Tìm kiếm nâng cao

Ngành nghề

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tuyển dụng việc làm thêm tại bình dương mới nhất

Việc Làm Thêm Tại Nhà

SQHFDViệc làm thêm tại nhà thời gian 2-3h/ngày lương7-9tr/tháng được làm lâu dài

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 5 - 7 triệu (Hạn nộp: 19/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

SAQWEViệc làm thêm2-3h/ngày lương7-9tr/tháng uy tín được ký hợp đồng và gắn kết lâu dài với công

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 5 - 7 triệu (Hạn nộp: 19/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDXSATuyển Partime hay Fulltime làm them 2-3h/ng lương 7-9tr uy tín

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 5 - 7 triệu (Hạn nộp: 19/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDSViệc làm tại nhà lương nhận theo tuần lương7-9triệu uy tín

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 5 - 7 triệu (Hạn nộp: 19/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDSCông ty tuyển thêm nhân sự làm việc 2-3h/ngày lương 7-9tr/tháng uy tín

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 5 - 7 triệu (Hạn nộp: 19/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Việc làm thêm buổi tối lương7-9tr/tháng thời gian tự do 2-3h/ngày

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 5 - 7 triệu (Hạn nộp: 16/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDSAViệc làm Thêmtại nhà theo giờ 2-3giờ uy tín tin cậy7-9tr/tháng

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 16/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDSViệc làm thêm buổi tối lương uy tín tin cậy7-9triệu 1 tháng

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 16/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

CDXSAViệc làm thêm thời gian tự do chỉ cần 2-3h/ngày lương7-9tr/tháng

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 16/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDSViệc làm thêm buổi tối Thời gian tự do làm việc tại nhà 2-3h/ngày 7-9tr/tháng

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 16/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VITFIYFViệc làm them Theo giờ buổi tối thời gian tự do lương7-9tr/tháng

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 16/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDSViệc làm thêm tại nhà công việc lương7-9tr/tháng với 2-3h/ngày

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 21/06/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDSEWTuyển nhân viên làm thêm lương cao7-9tr/tháng uy tín được nhận lương theo tuần

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 21/06/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

SADDGViệc làm thêm buổi tối7-9tr/tháng thời gian tự do2-3h/ngày làm thêm buổi tối tại nhà

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 21/06/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

CDXSAViệc làm thêm theo giờ Thu nhậplương 7-9tr/tháng thời gian chủ động2-3h/ngày

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 21/06/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

CDXSAViệc làm ThêmThu nhập7-9tr/tháng thời gian tự do có thể làm thêm giờ

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 21/06/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCOKJSViệc làm thêm tại nhà có máy tính kết nối internet lương7-9tr/tháng chỉ 2-3h/ngày

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 21/06/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

BGVFDSViệc làm thêm từ 2-3h/ng làm việc tự do tại nhà lương ổn định, lâu dài từ7-9tr/ tháng uy tín

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 21/06/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

QFGSGHViệc làm thêm tại nhà lương cao uy tín tin cậy

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 19/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDSTuyển nhân viên làm thêm part-time 2-3h/ngày lương7-9tr/tháng

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 19/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDSViệc làm thêm theo ca 2-3h/ngày lương5-9tr/tháng cho người có máy tính và điện thoại kết nối mạng

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 19/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

CFSSALàm việc bán thời gian 2-3h/ng, lương 7-9tr/th, công việc nhẹ nhàng, đơn giản

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 19/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDXSACông việc làm thêmkhông cần bằng cấp chỉ cần 2-3h/ngày lương7-9tr/tháng

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 5 - 7 triệu (Hạn nộp: 09/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDSViệc làm thêm tại nhà thời gian 2-3h/ngày lương7-9tr/tháng được làm lâu dài

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 5 - 7 triệu (Hạn nộp: 09/05/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

BHTFGViệc làm thêm trên máy tính hay điện thoại2-3h/ngày lương7-9tr/tháng có thể làm buổi tối

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 12/08/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

VFCDSViệc làm them buổi tối uy tín theo giờ 2-3h/ngày lương7-9tr/tháng uy tín

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 12/08/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

CDXSAViệc làm thêmThu7-9tr/tháng 2-3h/ngày có thể làm đăng ký làm nhiều hơn

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 12/08/2020)

Việc Làm Thêm Tại Nhà

CDXSAViệc làm thêm2-3h lương7-9tr/tháng uy tín có thưởng lễ lộc đầy đủ

Việc Làm Thêm Tại Nhà

Địa điểm: Hồ Chí Minh ,Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu (Hạn nộp: 12/08/2020)

Hãy để nhà tuyển dụng tìm thấy bạn

Tải hồ sơ của bạn lên

Cơ hội tìm việc làm thêm tại Bình Dương rất đa dạng, chúng ta có rất nhiều công việc làm thêm tại một tỉnh có tốc độ phát triển nền công nghiệp đứng trong những top đầu của cả nước. Khám phá ngay những cơ hội việc làm và kinh nghiệm tìm việc làm thêm tại Bình Dương qua những thông tin dưới đây.

Khái quát về sự phát triển của tỉnh Bình Dương và cơ hội việc làm thêm tại Bình Dương

Cơ hội tìm việc làm thêm tại Bình Dương

Bình Dương được xem là một tỉnh có nền công nghiệp phát triển đứng vào những top đầu của đất nước. Trong đó, công nghiệp Bình Dương chính là đòn bẩy giúp cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương phát triển mạnh mẽ. Tỉnh Bình Dương không ngừng đẩy mạnh đầu tư và phát triển về cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước một cách mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh, sản xuất.

Nhờ vào sự nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân mà tỉnh Bình Dương có nhiều bước tiến mới trong nền kinh tế và đời sống người dân. Trong đó, nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương có cơ hội được phát triển và tạo công ăn việc làm hấp dẫn, nâng cao được đời sống và thu nhập cho người dân toàn tỉnh. Tỉnh Bình Dương đã tận dụng được triệt để về lợi thế các nguồn lực để tăng cường đẩy mạnh phát triển nền kinh tế và xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương chú trọng phát triển về chiều sâu với những chiến lược và kế hoạch thu hút đầu tư các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, phát triển  những dự án độ thị và kỹ thuật, quá trình sản xuất công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ. Với những điều kiện phát triển nền kinh tế của tỉnh Bình Dương thì rất nhiều cơ hội tim viec lam cho người dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó bao gồm nhiều lĩnh vực. Cơ hội việc làm không giới hạn đối với bất kỳ đối tượng nào, kể cả các bạn học sinh, sinh viên chưa tốt nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, có rất nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là sự đa dạng của những việc làm thêm đã mang đến rất nhiều thuận lợi cho những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm. Sự phát triển đa dạng của việc làm thêm tại Bình Dương giúp các bạn tha hồ lựa chọn cho mình công việc phù hợp. Sau đây sẽ là gợi ý những việc làm thêm tại Bình Dương mà các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và làm việc.

Danh sách những việc làm thêm tại Bình Dương

Việc làm thêm tại nhà Bình Dương

Có phải bạn đang có nhu cầu tìm việc làm thêm tại nhà ở Bình Dương? Bạn đang phân vân không biết có nên tìm việc làm thêm tại tỉnh Bình Dương như thế nào? Những công việc làm thêm tại Bình Dương nào phù hợp với bạn?... Vô số những thắc mắc đang quẩn quanh trong đầu bạn. Vậy, những việc làm thêm tại nhà ở Bình Dương nào mà bạn có thể làm, mang lại nhiều thu nhập cho các bạn?

Danh sách những việc làm thêm tại Bình Dương

Các bạn có thể làm đồ ăn vặt để bán thêm tại nhà sau giờ làm việc 

Bạn có thể để ý tới những công việc làm thủ công tại Bình Dương như: Đan móc len, gấp dán phong bì, dính đá tranh, thêu tranh chữ thập, đính hạt cườm… Những công việc này thuộc top các công việc làm thủ công tại nhà mà các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm để kiếm thêm thu nhập, tranh thủ tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi.

Bên cạnh những công việc làm thêm thủ công tại nhà thì các bạn có thể làm những công việc khác như đánh máy vi tính nhập liệu cho các công ty, doanh nghiệp. Công việc này đòi hỏi bạn có sự cẩn thận, tỉ mỉ để tránh những sai sót không đáng có. Hoặc bạn cũng có thể làm cộng tác viên viết bài online cho các công ty quảng cáo, các doanh nghiệp kinh doanh online, viết bài pr cho các thương hiệu sản phẩm nổi tiếng….

Những công việc làm thêm thủ công tại nhà trên đây phù hợp với nhiều đối tượng làm việc khác nhau, bạn là sinh viên, là dân văn phòng hay lao động phổ thông… đều có thể làm việc, chỉ cần đáp ứng và tuân thủ theo những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đưa ra.

Những công việc này có ở khắp các khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bạn có thể dễ dàng tìm việc làm thêm tại Dĩ An Bình Dương, Thuận An và nhiều địa điểm khác. Một số công ty mà bạn có thể ứng tuyển vào làm thêm tại Dĩ An như: Công Ty TNHH APM Springs Vietnam với vị trí telesales partime, Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Udic, các công ty xây dựng, các công ty và trung tâm tổ chức sự kiện…

Ngoài Bình Dương, khi tìm việc làm thêm tại Bà Rịa Vũng Tàu bạn cũng có thể chọn những công việc trên hoặc nhiều vị trí theo ngành nghề khác phù hợp với mình trên trang tìm việc làm lớn Timviec365.vn

Việc làm thêm buổi tối tại Bình Dương

Nhu cầu tìm việc làm thêm tại Bình Dương rất lớn, trong đó nhu cầu tìm việc làm thêm buổi tối. Bởi nhiều người dành thời gian cả ngày để làm việc chính của họ, thời gian buổi tối họ với có thể đi làm thêm với mục đích kiếm thêm thu nhập. Nhu cầu tìm việc làm thêm buổi tối tại Bình Dương rất đa dạng, đối tượng chủ yếu có nhu cầu đi làm thêm buổi tối là các bạn sinh viên, dân văn phòng,...

Vậy, những việc làm thêm cho sinh viên tại Bình Dương có thể làm thêm vào buổi tối là những công việc nào? Tính chất công việc đó ra sao và cách để làm việc hiệu quả?

Dưới đây là những công việc làm thêm buổi tối mà các bạn có thể làm như là:

Bán hàng, thu ngân parttime

Việc làm thêm buổi tối tại Bình Dương

Công việc này thực sự rất phù hợp với những bạn sinh viên, đặc biệt những bạn theo học ngành kinh doanh, kế toán có thể tìm kiếm công việc làm thêm này vào ca tối, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng làm việc.

Để làm tốt công việc này, bạn cần chăm chỉ, trung thực, có khả năng ăn nói lưu loát, chủ động trong công việc, tuân thủ thời gian làm việc theo đúng với thỏa thuận. Trong quá trình làm việc sẽ có những sự cố không mong muốn xảy ra với khách hàng, chính vì thế bạn cần phải học cách nắm bắt tâm lý khách hàng, kiên trì với khách hàng và cần phải tôn trọng khách hàng.

Bạn có thể gặp phải những vị khách khó tính, đưa ra nhiều yêu cầu và có đôi  khi bắt bẻ bạn, nhưng bạn vẫn cần giữ thái độ bình tĩnh, niềm nở với các khách hàng. Khi thực hiện được những điều này thì các bạn sẽ tích lũy cho mình được rất nhiều điều thú vị và là bước đệm cho tương lai sau này của bạn.

Phục vụ, đầu bếp tại nhà hàng, khách sạn

Việc làm thêm buổi tối tại Bình Dương phục vụ nhà hàng

Việc làm phục vụ nhà hàng, hay tại các quán cà phê thực sự là việc làm bán thoi gian rất được ưa chuộng, nhất là các đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ban ngày, bạn có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian làm việc đối với việc học hoặc công việc chính của mình, còn buổi tối thì các bạn có thể lựa chọn công việc làm phục vụ hoặc đầu bếp theo ca tối tại các nhà hàng hay khách sạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Công việc này đòi hỏi người làm việc phải tuân thủ đúng quy định của nơi làm việc, có thái độ với khách hàng thân thiện, chào đón khách nhiệt tình, niềm nở, sắp xếp và đặt order cho khách hàng, phục vụ và đáp ứng những yêu cầu của khách trong thời gian khách sử dụng đồ ăn, thức uống trong nhà hàng, quán cà phê hay quán ăn.

Tìm việc làm thêm tại Bình Dương như thế nào?

Kinh nghiệm tìm việc làm thêm tại Bình Dương

Nhu cầu tìm việc làm thêm tại Bình Dương rất đa dạng, các bạn có thể tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp bằng nhiều cách. Bạn có thể nhờ người thân, bạn bè giới thiệu cho bạn công việc làm thêm phù hợp mà bạn yêu thích. Tuy nhiên, ngày nay có phương pháp tìm việc làm mang lại hiệu quả hơn và bạn cũng có thể tùy chọn công việc mà mình yêu thích.

Tìm việc làm trực tuyến hiện đang là phương pháp mới nhất hiện nay, không chỉ tại Bình Dương mà bạn có thể nhanh chóng tìm được việc làm thêm, mang lại hiệu quả tìm việc cao, người tìm việc có thể dễ dàng lựa chọn những công việc yêu thích, phù hợp. Một trong những website giúp bạn tìm việc làm thêm và tải những CV hay miễn phí hiệu quả là website Timviec365.vn. Hãy đăng ký tài khoản thành viên trên trang để trải nghiệm hết những điều thú vị.

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm việc làm thêm tại Bình Dương thì hãy tìm hiểu thật kỹ càng những cơ hội và công việc phù hợp với mình. Tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi vừa kiếm thêm thu nhập là mục tiêu của rất nhiều bạn trẻ hiện nay khi đi làm thêm. Chúc các bạn luôn thành công!


Liên hệ qua skype