Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương trưởng phòng bảo trì tốt nhất hiện nay

Biểu đồ lương trưởng phòng bảo trì

17 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng bảo trì17,000,000 VNĐ