Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm lương 7 triệu tại Bình Dương

Công Ty Art Gardengate Học Sinh Và Công Nhân Phổ Thông - Nhập Liệu Lương Hơn Chín Triệu Tháng

Từ 7.000.000 VNĐ Đến 15.000.000 VNĐ

Từ 7.000.000 VNĐ Đến 15.000.000 VNĐ

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 25/08/2023

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi: Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Không thử việc. Làm việc vào thời gian rảnh trong ngày, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Có kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình làm việc. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng. Thu Nhập: Lương chuyển khoản ATM hoặc nhận tiền mặt 2 tuần / 1 lần. Làm việc từ 2 – 3 giờ / Ngày Lương 5 - 7 triệu / Tháng (Part time). Làm việc từ 4 – 8 giờ / Ngày Lương từ 8 - 12 triệu / Tháng (Full time). Lưu Ý: Không bán hàng - Không tư vấn. Nói không với Đa Cấp và Môi Giới. Người thật – Việc thật. Có làm là có lương. Không áp doanh số hay chỉ tiêu.

Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Không thử việc. Làm việc vào thời gian rảnh trong ngày, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Có kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình làm việc. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng. Thu Nhập: Lương chuyển khoản ATM hoặc nhận tiền mặt 2 tuần / 1 lần. Làm việc từ 2 – 3 giờ / Ngày Lương 5 - 7 triệu / Tháng (Part time). Làm việc từ 4 – 8 giờ / Ngày Lương từ 8 - 12 triệu / Tháng (Full time). Lưu Ý: Không bán hàng - Không tư vấn. Nói không với Đa Cấp và Môi Giới. Người thật – Việc thật. Có làm là có lương. Không áp doanh số hay chỉ tiêu.

Yêu cầu: Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Có thời gian rảnh ít nhất 2 giờ mỗi ngày hoặc nhiều hơn. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên, phù hợp với mọi đối tượng.

Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Có thời gian rảnh ít nhất 2 giờ mỗi ngày hoặc nhiều hơn. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên, phù hợp với mọi đối tượng.

+ Xem thêm

CÔNG TY CHANMELENSO Công Việc Làm Bán Thời Gian Lương Lương 7-9 Triệu một Tháng

Từ 7.000.000 VNĐ Đến 15.000.000 VNĐ

Từ 7.000.000 VNĐ Đến 15.000.000 VNĐ

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 25/07/2023

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi: Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Không thử việc. Làm việc vào thời gian rảnh trong ngày, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Có kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình làm việc. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng. Thu Nhập: Lương chuyển khoản ATM hoặc nhận tiền mặt 2 tuần / 1 lần. Làm việc từ 2 – 3 giờ / Ngày Lương 5 - 7 triệu / Tháng (Part time). Làm việc từ 4 – 8 giờ / Ngày Lương từ 8 - 12 triệu / Tháng (Full time). Lưu Ý: Không bán hàng - Không tư vấn. Nói không với Đa Cấp và Môi Giới. Người thật – Việc thật. Có làm là có lương. Không áp doanh số hay chỉ tiêu.

Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Không thử việc. Làm việc vào thời gian rảnh trong ngày, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Có kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình làm việc. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng. Thu Nhập: Lương chuyển khoản ATM hoặc nhận tiền mặt 2 tuần / 1 lần. Làm việc từ 2 – 3 giờ / Ngày Lương 5 - 7 triệu / Tháng (Part time). Làm việc từ 4 – 8 giờ / Ngày Lương từ 8 - 12 triệu / Tháng (Full time). Lưu Ý: Không bán hàng - Không tư vấn. Nói không với Đa Cấp và Môi Giới. Người thật – Việc thật. Có làm là có lương. Không áp doanh số hay chỉ tiêu.

Yêu cầu: Yêu Cầu: Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Có thời gian rảnh ít nhất 2 giờ mỗi ngày hoặc nhiều hơn. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên, phù hợp với mọi đối tượng.

Yêu Cầu: Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Có thời gian rảnh ít nhất 2 giờ mỗi ngày hoặc nhiều hơn. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên, phù hợp với mọi đối tượng.

+ Xem thêm

CÔNG TY CHANMELENSO Nhân Viên Lao Động Nhập Liệu - Làm Thêm Lương Tuần 7-9 Triệu Một Tháng

Từ 7.000.000 VNĐ Đến 15.000.000 VNĐ

Từ 7.000.000 VNĐ Đến 15.000.000 VNĐ

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 24/08/2023

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi: Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Không thử việc. Làm việc vào thời gian rảnh trong ngày, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Có kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình làm việc. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng. Thu Nhập: Lương chuyển khoản ATM hoặc nhận tiền mặt 2 tuần / 1 lần. Làm việc từ 2 – 3 giờ / Ngày Lương 5 - 7 triệu / Tháng (Part time). Làm việc từ 4 – 8 giờ / Ngày Lương từ 8 - 12 triệu / Tháng (Full time). Lưu Ý: Không bán hàng - Không tư vấn. Nói không với Đa Cấp và Môi Giới. Người thật – Việc thật. Có làm là có lương. Không áp doanh số hay chỉ tiêu.

Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Không thử việc. Làm việc vào thời gian rảnh trong ngày, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Có kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình làm việc. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng. Thu Nhập: Lương chuyển khoản ATM hoặc nhận tiền mặt 2 tuần / 1 lần. Làm việc từ 2 – 3 giờ / Ngày Lương 5 - 7 triệu / Tháng (Part time). Làm việc từ 4 – 8 giờ / Ngày Lương từ 8 - 12 triệu / Tháng (Full time). Lưu Ý: Không bán hàng - Không tư vấn. Nói không với Đa Cấp và Môi Giới. Người thật – Việc thật. Có làm là có lương. Không áp doanh số hay chỉ tiêu.

Yêu cầu: Yêu Cầu: Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Có thời gian rảnh ít nhất 2 giờ mỗi ngày hoặc nhiều hơn. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên, phù hợp với mọi đối tượng.

Yêu Cầu: Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Có thời gian rảnh ít nhất 2 giờ mỗi ngày hoặc nhiều hơn. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên, phù hợp với mọi đối tượng.

+ Xem thêm

Công Ty Vghyiuomnhwte Việc Làm Thêm Cho Công Nhân - Uy tín Nhập Liệu Online - Lương hơn 9 Triệu Tháng

Từ 7.000.000 VNĐ Đến 15.000.000 VNĐ

Từ 7.000.000 VNĐ Đến 15.000.000 VNĐ

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 13/07/2023

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi: Quyền Lợi: Tự do về thời gian làm việc, làm việc ngắt quãng, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Được ký hợp đồng để bảo vệ quyền lợi cho nhân viên. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng.

Quyền Lợi: Tự do về thời gian làm việc, làm việc ngắt quãng, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Được ký hợp đồng để bảo vệ quyền lợi cho nhân viên. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng.

Yêu cầu: Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên. Phù hợp với mọi đối tượng như: học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân, nhân viên văn phòng, nội trợ, bảo vệ, người về hưu, lái xe, …

Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên. Phù hợp với mọi đối tượng như: học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân, nhân viên văn phòng, nội trợ, bảo vệ, người về hưu, lái xe, …

+ Xem thêm

Công Ty TNHH Yamada Electric Việt Nam Trợ Lý Sản Xuất

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 30/11/2022

Kinh nghiệm: Hơn 2 năm kinh nghiệm

Chat

Quyền lợi: Phụ cấp cơm 35k/ ngày Đóng bảo hiểm full lương Môi trường thăng tiến Du lịch 1 năm 1 lần Lương tháng 13 Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Phụ cấp cơm 35k/ ngày Đóng bảo hiểm full lương Môi trường thăng tiến Du lịch 1 năm 1 lần Lương tháng 13 Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Yêu cầu: -Tiếng anh giao tiếp -Am hiểu về sản xuất công nghiệp hoặc Các nhà máy sản xuất xuất khẩu. -Kinh nghiện sản xuất 1 năm trở lên -Kỹ năng quản lý nhóm -Kỹ năng mềm -Tinh thần làm việc tập thể -Làm việc năng động

-Tiếng anh giao tiếp -Am hiểu về sản xuất công nghiệp hoặc Các nhà máy sản xuất xuất khẩu. -Kinh nghiện sản xuất 1 năm trở lên -Kỹ năng quản lý nhóm -Kỹ năng mềm -Tinh thần làm việc tập thể -Làm việc năng động

+ Xem thêm

Cong Ty Tnhh Paramax Corportion THÔNG TIN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

7 - 10 triệu

7 - 10 triệu

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 01/09/2021

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi: 3. CHẾ ĐỘ LƯƠNG – THƯỞNG - Thu nhập từ 8.000.000 đồng/tháng trở lên. - Thưởng các dịp lễ, tết: Tết dương lịch, 30/4, 2/9. - Thưởng thâm niên và thưởng năng lực cuối năm + Quà tết. - Đóng BHXH đầy đủ, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ. - Các chế độ thăm hỏi, phúc lợi khác

3. CHẾ ĐỘ LƯƠNG – THƯỞNG - Thu nhập từ 8.000.000 đồng/tháng trở lên. - Thưởng các dịp lễ, tết: Tết dương lịch, 30/4, 2/9. - Thưởng thâm niên và thưởng năng lực cuối năm + Quà tết. - Đóng BHXH đầy đủ, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ. - Các chế độ thăm hỏi, phúc lợi khác

Yêu cầu: 2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC: - Nam/ nữ, từ 18-40 tuổi. Sức khỏe tốt. - Trình độ 9/12 trở lên. - Chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn và tính kỷ luật cao. - Thời gian làm việc hành chính: từ 07h30 – 16h30 + tăng ca thường xuyên (Nghỉ Chủ Nhật hàng tuần) . THÔNG TIN LIÊN HỆ, NỘP HỒ SƠ: - Email: tuyendung@paramax.vn - Điên thoại – zalo: 0989.266.990 (Mrs. Luận – HCNS)

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC: - Nam/ nữ, từ 18-40 tuổi. Sức khỏe tốt. - Trình độ 9/12 trở lên. - Chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn và tính kỷ luật cao. - Thời gian làm việc hành chính: từ 07h30 – 16h30 + tăng ca thường xuyên (Nghỉ Chủ Nhật hàng tuần) . THÔNG TIN LIÊN HỆ, NỘP HỒ SƠ: - Email: tuyendung@paramax.vn - Điên thoại – zalo: 0989.266.990 (Mrs. Luận – HCNS)

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Chế Biến Tp Hoàng Dương 1 giây Tổng công ty gia công thực phẩm Hoàng Dương tuyển dụng

7 - 10 triệu

7 - 10 triệu

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 15/12/2021

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi: Mức lương và chế độ: - Lương cơ bản: 5.680.000 đ - Phụ cấp bộ phận: 234.000 đ - Phụ đi lại nhà ở: 700.000 đ - Phụ cấp trách nhiệm: 500.000 đ - Làm việc: 8:00-17:00 thứ 2-thứ 7 - Đầy đủ chế độ: lương tháng 13, phép năm, đóng BH, du lịch, thưởng 1 năm 2 lần, tăng lương theo năm.... - Được cty đào tạo lên thợ máy, kỹ sư, quản lý

Mức lương và chế độ: - Lương cơ bản: 5.680.000 đ - Phụ cấp bộ phận: 234.000 đ - Phụ đi lại nhà ở: 700.000 đ - Phụ cấp trách nhiệm: 500.000 đ - Làm việc: 8:00-17:00 thứ 2-thứ 7 - Đầy đủ chế độ: lương tháng 13, phép năm, đóng BH, du lịch, thưởng 1 năm 2 lần, tăng lương theo năm.... - Được cty đào tạo lên thợ máy, kỹ sư, quản lý

Yêu cầu: - Nam, nữ từ 18 - 45 - Sức khỏe tốt, chăm chỉ - Hồ sơ đầy đủ - Làm việc gắn bó lâu dài - Nếu chưa có hồ sơ có thể bổ sung sau khi phỏng vấn - Sẽ được hướng dẫn làm việc - Tuyển dụng đến khi đủ số lượng

- Nam, nữ từ 18 - 45 - Sức khỏe tốt, chăm chỉ - Hồ sơ đầy đủ - Làm việc gắn bó lâu dài - Nếu chưa có hồ sơ có thể bổ sung sau khi phỏng vấn - Sẽ được hướng dẫn làm việc - Tuyển dụng đến khi đủ số lượng

+ Xem thêm

Tập đoàn Giáo dục DTP (Đại Trường Phát) 1 giây NHÂN VIÊN KHO HÀNG - [BÌNH DƯƠNG]

5 - 7 triệu

5 - 7 triệu

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 30/07/2021

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Chat

Quyền lợi: - Nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định - Thưởng Lễ Tết theo quy quy chế công ty - Đóng bảo hiểm theo quy định - Teambuiding - Khám sức khỏe - Nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định - Thưởng Lễ Tết theo quy quy chế công ty - Đóng bảo hiểm theo quy định - Teambuiding - Khám sức khỏe

- Nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định - Thưởng Lễ Tết theo quy quy chế công ty - Đóng bảo hiểm theo quy định - Teambuiding - Khám sức khỏe - Nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định - Thưởng Lễ Tết theo quy quy chế công ty - Đóng bảo hiểm theo quy định - Teambuiding - Khám sức khỏe

Yêu cầu: - Học vấn: Tốt nghiệp THPT. - Khả năng: Sẵn sàng tăng ca khi có yêu cầu. - Yêu cầu chung: Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm. - Giới tính: Nam. - Độ tuổi: Trên 20 tuổi. - Học vấn: Tốt nghiệp THPT. - Khả năng: Sẵn sàng tăng ca khi có yêu cầu. - Yêu cầu chung: Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm. - Giới tính: Nam. - Độ tuổi: Trên 20 tuổi.

- Học vấn: Tốt nghiệp THPT. - Khả năng: Sẵn sàng tăng ca khi có yêu cầu. - Yêu cầu chung: Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm. - Giới tính: Nam. - Độ tuổi: Trên 20 tuổi. - Học vấn: Tốt nghiệp THPT. - Khả năng: Sẵn sàng tăng ca khi có yêu cầu. - Yêu cầu chung: Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm. - Giới tính: Nam. - Độ tuổi: Trên 20 tuổi.

+ Xem thêm

Cong Ty Tnhh Alvn Pharma Nhân viên bán hàng

7 - 10 triệu

7 - 10 triệu

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 30/06/2021

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Chat

Quyền lợi: Lương từ 6.8t _8,5 triệu Lương tháng 13 Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đầy đủ Được đi du lịch định kỳ cùng công ty Được đào tạo làm việc miễn phí nếu chưa kinh nghiệm Có cơ hội thăng tiến cao

Lương từ 6.8t _8,5 triệu Lương tháng 13 Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đầy đủ Được đi du lịch định kỳ cùng công ty Được đào tạo làm việc miễn phí nếu chưa kinh nghiệm Có cơ hội thăng tiến cao

Yêu cầu: Nam,nữ từ 18_45tuổi Có tinh thần trách nhiệm trong công việc Nhanh nhẹn và cẩn thận trong công việc Linh hoạt, và khéo léo trong cách xử lý vấn đề Giao tiếp tốt Vui vẻ, hòa đồng và siêng năng Chăm chỉ, chịu khó và nhiệt tình Ham học hỏi

Nam,nữ từ 18_45tuổi Có tinh thần trách nhiệm trong công việc Nhanh nhẹn và cẩn thận trong công việc Linh hoạt, và khéo léo trong cách xử lý vấn đề Giao tiếp tốt Vui vẻ, hòa đồng và siêng năng Chăm chỉ, chịu khó và nhiệt tình Ham học hỏi

+ Xem thêm

CÔNG TY TMCP URBANH Việc làm Thêm Hè Cho Học Sinh - Sinh Viên - Lao Động Phổ Thông Lương 9 Triệu

7 - 10 triệu

7 - 10 triệu

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 25/11/2021

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi: Quyền Lợi: Được ký hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên. Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Trong ngày bạn có thể làm việc lúc nào cũng được, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Có kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình làm việc. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng.

Quyền Lợi: Được ký hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên. Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Trong ngày bạn có thể làm việc lúc nào cũng được, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Có kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình làm việc. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng.

Yêu cầu: Yêu Cầu: Có thời gian rảnh ít nhất 2 giờ mỗi ngày hoặc nhiều hơn. Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên, phù hợp với mọi đối tượng. Thu Nhập: Lương chuyển khoản ATM hoặc nhận tiền mặt 2 tuần / 1 lần. Làm việc từ 2 – 3 giờ / Ngày Lương 3 - 5 triệu / Tháng (Part time). Làm việc từ 4 – 8 giờ / Ngày Lương từ 5 - 10 triệu / Tháng (Full time).

Yêu Cầu: Có thời gian rảnh ít nhất 2 giờ mỗi ngày hoặc nhiều hơn. Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên, phù hợp với mọi đối tượng. Thu Nhập: Lương chuyển khoản ATM hoặc nhận tiền mặt 2 tuần / 1 lần. Làm việc từ 2 – 3 giờ / Ngày Lương 3 - 5 triệu / Tháng (Part time). Làm việc từ 4 – 8 giờ / Ngày Lương từ 5 - 10 triệu / Tháng (Full time).

+ Xem thêm

CÔNG TY NICESPACES Việc làm hè thêm buổi tối cho học sinh - sinh viên - nội trợ (lương 12 triệu)

7 - 10 triệu

7 - 10 triệu

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 26/10/2021

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi: -Tính chất công việc: làm tại nhà, cơ quan hoặc bất kỳ nơi đâu, không cần có mặt tại công ty.( không cần kinh nghiệm ) - Nơi Làm Việc : ưu tiên TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Long An ,khu vực Miền Nam – Miền Tây * Ghi Chú: Ứng viên không cần kinh nghiệm vì sẽ được công ty hướng dẫn, đào tạo miễn phí. DÙ LÀ CÔNG VIỆC PARTTIME NHƯNG CTY CHÚNG TÔI VẪN SẼ KÝ HỢP ĐỒNG KHI ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO ỨNG VIÊN KHI LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY.

-Tính chất công việc: làm tại nhà, cơ quan hoặc bất kỳ nơi đâu, không cần có mặt tại công ty.( không cần kinh nghiệm ) - Nơi Làm Việc : ưu tiên TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, Long An ,khu vực Miền Nam – Miền Tây * Ghi Chú: Ứng viên không cần kinh nghiệm vì sẽ được công ty hướng dẫn, đào tạo miễn phí. DÙ LÀ CÔNG VIỆC PARTTIME NHƯNG CTY CHÚNG TÔI VẪN SẼ KÝ HỢP ĐỒNG KHI ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO ỨNG VIÊN KHI LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY.

Yêu cầu: - Loại hình công việc: Bán thời gian, làm thêm để tăng thu nhập giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình hoặc bản thân rất tốt. - Đối tượng tham gia: Những ai có điện thoại, Máy Tính Laptop hoặc Máy Bàn có kết nối internet. đều có thể làm việc. - Thời gian làm việc: linh hoạt chỉ cần có máy tính kết nối internet và online trung bình 2h-4h/ngày,lúc nào làm cũng được, sáng, trưa, chiều, tối)có thể làm toàn thời gian.

- Loại hình công việc: Bán thời gian, làm thêm để tăng thu nhập giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình hoặc bản thân rất tốt. - Đối tượng tham gia: Những ai có điện thoại, Máy Tính Laptop hoặc Máy Bàn có kết nối internet. đều có thể làm việc. - Thời gian làm việc: linh hoạt chỉ cần có máy tính kết nối internet và online trung bình 2h-4h/ngày,lúc nào làm cũng được, sáng, trưa, chiều, tối)có thể làm toàn thời gian.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Cb Gỗ Khánh Phát 1 giây TUYỂN GẤP CÔNG NHÂN NAM NỮ

7 - 10 triệu

7 - 10 triệu

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 01/07/2021

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi: Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước - Thưởng tết theo đánh giá hằng năm (A, B, C) - Tăng lương hàng năm - LCB: 4.850.000 ĐỒNG/ THÁNG - PHỤ CẤP 500,000 ĐỒNG/ THÁNG - CHUYÊN CẦN: 500,000/ THÁNG - Ngoài ra còn các khoản phụ cấp tiền thưởng tùy theo cấp bậc - TỔNG LƯƠNG TỪ : 6,000,000 - 10,000,000 đồng.

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước - Thưởng tết theo đánh giá hằng năm (A, B, C) - Tăng lương hàng năm - LCB: 4.850.000 ĐỒNG/ THÁNG - PHỤ CẤP 500,000 ĐỒNG/ THÁNG - CHUYÊN CẦN: 500,000/ THÁNG - Ngoài ra còn các khoản phụ cấp tiền thưởng tùy theo cấp bậc - TỔNG LƯƠNG TỪ : 6,000,000 - 10,000,000 đồng.

Yêu cầu: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆP SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO KHI LÀM VIỆC CÓ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG VIỆC VÀ TINH THÂN LÀM VIỆC TỐT SIÊNG NĂNG CHÂN THẬT Chăm chỉ, siêng năng. Có sức khỏe tốt, có tinh thần học hỏi. Chà nhá, phun sơn.(riêng công nhân có tay nghề phun sơn sẽ được thử tay nghề và có them tiền thưởng tay nghề, tùy theo mức độ)

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆP SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO KHI LÀM VIỆC CÓ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG VIỆC VÀ TINH THÂN LÀM VIỆC TỐT SIÊNG NĂNG CHÂN THẬT Chăm chỉ, siêng năng. Có sức khỏe tốt, có tinh thần học hỏi. Chà nhá, phun sơn.(riêng công nhân có tay nghề phun sơn sẽ được thử tay nghề và có them tiền thưởng tay nghề, tùy theo mức độ)

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Han Young Vietnam 1 giây Nhân viên kinh doanh

7 - 10 triệu

7 - 10 triệu

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 06/03/2021

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm

Chat

Quyền lợi: Ngoài thưởng chuyên cần ( tính bằng 1 ngày lương) , hàng tháng công ty có thưởng trợ cấp ( được tính bằng 2 ngày lương) và thưởng tháng lương 13 , công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo luật lao động.

Ngoài thưởng chuyên cần ( tính bằng 1 ngày lương) , hàng tháng công ty có thưởng trợ cấp ( được tính bằng 2 ngày lương) và thưởng tháng lương 13 , công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo luật lao động.

Yêu cầu: Có tinh thần cầu tiến, làm việc theo nhóm tốt. Biết tiếng anh để kiểm tra mail của khách hàng nước ngoài, thông thạo các kỹ năng vi tính văn phòng. Khỏe mạnh, nhiệt tình, thân thiện và khả năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Có tinh thần cầu tiến, làm việc theo nhóm tốt. Biết tiếng anh để kiểm tra mail của khách hàng nước ngoài, thông thạo các kỹ năng vi tính văn phòng. Khỏe mạnh, nhiệt tình, thân thiện và khả năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

+ Xem thêm

Công Ty Sx Tm Và Du Lịch Tầm Vông Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 31/01/2021

Kinh nghiệm: Hơn 1 năm kinh nghiệm

Chat

Quyền lợi: • Lương + thưởng theo thỏa thuận • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … • Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

• Lương + thưởng theo thỏa thuận • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … • Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

Yêu cầu: - Nam/ nữ, tuổi từ 25 trở lên - Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế hoạch tại các công ty sản xuất gỗ, mây tre … * Học vấn - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, cơ khí, kỹ thuật và các chuyên ngành có liên quan. * Kiến thức, kỹ năng - Có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu - Khả năng truyền đạt thông tin và giao tiếp tốt. - Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel). - Sử dụng thành thào email, internet…. * Kinh nghiệm làm việc - Từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại doanh nghiệp sản xuất, ưu tiên tại các công ty gỗ * Phẩm chất cá nhân - Nhiệt tình, chủ động, sáng tạo, cầu tiến, chịu được áp lực. - Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, khách quan trong báo cáo.

- Nam/ nữ, tuổi từ 25 trở lên - Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế hoạch tại các công ty sản xuất gỗ, mây tre … * Học vấn - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, cơ khí, kỹ thuật và các chuyên ngành có liên quan. * Kiến thức, kỹ năng - Có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu - Khả năng truyền đạt thông tin và giao tiếp tốt. - Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel). - Sử dụng thành thào email, internet…. * Kinh nghiệm làm việc - Từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại doanh nghiệp sản xuất, ưu tiên tại các công ty gỗ * Phẩm chất cá nhân - Nhiệt tình, chủ động, sáng tạo, cầu tiến, chịu được áp lực. - Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, khách quan trong báo cáo.

+ Xem thêm

Công Ty Sx Tm Và Du Lịch Tầm Vông Quản Đốc Nhà Máy

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 31/01/2021

Kinh nghiệm: Hơn 5 năm kinh nghiệm

Chat

Quyền lợi: - Lương thỏa thuận - Được hưởng các quyền lợi theo quy định luật Việt Nam - Được tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn 24/24 - Làm việc thứ 2 đến thứ 7 từ 7h30 đến 16h30 - Mức lương thỏa đáng - tùy năng lực. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. - Chế độ thăng tiến công bằng, minh bạch

- Lương thỏa thuận - Được hưởng các quyền lợi theo quy định luật Việt Nam - Được tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn 24/24 - Làm việc thứ 2 đến thứ 7 từ 7h30 đến 16h30 - Mức lương thỏa đáng - tùy năng lực. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. - Chế độ thăng tiến công bằng, minh bạch

Yêu cầu: - Độ tuổi từ 40 tuổi trở lên - Có kinh nghiệm trong ngành gỗ, mây tre lá - Nhanh nhẹn, biết cách sắp xếp công việc khoa học và hiệu quả - Chịu áp lực công việc cao - Biết sử dụng Word, Excel - Biết đọc bản vẽ kỹ thuật, Auto Card - Huấn luyện đào tạo công nhân về chuyên môn từng công đoạn khâu hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu phân xưởng - Khả năng tuyển dụng công nhân phân xưởng cùng với P. NS - 5 Năm kinh nghiệm trong ngành Gỗ quản lý về chuyền sơn và hoàn thiện - Biết quản lý và giao việc cho 120-200 công nhân - Đáp ứng đạt năng suất phân xưởng tối thiểu từ 3-6 cont/ngày.

- Độ tuổi từ 40 tuổi trở lên - Có kinh nghiệm trong ngành gỗ, mây tre lá - Nhanh nhẹn, biết cách sắp xếp công việc khoa học và hiệu quả - Chịu áp lực công việc cao - Biết sử dụng Word, Excel - Biết đọc bản vẽ kỹ thuật, Auto Card - Huấn luyện đào tạo công nhân về chuyên môn từng công đoạn khâu hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu phân xưởng - Khả năng tuyển dụng công nhân phân xưởng cùng với P. NS - 5 Năm kinh nghiệm trong ngành Gỗ quản lý về chuyền sơn và hoàn thiện - Biết quản lý và giao việc cho 120-200 công nhân - Đáp ứng đạt năng suất phân xưởng tối thiểu từ 3-6 cont/ngày.

+ Xem thêm

Công Ty Sx Tm Và Du Lịch Tầm Vông Tổ Trường Ráp Sản Phẩm Tre Mây Gỗ

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 31/01/2021

Kinh nghiệm: Hơn 2 năm kinh nghiệm

Chat

Quyền lợi: - Lương + thưởng theo thỏa thuận - Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … - Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

- Lương + thưởng theo thỏa thuận - Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … - Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

Yêu cầu: - Nam tuổi từ 30 trở lên. - Có kinh nghiệm làm Tổ trưởng tại các sản xuất gỗ, mây tre lá … - Đơn xin việc - Sơ yếu lý lịch - Đơn xin xác nhận hạnh kiểm - Chứng minh nhân dân - Sổ hộ khẩu - Giấy khám sức khỏe - Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

- Nam tuổi từ 30 trở lên. - Có kinh nghiệm làm Tổ trưởng tại các sản xuất gỗ, mây tre lá … - Đơn xin việc - Sơ yếu lý lịch - Đơn xin xác nhận hạnh kiểm - Chứng minh nhân dân - Sổ hộ khẩu - Giấy khám sức khỏe - Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

+ Xem thêm

Công Ty Sx Tm Và Du Lịch Tầm Vông Tổ Trưởng định hình sản phẩm gỗ, tre, mây

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 31/01/2021

Kinh nghiệm: Hơn 1 năm kinh nghiệm

Chat

Quyền lợi: • Lương + thưởng theo thỏa thuận • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … • Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

• Lương + thưởng theo thỏa thuận • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … • Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

Yêu cầu: - Nam tuổi từ 30 trở lên. - Có kinh nghiệm làm Tổ trưởng tại các Công ty sản xuất gỗ, mây tre lá … - Có tinh thần trách nhiệm cao - Chịu được áp lực công viêc. - Làm việc trong môi trường năng động sáng tạo, có cơ hội thăng tiến

- Nam tuổi từ 30 trở lên. - Có kinh nghiệm làm Tổ trưởng tại các Công ty sản xuất gỗ, mây tre lá … - Có tinh thần trách nhiệm cao - Chịu được áp lực công viêc. - Làm việc trong môi trường năng động sáng tạo, có cơ hội thăng tiến

+ Xem thêm

CÔNG TY NICESPACES Việc làm thêm ưu tiên cho Sinh Viên, Học Sinh, Và Nhân Viên văn Phòng Lương Cao có phụ cấp thâm niên

7 - 10 triệu

7 - 10 triệu

Bình Dương và 4 nơi khác

Bình DươngHồ Chí MinhBình ThuậnVĩnh LongBình Phước

Hạn nộp: 17/08/2021

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi: Hồ sơ chỉ cần: - CMND gốc (để đối chiếu với bản photo) + 01 bản photo (không cần công chứng) >>>>Ứng viên phải đọc kỹ nội dung tuyển dụng trước khi gọi điện. Nhanh Tay Đăng Kí, tuyển gấp trong tuần này, số lượng có hạn Liên hệ: Anh Đạt 0938.709.496 – 0938.943.596 Email: dat.phongnhansu@gmail.com Hoặc đăng ký theo mẩu sau: Họ và Tên - Năm sinh - Địa chỉ đang ở - Số điện thoại - Trang web đã đọc tin:….– Công việc xin ứng tuyển =>> gửi vào số điện thoại hoặc email trên (Ứng viên điền đầy đủ thông tin theo mẩu trên thì hồ sơ mới được duyệt. Trong vòng 48 tiếng thì Công ty sẽ liên hệ lại). Qui trình: Ứng viên đến nhận việc 1 lần => Hướng dẫn việc khoảng 30 phút => Sau đó đăng ký làm tại nhà. Tuyển các quận huyện ở TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, …. và các tỉnh lân cận cũng có cơ hội làm việc, nếu đến công ty nhận việc được thì hãy đăng ký. Chúc ứng viên đăng ký việc thành công. (Tin còn thì Công Ty còn Tuyển Dụng) Đến Công ty 1 lần phỏng vấn và nhận việc trong vòng 30 Phút ===>>>> Nhận việc về nhà làm, ko làm tại Công Ty, ko lên Công Ty lần 2

Hồ sơ chỉ cần: - CMND gốc (để đối chiếu với bản photo) + 01 bản photo (không cần công chứng) >>>>Ứng viên phải đọc kỹ nội dung tuyển dụng trước khi gọi điện. Nhanh Tay Đăng Kí, tuyển gấp trong tuần này, số lượng có hạn Liên hệ: Anh Đạt 0938.709.496 – 0938.943.596 Email: dat.phongnhansu@gmail.com Hoặc đăng ký theo mẩu sau: Họ và Tên - Năm sinh - Địa chỉ đang ở - Số điện thoại - Trang web đã đọc tin:….– Công việc xin ứng tuyển =>> gửi vào số điện thoại hoặc email trên (Ứng viên điền đầy đủ thông tin theo mẩu trên thì hồ sơ mới được duyệt. Trong vòng 48 tiếng thì Công ty sẽ liên hệ lại). Qui trình: Ứng viên đến nhận việc 1 lần => Hướng dẫn việc khoảng 30 phút => Sau đó đăng ký làm tại nhà. Tuyển các quận huyện ở TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, …. và các tỉnh lân cận cũng có cơ hội làm việc, nếu đến công ty nhận việc được thì hãy đăng ký. Chúc ứng viên đăng ký việc thành công. (Tin còn thì Công Ty còn Tuyển Dụng) Đến Công ty 1 lần phỏng vấn và nhận việc trong vòng 30 Phút ===>>>> Nhận việc về nhà làm, ko làm tại Công Ty, ko lên Công Ty lần 2

Yêu cầu: Kĩ năng: - Biết sử dụng máy tính kết nối internet cơ bản. - Không cần bằng cấp chuyên môn, công ty có nhân viên hướng dẫn cách làm cụ thể. Yêu cầu: Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên, phù hợp với mọi đối tượng. Thu nhập: Lương+thưởng Trung bình 6-9tr/tháng

Kĩ năng: - Biết sử dụng máy tính kết nối internet cơ bản. - Không cần bằng cấp chuyên môn, công ty có nhân viên hướng dẫn cách làm cụ thể. Yêu cầu: Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên, phù hợp với mọi đối tượng. Thu nhập: Lương+thưởng Trung bình 6-9tr/tháng

+ Xem thêm

Công Ty Sx Tm Và Du Lịch Tầm Vông Nhân viên vật tư

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 31/01/2021

Kinh nghiệm: Hơn 1 năm kinh nghiệm

Chat

Quyền lợi: • Lương + thưởng theo thỏa thuận • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … • Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

• Lương + thưởng theo thỏa thuận • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … • Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

Yêu cầu: - Nam, nữ tuổi từ 30 trở lên. - Có kinh nghiệm làm nhân viên vật tư tại các Cty sản xuất gỗ, mây tre lá … - Ưu tiên ứng viên gần công ty. • Lương + thưởng theo thỏa thuận • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … • Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

- Nam, nữ tuổi từ 30 trở lên. - Có kinh nghiệm làm nhân viên vật tư tại các Cty sản xuất gỗ, mây tre lá … - Ưu tiên ứng viên gần công ty. • Lương + thưởng theo thỏa thuận • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … • Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

+ Xem thêm

Công Ty Sx Tm Và Du Lịch Tầm Vông Tổ Trưởng Bảo Trì

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Bình Dương

Bình Dương

Hạn nộp: 31/01/2021

Kinh nghiệm: Hơn 1 năm kinh nghiệm

Chat

Quyền lợi: • Lương + thưởng theo thỏa thuận • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … • Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

• Lương + thưởng theo thỏa thuận • Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật hiện hành. Được tham gia đầy đủ các chế độ của công ty như bảo hiểm tai nạn 24. BHXH-YT-TN. Được thưởng lương tháng 13, … • Nơi làm việc: KP. Phước Thái, P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương (Cách KCN Sóng thần và ViSip khoảng 5 km).

Yêu cầu: - Nhanh nhẹn - Tuổi từ 37 tuổi trở lên - Có kinh nghiệm làm bảo trì tại các công ty sản xuất (ưu tiên cơ khí) - Ưu tiên các ứng viên gần công ty - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàn, lò hơi, thủ công, điện - Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc

- Nhanh nhẹn - Tuổi từ 37 tuổi trở lên - Có kinh nghiệm làm bảo trì tại các công ty sản xuất (ưu tiên cơ khí) - Ưu tiên các ứng viên gần công ty - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàn, lò hơi, thủ công, điện - Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc

+ Xem thêm

Chat Chat với nhà tuyển dụng

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng