Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Nam Từ Liêm Hà Nội

Công ty Cổ phần Màu Xanh Việt

Tuyển Phụ trách kế toán

Công ty Cổ phần Màu Xanh Việt

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/10/2021 7 - 10 triệu Chat

Phụ trách kế toán công ty: - Kế toán kho: Cập nhật chứng từ kho, lập báo cáo kho NXT - Kế toán tổng hợp: cập nhật, xử lý chứng từ, hạch toán, sổ sách - Lập báo cáo, bảng kê hàng tháng, hàng quý

+ Xem thêm

 Công ty TNHH DVN Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Công ty TNHH DVN Việt Nam

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 30/07/2021 7 - 10 triệu Chat

- Tiếp nhận chứng từ thanh toán nội bộ, kiểm tra và lập chứng từ thu – chi, chứng từ hạch toán kế toán. - Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ , sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng, minh bach theo quy định - Thực hiện thanh toán, tạm ứng nội bộ - Thực hiện thanh toán các nhà cung cấp - Tiếp nhận chứng từ lương, bảo hiểm hàng tháng, kiểm tra và rà soát tính chính xác , hợp lý; thực hiện lập chứng từ hạch toán kế toán . - Thực hiện chi trả thu nhập cho người lao động đảm bảo tính bảo mật, chính xác và hợp lý. - Thực hiện theo dõi, đối chiếu công nợ nhà cung cấp - Thực hiện theo dõi, đối chiếu công nợ nội bộ công ty - Thực hiện theo dõi công nợ ngân hàng - Thực hiện theo dõi đối, chiếu công nợ công ty mẹ và công ty con - Thực hiện theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng - Tiếp nhận chứng từ nhập /xuất/ điều chuyển hàng hoá trong kho - Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ nhập/xuất/ điều chuyển hàng hóa đầy đủ, rõ ràng, minh bach theo quy định - Thực hiện theo dõi, soát xét, kiểm kê tồn kho thực tế tại kho tổng và đối chiếu tồn kho với các kho chi nhánh. - Liên hệ và sắp xếp vận chuyển giao hàng thực hiện theo các đơn đặt hàng, hợp đồng - Báo cáo kho hàng ngày - Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt và lập báo cáo quỹ định kỳ theo quy định, lập báo cáo quỹ hàng ngày. - Thực hiện kiểm kê và đối chiếu các quỹ và tài khoản công ty - Thực hiện thu, chi theo các phiếu đã được duyệt - Thực hiện cá giao dịch với ngân hàng: thực hiện các thủ tục bảo lãnh , đặt cọc, thế chấp, cầm cố, đóng mở tài khoản - Thực hiện mua hàng trong nước theo danh mục quy định - Kê khai hóa đơn GTGT đầu ra và kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định - Thực hiện cân đối chênh lệch giữa giá trị và số lượng hàng hóa tồn kho, nhập – xuất; đề xuất và thực hiện giải pháp.

+ Xem thêm

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dich vụ SHC Việt Nam.

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dich vụ SHC Việt Nam.

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/07/2021 10 - 15 triệu Chat

- Kiểm tra đối chiếu các số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kê khai, báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm; kê khai báo cáo BHXH, BHYT - Kiểm tra sự cân đối, hợp lý giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh trên hệ thống của các kế toán viên. - Thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ tổng hợp khi khóa sổ: trích bút toán chi phí cuối tháng, chạy giá vốn, phân bổ chi phí, các bút toán kết chuyển trong kỳ. - Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán định kỳ và khi có yêu cầu. - Lưu trữ số liệu và chứng từ kế toán theo quy định, - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và BGĐ.

+ Xem thêm

Tập đoàn Sunshine

Chuyên viên kế toán tổng hợp

Tập đoàn Sunshine

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 24/06/2021 10 - 15 triệu Chat

Hạch toán và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, cuối tháng, quý, năm; - Kiểm tra, rà soát sự cân đối trên các chỉ tiêu của bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ; - Kiểm tra sự cân đối của các báo cáo chi tiết so với báo cáo tổng hợp; - Tổng hợp chi phí để tính giá thành xây dựng, bất động sản; - Lập, đối chiếu và gửi các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN,... tháng, quý, năm; - Kiểm tra hạch toán tình hình nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; - Định kỳ kiểm tra, đối chiếu chi tiết công nợ; - Lập báo cáo tài chính hàng năm nộp cho cơ quan thuế; - Sắp xếp và lưu trữ sổ sách, chứng từ theo quy định.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Tư Vấn Quản Trị Tafi

Nhân viên kế toán thuế

Công Ty Tnhh Tư Vấn Quản Trị Tafi

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 22/05/2021 10 - 15 triệu Chat

- Giải quyết và chịu trách nhiệm những vấn đề về kế toán, thuế của các khách hàng doanh nghiệp được công ty phân công. - Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 (nghỉ trưa 1,5h) từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 xen kẽ trong tháng. - Địa điểm làm việc: Theo sự sắp xếp của công ty

+ Xem thêm

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dich vụ SHC Việt Nam.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dich vụ SHC Việt Nam.

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 15/05/2021 10 - 15 triệu Chat

- Kiểm tra đối chiếu các số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kê khai, báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm; kê khai báo cáo BHXH, BHYT - Kiểm tra sự cân đối, hợp lý giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh trên hệ thống của các kế toán viên. - Thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ tổng hợp khi khóa sổ: trích bút toán chi phí cuối tháng, chạy giá vốn, phân bổ chi phí, các bút toán kết chuyển trong kỳ. - Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán định kỳ và khi có yêu cầu. - Lưu trữ số liệu và chứng từ kế toán theo quy định, - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận kế toán.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần giải pháp V-Water

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty Cổ phần giải pháp V-Water

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 30/03/2021 10 - 15 triệu Chat

- Thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán của 01 Công ty Cổ phần (tuần phải xuống đơn vị 2 buổi để tập hợp chứng từ, kiểm soát chứng từ). - Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Kiểm tra các chứng từ, báo cáo, thu chi, các tài liệu liên quan đến việc thanh toán trước khi chuyển Kế toán trưởng - Theo dõi chi tiết chi phí các dự án đang hoạt động - Lập các báo cáo Thuế theo quy định: Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, BCTC và các báo cáo khác theo quy định của Luật thuế, … - Phối hợp kiểm soát tài chính Công ty, Lập các báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, cấp trên. - Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

công ty CP hanel mirolin

Kế toán tổng hợp

công ty CP hanel mirolin

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/03/2021 Thỏa thuận Chat

- Kiểm tra, kiểm soát chi phí doanh thu - Kiểm tra, kiểm soát, tập hợp hóa đơn - Hệ thống hóa bộ máy kế toán, lập các báo cáo quản trị nội bộ doanh nghiệp - Hạch toán, kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh - Theo dõi kiểm soát tình tình công nợ - Lập báo cáo thuế nộp cơ quan thuế - Lập BCTC năm gửi cơ quan thuế, làm việc với cơ quan thuế, Bảo hiểm - Thực hiện các công việc từ Lãnh đạo giao

+ Xem thêm

Công Ty TNHH Ánh Xuân

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Ánh Xuân

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2020 Thỏa thuận Chat

- Quản lý và kiểm soát doanh thu - Kiểm soát XNT hàng hóa, chi phí hàng ngày, chi phí Marketing - Tổng hợp, báo cáo chi phí, doanh thu hàng ngày, hàng tháng - Có kinh nghiệm kế toán từ 3 năm trở lên , biết làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính - Thành thạo phần mềm kế toán, am hiểu và nắm vững các nghiệp vụ kế toán, luật kế toán, các văn bản, quy định về thuế và có trách nhiệm với công việc

+ Xem thêm

Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng ALS

Nhân viên Kế toán tổng hợp

Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng ALS

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2020 10 - 15 triệu Chat

- Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. - Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty. - Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán. - Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản lý vốn định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. - Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. - Cập nhật các thông tin về pháp luật, chế độ chính sách mới, phối hợp xây dựng hệ thống văn bản pháp lý theo chức năng, nhiệm vụ. - Công việc khác theo sự yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

+ Xem thêm

2 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype