Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương Sản xuất - Vận hành sản xuất tốt nhất hiện nay

Biểu đồ lương Sản xuất - Vận hành sản xuất

21 triệu 424 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của Sản xuất - Vận hành sản xuất21,424,285 VNĐ