Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương Ngành nghề khác tốt nhất hiện nay

Biểu đồ lương Ngành nghề khác

6 triệu 562 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của Ngành nghề khác6,562,500 VNĐ