HƯỚNG DẪN SO SÁNH LƯƠNG & ƯỚC TÍNH LƯƠNG

Hướng dẫn so sánh lương

Bước 1: Nhập thông tin

Bước 1.1: Nhập tên công việc…của bạn.
Bước 1.2: Nhập địa điểm cần so sánh.
Bước 1.3: Chọn tìm kiếm để hiển thị kết quả so sánh lương của bạn.

bước 1

Ví dụ bạn muốn so sánh lương của kế toán làm tại Hà Nội thì bạn điền như sau:

bước 2
Bước 2: Hiển thị thông tin kết quả

Hướng dẫn ước tính lương

Bước 1: Chọn ước tính lương

Bước 1.1: Chọn ước tính lương
Bước 1.2: Chọn “ước tính chính xác lương của bạn
hướng dẫn ước tính lương

Bước 2: Nhập thông tin liên quan về bạn để Timviec365.vn có thể ước tính chính xác nhất mức lương của bạn trên thị trường việc làm hiện nay

bước 2 ước tính lương

Bước 3: Chọn “ước tính lương chính xác của bạn” để chúng tôi có thể ước tính ra chính xác lương của bạn

bước 3 ước tính lương