực: - Tuyển dụng nhân sự phù hợp với hệ thống, định kỳ thực hiện đánh giá các Cán bộ dưới quyền do mình trực tiếp quản lý để đào tạo phát triển hoặc thay thế, luân chuyển. - Thực hiện các biện pháp tạo động lực cho cán bộ, nhân viên đơn vị phụ trách. - Quan hệ đối nội, đối ngoại: - Duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng, nhà cung cấp, các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp đến các hoạt động chuyên môn của bộ phận (cơ quan thuế, bộ tài chính, các tổ chức tín dụng...) đảm bảo lợi ích và góp phần phát triển hình ảnh, thương hiệu, giữ gìn uy tín của Công ty. - Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Công ty.

xem thêm Xem thêm

no image

Kế toán trưởng

Cômg ty tnhh idt viet nam

mức lương 15 - 20 triệuđịa điểm Quận 12, Hồ Chí Minh

Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán Với mô hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà phân bổ công việc bộ phận kế toán cho phù hợp. Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán. Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp. Quản lý, đào tạo kế toán viên Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp; Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ. Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể: Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế; Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng; Tính toán tương, bảo hiểm nhân viên… Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản; Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp. Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định. Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính Kế toán trưởng là người trực tiếp giám sát hoạt động của doanh nghiệp: Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp. Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp. Lập – trình bày báo cáo tài chính Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán. Các nhiệm vụ khác Kế toán trưởng là người trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính. Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng. Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán. Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán. Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH rotac vina

Kế Toán Trưởng

công ty TNHH rotac vina

mức lương 15 - 20 triệuđịa điểm Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

• Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty. • Lập báo cáo định kỳ với cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, cơ quan Thống kê • Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị • Lập các báo cáo thuế gửi cơ quan thuế • Hỗ trợ các phòng ban khác giải quyết các công việc liên quan đến mặt tài chính – kế toán với khách hàng, nhà cung cấp và các đơn vị liên quan

xem thêm Xem thêm

no image

Kế toán trưởng

Công ty TNHH 79 Ngô Gia Tự

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Khánh Hòa

-Lĩnh vực làm việc: Sản xuất và Kinh doanh thương mại -Nơi làm việc: + Địa chỉ văn phòng : Số 10 Nguyễn Gia Thiều, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa + Địa chỉ sản xuất : KCN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa -Mô tả công việc: Thực hiện các công việc về quản lý bộ máy Kế toán.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Stargate

Kế toán trưởng làm việc tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Stargate

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

I) Kế toán trưởng: 1. Kiểm tra số liệu của các phần hành kế toán trên phần mềm và quản lý thu, chi cho hoạt động của Công ty. 2. Kiểm tra kiểm soát giám sát hoạt động bán hàng. 3. Phân tích tổng hợp doanh thu của từng đơn vị 4. Kiểm tra chứng từ thanh toán công nợ. 5. Thực hiện công tác báo cáo thuế (Tổng hợp số liệu, chứng từ) 6. Cuối tháng kiểm tra tất cả các tài khoản trên phầm mềm kế toán xem đã chính xác chưa, nếu chính xác chạy kết chuyển. 7. Làm các báo cáo kế toán định kỳ. 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban

xem thêm Xem thêm

no image

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty TNHH Gỗ Xuân Hạnh

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Hà Nội

Chịu Trách nhiệm về hoạt động kế toán, kiểm toán chung của Công ty. - Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, Công nợ…để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra. - Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách , nhập dữ liệu kế toán, hạch toán và các bút thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của Doanh Nghiệp. -Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty. vpvaw- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính. - Tham mưu cho ban giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty. - Hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kiểm toán, hồ sơ vay vốn với Ngân Hàng. - Phối hợp thực hiện các Công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc.

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH xuân cương

Kế toán Trưởng

công ty TNHH xuân cương

mức lương Trên 30 triệuđịa điểm Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

- Đưa ra các tư vấn cho Ban giám đốc về hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính và triển khai hành động thông qua việc hiểu rõ kinh doanh và hoạt động của các bộ phận liên quan - Đảm bảo ghi nhận thông tin kế toán đúng, đủ, kịp thời các giao dịch phát sinh. - Lập BCTC đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kịp thời, chính xác. - Xây dựng, vận hành hệ thống BCQT phản ánh đầy đủ, kịp thời phục vụ các mục đích quản trị của Lãnh đạo doanh nghiệp. - Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, thanh tra... các hoạt động về kế toán của công ty; quan hệ với các tổ chức bên ngoài khác. - Đảm bảo bộ máy kế toán Công ty hoạt động hiệu quả, tinh gọn. Xây dựng hệ thống kế toán tập đoàn và các công ty thành viên. Thiết kế quy trình, hệ thống biểu mẫu báo cáo phục vụ công việc - Chủ trì xây dựng, triển khai, điều tiết kế hoạch thuế toàn Công ty và các công ty thành viên - Tổ chức triển khai và giám sát các đơn vị thành viên thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nước và phù hợp đặc thù kinh doanh của Công ty. - Phổ biến, cập nhật chính sách thuế, hỗ trợ các đơn vị trong việc giải đáp các thắc mắc về các chính sách thuế. - Thực hiện công tác quản lý nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên cấp dưới. Phối hợp với Ban nhân sự tập đoàn trong công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên.

xem thêm Xem thêm

Tập Đoàn Mai Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG BẮC KẠN

Tập Đoàn Mai Linh

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn, quy định, qui trình kiểm soát các hoạt động, chất lượng BDSC, quản lý phương tiện, sử dụng vật tư, cứu pan, kiểm định phương tiện…; - Tham gia kiểm soát, giám định, đánh giá chất lượng các hoạt động BDSC, quản lý phương tiện và sử dụng vật tư khi được phân công; - Tham gia hướng dẫn, huấn luyện chuyên môn kỹ thuật cho lái xe, thợ BDSC, nhân viên kỹ thuật, kế toán vật tư, thủ kho, cung ứng vật tư...theo phân công; - Tổ chức quản lý, kiểm tra kiểm soát các hoạt động kỹ thuật của đơn vị/đội xe được phân công. Tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị kinh doanh taxi…; - Tiếp cận và nắm bắt những công nghệ mới, sản phẩm mới liên quan đến phương tiện, trang thiết bị nhà xưởng, thiết bị kinh doanh vận tải; - Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc đơn vị; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc đơn vị.

xem thêm Xem thêm

Công Ty CPXD DV Địa Ốc ĐẤT NGUỒN

Kế toán trưởng

Công Ty CPXD DV Địa Ốc ĐẤT NGUỒN

mức lương 15 - 20 triệuđịa điểm Hồ Chí Minh

-Tổ chức và thực hiện quản lý, đào tạo nhân sự liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán. - Kiểm soát ký duyệt thanh toán trước khi trình lên Giám đốc. - Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm. - Quản trị, tài chính, lập báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế, giải trình số liệu với kiểm toán, cục thuế. - Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành liên quan - Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán - Tham mưu cho Giám đốc về tình hình tài chính công ty, những rủi ro và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. - Quản lý chứng từ sổ sách kế toán phù hợp với quy định của kế toán.

xem thêm Xem thêm

CTY TNHH CNSH HẢI LONG

Kế toán Trưởng/ Kế toán tổng hợp (làm việc tại VP đại diện KDC Nam Long- TPCT)

CTY TNHH CNSH HẢI LONG

mức lương 7 - 10 triệuđịa điểm Hậu Giang

- Quản lý công việc phòng kế toán; - Tổ chức quản lý đào tạo phòng kế toán; - Khai báo thuế, làm việc với cơ quan thuế; - Tổng hợp các số liệu báo cáo theo yêu cầu công ty; - Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn;

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nhựa Phú Thái

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nhựa Phú Thái

mức lương 15 - 20 triệuđịa điểm Huyện Hoài Đức, Hà Nội

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty - Chỉ đạo và hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán - Thiết lập báo cáo tài chính quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo - Chủ trì và tham gia xây dựng ngân sách hoạt động năm Tài chính theo kế hoạch kinh doanh của công ty - Giám sát hoạt động thu, chi của doanh nghiệp thông qua các Quy chế/ chính sách/ nội quy đã được ban hành… - Kiểm soát tài sản tồn kho,... - Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác quản lý chi tiêu và bảo toàn vốn của doanh nghiệp

xem thêm Xem thêm

Career GPO

Kế toán trưởng

Career GPO

mức lương Trên 30 triệuđịa điểm Hà Nội

* Lương: Từ 1,500$. * Địa điểm làm việc: Cho khách hàng của GPO là 1 tập đoàn nông nghiệp lớn, làm việc tại Cầu Giấy, Hà Nội. * Kinh nghiệm: 3 năm ở vị trí tương đương trở lên. * Mô tả công việc: Các nghiệp vụ kế toán hàng ngày: • Kiểm tra, xử lý các nghiệp vụ kế toán: quản lý các hoạt động hàng ngày của bộ phận kế toán như thanh toán, thu chi, giải ngân-thanh toán khoản vay, hóa đơn chứng từ; giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công việc của kế toán viên và các vướng mắc với bên ngoài. • Quản lý công việc, điều phối công việc của các kế toán viên; giữa kế toán viên với các phòng ban liên quan • Làm việc với các cơ quan Nhà nước trong quyết toán, thanh tra, kiểm tra thuế và các vấn đề liên quan; làm việc với các đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát trong các vấn đề có liên quan đến tài chính kế toán. • Lập các báo cáo như: báo cáo thuế TNDN, TNCN, thuế môn bài, quyết toán thuế cuối năm, báo cáo thống kê hàng năm và các loại báo cáo khác theo quy định của Nhà nước. • Phối hợp với các bộ phận cung cấp số liệu/ hoàn thiện báo cáo theo cam kết với các Nhà đầu tư/ các bên cho vay/ các bên liên quan khác. • Lưu trữ và kiểm tra công tác lưu trữ chứng từ và hồ sơ, sổ sách kế toán Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị: • Lập báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý cho Toàn tập đoàn, bao gồm các công việc chủ yếu sau: - Cập nhật thông tin kế toán từ các đơn vị thành viên - Lập các bút toán hợp nhất theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành - Tham gia giải trình/ tranh luận với các bên liên quan về kết quả của BCTC, giải trình về số liệu cam kết với các nhà đầu tư/bên cho vay - Làm việc với công ty kiểm toán và phối hợp đơn vị kế toán của các công ty thành viên để xử lý các khác biệt về số liệu trước và sau kiểm toán nhằm hạn chế sự chênh lệch và tránh việc phải giải trình sự khác biệt số liệu. Phối hợp bộ phận Tài chính • lập báo cáo quản trị của Công ty • Phối hợp bộ phận Tài chính tổng hợp kế hoạch chi phí hàng năm/hàng tháng; Quản lý, dự báo, kiểm soát và điều tiết dòng tiền thực tế của Công ty cho các nhu cầu vốn lưu động, hoặc cho mục đích đầu tư, tiền gửi • Phối hợp bộ phận Tài chính làm việc với ngân hàng/ nhà đầu tư/ trái chủ…để hỗ trợ huy động nguồn vốn cho Công ty • Phối hợp bộ phận Tài chính lập kế hoạch kinh doanh và Ước tính/ dự báo số liệu định kỳ trước mỗi kỳ kế toán (quý/ nửa năm/ cuối năm) • Hướng dẫn và phối hợp với các công ty thành viên trong việc xử lý các vấn đề kế toán phát sinh, trong quá trình làm việc với kiểm toán. • Các công việc khác thuộc phạm vi của Kế toán trưởng

xem thêm Xem thêm

no image

Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI TÍN

mức lương 10 - 15 triệuđịa điểm Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Tổ chức thu thập chứng từ và ghi nhận các nghiệp vụ Kinh tế phát sinh: Đúng, đủ, hợp lý, hợp lệ, ghi nhận tài sản và Quản trị tài sản Công ty. - Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng quy định của Pháp luật về thuế và có giải pháp để tiết kiệm chi phí. - Tổ chức lập báo cáo tài chính công ty, báo cáo tài chính về Tập đoàn đảm bảo chất lượng và thời gian Quy định.

xem thêm Xem thêm

no image

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình

mức lương 10 - 15 triệuđịa điểm Bình Dương

- Tham gia kiểm toán và soát xét hồ sơ, chứng từ. - Phụ trách báo cáo quyết toán và trực tiếp làm việc với khách hàng. - Tiếp nhận thông tin từ các đơn vị liên quan ,Trưởng bộ phận - Thực hiện kiểm tra hồ sơ trước khi nhập vào hệ thống, Chịu trách nhiệm sự chính xác các thông tin nhập vào hệ thống - Phối hợp với ĐVKD, các ĐV liên quan đảm bảo hiệu quả công được giao - Báo cáo số lượng và tình trạng hồ sơ xử lý hàng ngày cho Trưởng bộ phận - Và các công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

công ty TNHH mtv đầu tư cocovina

Kế toán trưởng

công ty TNHH mtv đầu tư cocovina

mức lương 20 - 30 triệuđịa điểm Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

- Quản lí hoạt động của bộ phận kế toán - giám sát việc quyết toán - theo dõi giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn của kế toán theo đúng quy định pháp luật - Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác tài chính kế toán, quản lí và sử dụng nguồn vốn - Thực hiện các công việc trong chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng

xem thêm Xem thêm

Tập Đoàn Mai Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tập Đoàn Mai Linh

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh

- Tham mưu cho Giám Đốc, trong công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, xây dựng hệ thống sổ sách kế toán và hạch toán kế toán đúng quy định của Nhà nước và quy chế quản lý của Công ty; - Tổ chức công tác kế toán, hoàn thiện bộ máy kế toán Công ty; đảm bảo duy trì ổn định, thường xuyên và hoạt động chuẩn mực, chuyên nghiệp cao; bổ sung đầy đủ nguồn nhân lực chất lượng cao của kế toán để đáp ứng yêu cầu phát triển liên tục của Công ty; - Nắm vững tình hình, đảm bảo công tác quản lý, kiểm soát đầy đủ và hiệu quả các chi phí trong hoạt động kinh doanh của Công ty; - Thực hành kế toán quản trị và kiểm soát quá trình đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả hoạt động kế toán; - Báo cáo tổng hợp số liệu kịp thời, chính xác, tổ chức hạch toán kế toán theo đúng Quy định của Bộ Tài chính và Quy chế của Công ty ( báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo); - Tổ chức xây dựng và hoàn thiện tất cả các loại văn bản, biểu mẫu, quy định, quy trình, thủ tục trong hoạt động kế toán. Thiết lập hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Quy chế của Công ty; - Tổ chức điều hành và giám sát hoạt động Kế toán; - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, chứng từ hạch toán công nợ, doanh thu, chi phí; - Ký duyệt các đề xuất thanh toán, tạm ứng, các đề xuất chi tiền ra khỏi quỹ, lệnh thanh toán chuyển khoản; - Lập kế hoạch thanh toán hàng ngày, tuần, tháng và thanh toán đúng hạn các khoản nợ vay, nợ phải trả nhà cung cấp; - Tổ chức việc đối chiếu công nợ phải thu, phải trả giữa các đơn vị thành viên và các khách hàng bên ngoài định kỳ tháng, quý, năm; - Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán và các báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước; - Tổ chức kê khai và báo cáo thuế, quyết toán thuế đúng thời gian quy định; - Làm việc với Cơ quan thuế, UBCKNN, các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư về việc cung cấp và giải trình số liệu tài chính kế toán; - Kiểm tra số liệu báo cáo từ các phòng chức năng thuộc phòng Kế toán, các bộ phận/Phòng Kế toán tại các đơn vị thành viên trong Công ty; - Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tài chính kế toán và phổ biến, hướng dẫn kịp thời cho bộ máy kế toán trong Công ty.

xem thêm Xem thêm

Công Ty CPXD DV Địa Ốc ĐẤT NGUỒN

Kế toán trưởng

Công Ty CPXD DV Địa Ốc ĐẤT NGUỒN

mức lương 15 - 20 triệuđịa điểm Hồ Chí Minh

-Tổ chức và thực hiện quản lý, đào tạo nhân sự liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán. - Kiểm soát ký duyệt thanh toán trước khi trình lên Giám đốc. - Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm. - Quản trị, tài chính, lập báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế, giải trình số liệu với kiểm toán, cục thuế. - Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành liên quan - Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán - Tham mưu cho Giám đốc về tình hình tài chính công ty, những rủi ro và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. - Quản lý chứng từ sổ sách kế toán phù hợp với quy định của kế toán.

xem thêm Xem thêm

SAM Holdings

Kế toán trưởng

SAM Holdings

mức lương 20 - 30 triệuđịa điểm Hồ Chí Minh

SAM Holdings tuyển dụng Kế toán trưởng cho Cty thành viên như sau: - Phụ trách Công việc và Nhân sự phòng Kế toán Cty Nông nghiệp công nghệ cao - Thực hiên đúng chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm được phân công theo chức danh tuyển dụng và tình hình thực tế - Nơi làm việc: Quận Bình Thạnh, Tp HCM

xem thêm Xem thêm

no image

[ Tuyển Dụng ] - Kế Toán Trưởng tại Nhà Bè

Công ty TNHH TT và QC Đất Võ

mức lương 15 - 20 triệuđịa điểm Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

1. Phụ trách chung điều hành mảng kế toán của Cty 2. Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp về số liệu báo cáo 3. Chịu trách nhiệm tiếp đón các đoàn thanh tra, kiểm tra (nếu có) 4. Chịu trách nhiệm trước BGĐ cty về số liệu báo cáo 5. Đảm bảo báo cáo thuế, báo cáo tài chính chính xác, kịp thời 6. Công tác nội bộ theo yêu cầu của BGĐ công ty. - Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 7 - Sáng 7h45’ – 11h45’ - Chiều 1h30’ – 5h30’

xem thêm Xem thêm

Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

mức lương 10 - 15 triệuđịa điểm Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

- Tổ chức sắp xếp, hướng dẫn nhân viên trong phòng  kế toán - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán - Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, và các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán công nợ.

xem thêm Xem thêm

no image

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chung Group

mức lương 5 - 7 triệuđịa điểm Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy; - Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; - Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, BHXH và các khoản phí, lệ phí khác. - Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra. - Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành; - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty; - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty. - Xây dựng, thiết kế Hợp đồng lao động, kiểm soát các khoản lương, thưởng, trừ lương, phạt vi phạm… - Linh động trong việc theo dõi, thanh toán vốn vay và lãi vay ngân hàng. - Theo dõi và kiểm soát tiền mặt tại quỹ trong ngày. - Nộp báo cáo quản trị và báo cáo thuế hàng tháng cho BGĐ.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Competition Team Technology (Việt Nam)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công Ty Tnhh Competition Team Technology (Việt Nam)

mức lương Thỏa thuậnđịa điểm Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Vị trí tuyển dụng: Kế toán trưởng Địa điểm làm việc: Công ty TNHH Competition Team Technology (Việt Nam) Lô CN-05 Khu CN Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh Vị trí này sẽ Phụ trách việc quản lý toàn bộ hoạt động của phòng kế toán.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Phát Triển Thương Mại Thiên Tô

Kế toán trưởng điều hành

Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Phát Triển Thương Mại Thiên Tô

mức lương 15 - 20 triệuđịa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Tổ chức và điều hành hoạt động của phòng Tài chính kế toán, đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán. - Chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh; kiểm soát chặt chẽ tính pháp lý của tất cả các chứng từ kế toán của Công ty theo đúng quy định pháp luật và quy chế Công ty. - Chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt, ngân hàng, tiền luân chuyển; lập kế hoạch thu chi, duy trì khả năng thanh khoản của Công ty. - Theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. - Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê hàng tháng, quý, bán niên và báo cáo quyết toán năm theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Công ty. - Chỉ đạo, kiểm soát, tổ chức, sắp xếp, lưu trữ bảo quản chứng từ, sổ sách theo quy định. - Xây dựng quy trình, quy chế về tài chính cho Công ty. - Giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước như: Thuế, Ngân hàng và các cơ quan chức năng có liên quan khác. - Cập nhật các văn bản pháp luật về tài chính, kế toán, và phổ biến lại cho các bộ phận có liên quan. - Thiết kế, vận hành, kiểm tra giám sát quy trình vận hành của công ty. Đề xuất các phương án cải thiện, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và vận hành - Tham mưu tư vấn cho Tổng Giám đốc các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung. - Thực hiện các công việc và báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty và chịu trách nhiệm về công việc được giao. - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi đầy đủ khi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

no image

Kế Toán Trưởng

Công ty cổ phần Thi công Sơn và Hóa chất Hoa Phượng

mức lương 10 - 15 triệuđịa điểm Huyện An Dương, Hải Phòng

- Tổ chức hệ thống kế toán của công ty. - Lập báo cáo kế toán, thống kê, báo cáo thuế, báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo đúng quy định của nhà nước và theo yêu cầu của Ban Giám Đốc. - Lập báo cáo phân tích tình hình kinh doanh định kỳ theo tháng, theo quý cho BGĐ để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả. - Lập kế hoạch để đảm bảo cân đối tài chính (thu hồi công nợ, thanh toán nhà cung cấp, kiểm soát hàng hóa tồn kho, cân đối nguồn vốn của công ty…). - Cập nhật và thực thi kịp thời các chế độ kế toán, tài chính do nhà nước ban hành, đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật - Tham mưu cho BGĐ trong việc quản lý tài chính, cân đối nguồn ngân sách của công ty, hoạch định những kế hoạch tài chính ngắn hạn cho hoạt động của công ty. - Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi tham dự phỏng vấn..

xem thêm Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Bài viết liên quan:

Danh mục việc làm

Danh mục việc làm

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm

Việc làm tại các tỉnh thành

ngón tayDanh sách tin tuyển dụng việc làm
Liên hệ qua skypeLiên hệ qua số điện thoại