Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm trưởng phòng kinh tế kế hoạch

2

Công việc liên quan

no image

Trưởng Phòng Kinh Tế Kế Hoạch

công ty cổ phần đầu tư phát triển môi trường sfc việt nam

Hà Nội

Hạn nộp: 12/05/2019 Thỏa thuận

1. Tổ chức và thực hiện công tác đấu thầu, quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế - Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng lập hồ sơ mời thầu các công trình, dự án do Công ty làm tổng thầu. - Tổ chức chấm thầu và công bố kết quả chấm thầu. - Thương thảo, ký kết hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư/ đối tác. - Xử lý những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. 2. Xây dựng và kiểm soát kế hoạch thực hiện dự án, công trình, hạng mục công trình từng tháng, quý, năm. - Giao kế hoạch sản xuất cho các phòng ban/đơn vị - Theo dõi, đôn đốc các phòng ban/đơn vị triển khai thực hiện sản xuất, đảm bảo tiến độ, chất lượng. - Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện sản xuất. 3. Quản lý kỹ thuật xây dựng công trình - Kiểm tra hồ sơ khối lượng hoàn thành, khối lượng thanh/quyết toán, hồ sơ hoàn công công trình do nhà thầu phụ trình 4. Phân chia công việc đối với các nhân viên cấp dưới, trực tiếp kiểm tra, giám sát đôn đốc sự thực hiện công việc của các CBNV 5. Báo cáo kết quả thực hiện công việc lên Ban lãnh đạo

công ty CP bánh mứt kẹo bảo minh

Nam Trưởng Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch

công ty CP bánh mứt kẹo bảo minh

Hà Nội

Hạn nộp: 30/03/2019 Thỏa thuận

● Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh trên cơ sở Ban Tổng Giám đốc đã phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả; ● Quản lý các Nhà cung ứng theo quy trình của Công ty theo các chỉ tiêu: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển; ● Kiểm tra chất lượng và tiến độ cung ứng của toàn bộ vật lực đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty; ● Soạn thảo các Hợp đồng kinh tế ký kết với các Nhà cung ứng; ● Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả. Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; ● Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế - tài chính. ● Lập, bảo vệ các dự án đầu tư của Công ty; ● Theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư của Công ty về tiến độ và chất lượng công trình; ● Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập - dự trữ - xuất - kiểm kê vật lực của hệ thống Kho của Công ty theo quy trình; ● Xây dựng và thực hiện hệ thống sổ sách Kho theo quy định của chế độ Kế toán - Tài chính. ● Phối hợp với Giám đốc Tài chính kiểm tra quyết toán công trình đầu tư đã hoàn thành; ● Phối hợp với Giám đốc Tài chính lập và trình Tổng Giám đốc các phương án sử dụng vốn của Công ty để đầu tư gián tiếp vào các lĩnh vực khác; ● Lập và trình Tổng Giám đốc về hệ thống mục tiêu của Công ty, kế hoạch thực hiện toàn Công ty; ● Hỗ trợ xác định mục tiêu, thiết lập và thực hiện kế hoạch cho các Khối/PB/BP; ● Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ; ● Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu của Công ty; ● Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

                         công ty hạ tầng fecon

Trưởng Phòng Kinh Tế Kế Hoạch

công ty hạ tầng fecon

Hà Nội

Hạn nộp: 03/02/2019 Thỏa thuận

1. Mô tả công việc: a) Công tác kế hoạch - Chủ trì xây dựng, theo dõi và báo cáo về kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh toàn Công ty. - Phân tích kết quả thực hiện để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo góc độ của Phòng Kinh tế - Kế hoạch. b) Công tác đấu thầu, phát triển thị trường - Mở rộng cơ hội kinh doanh, tăng thị phần bằng cách tìm kiếm khách hàng, dự án tiềm năng trong lĩnh vực hạ tầng, xây dựng. - Chủ trì hồ sơ liên quan đến công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; phối hợp với Phòng Đầu tư trong công tác lựa chọn nhà đầu tư. - Thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. - Chủ trì công tác đánh giá hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất trong trường hợp Công ty là nhà đầu tư lựa chọn nhà thầu. - Quản lý phát triển quan hệ khách hàng, đối tác được giao. - Chủ trì xây dựng các hệ thống dữ liệu kỹ thuật thi công phục vụ công tác đấu thầu. c) Công tác quản lý kinh tế, hợp đồng - Chủ trì công tác soạn thảo, trực tiếp đàm phán hợp đồng trong phạm vi được giao, theo dõi thực hiện, thanh quyết toán hợp đồng. - Phân tích các thông tin kinh tế theo yêu cầu cụ thể. - Chủ trì xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin kinh tế phục vụ lâu dài cho công tác đấu thầu và quản lý thi công. d) Quản lý tổng thể phòng - Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của phòng theo nhiệm vụ được giao. - Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phân giao nhiệm vụ cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và xử lý thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của công ty. - Phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác để thực hiện chức trách. e) Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại incons

Trưởng Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch

công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại incons

Hà Nội

Hạn nộp: 06/12/2018 Thỏa thuận

a. Công tác lập kế hoạch: - Chủ trì tìm hiểu, phân tích, đánh giá thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề xuất cho Ban tổng giám đốc và Hội đồng quản trị phương án thực hiện để đạt được kế hoạch đề ra; b. Công tác đấu thầu: - Nghiên cứu hồ sơ mời thầu về quy mô, đặc thù dự án, đối thủ cạnh tranh, phân tích và lựa chọn tham gia/ không tham gia thầu trình BGĐ xem xét trình CTHĐQT quyết định. - Lên tiến độ thực hiện công tác đấu thầu cho các dự án được chọn. - Đưa ra phương án lập hồ sơ thầu. c. Công tác kiểm soát chi phí - Chủ trì công tác xây dựng đơn giá giao thầu, giao khoán phù hợp - Chủ trì trong công tác kiểm tra, kiểm soát tạm ứng, thanh quyết toán, khối lượng thực hiện các hợp đồng thầu phụ, các đội thi công; - Chủ trì về việc kiểm soát dự trù chi phí thi công từng công trình của Ban chỉ huy công trình, các đội thi công về nội dung công việc, khối lượng, đơn giá, kiểm soát các chi phí tại các dự án, công trình để đảm bảo phù hợp với các định mức và các dự toán đã được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả kinh tế đã đề ra. d. Công tác quản lý nhân sự trong phòng - Đào tạo, hướng dẫn, đôn đốc nhân viên trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

                         tổng công ty licogi - ctCP

Trưởng Phòng Kinh Tế Kế Hoạch

tổng công ty licogi - ctCP

Hà Nội

Hạn nộp: 18/11/2018 Thỏa thuận

Hiện nay, Tổng công ty LICOGI - CTCP có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân sự giữ chức danh Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch

công ty CP bánh mứt kẹo bảo minh

[ Hot Job ] Trưởng Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch

công ty CP bánh mứt kẹo bảo minh

Hà Nội

Hạn nộp: 18/11/2018 Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ chính - Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng vật lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh của Công ty - Tham mưu cho Tổng Giám Đốc Công ty trong công tác sản xuất, tồn trữ bảo quản các hàng hóa. - Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác tổ chức điều hành kho bãi trong hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty - Tổ chức thực hiện quá trình xuất nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển, giao nhận hàng hóa đáp ứng nhu cầu kinh doanh. - Thực hiện chức năng quản lý về công tác kinh tế kế hoạch. - Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn 2. Quyền hạn - Đề nghị Tổng Giám đốc và trực tiếp tuyển chọn các nhân viên thuộc quyền quản lý; - Giao việc và đánh giá kết quả công tác của các nhân viên thuộc quyền quản lý; - Phối hợp với Giám đốc Hành chính - Nhân sự đề nghị Tổng Giám đốc về việc khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, cử đi đào tạo ở trong và ngoài nước đối với các cán bộ, nhân viên trong Phòng Kinh tế - Kế hoạch; - Được Tổng Giám đốc uỷ quyền ký, đóng dấu của Công ty vào các văn bản: Hồ sơ giao, nhận thầu; các Hợp đồng, giao nhận thầu; các công văn gửi ra ngoài trong lĩnh vực đầu tư sau khi bản thảo được Tổng Giám đốc duyệt. 3. Cơ sở đánh giá Kết quả công việc - Mức độ và kết quả hoàn thành các hạng mục công việc được giao

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype