Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm trưởng phòng kỹ thuật

công ty cổ phần đầu tư nhật huy

Trưởng phòng kỹ thuật chất lượng

công ty cổ phần đầu tư nhật huy

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạn nộp: 20/08/2021 10 - 15 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về chất lượng hàng trước khi xuất. - Quản lý toàn bộ chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm (kể cả hàng gia công ngoài). - Thực hiên qui chế quản lý lao động, vệ sinh công ngoài, an toàn lao động theo qui định Công ty - Thông tin cho Nhà máy và Phòng Kế hoạch Kinh doanh về tình hình chất lượng của từng đơn hàng phục vụ cho việc tính toán kế hoạch sản xuất, bổ sung nguyên phụ liệu v.v., cung cấp thông tin tiến độ kiểm hàng phục vụ cho việc xuất hàng. - Chịu trách nhiệm đôn đốc thúc đẩy nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao. - Chịu trách nhiệm báo cáo Giám đốc về chất lượng hàng hoá của mỗi mã hàng, hàng tuần. - Triển khai, vận hành hệ thống ISO, SA cho toàn nhân viên của phòng QLCL - Tổ chức, giám sát việc kiểm tra thử nghiệm sản phẩm theo Thủ tục kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm, Kiểm soát sản phẩm lỗi theo thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp, thực hiện theo đúng hướng dẫn công việc phòng quản lý chất lượng.

+ Xem thêm

Cty TNHH Tự động hóa và cơ khí chính xác Việt Long

Trưởng phòng kỹ thuật

Cty TNHH Tự động hóa và cơ khí chính xác Việt Long

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 20/08/2021 15 - 20 triệu Chat

1. - Giao việc, kiểm soát công việc, đào tạo, đánh giá, phê duyệt thiết kế, phương án của bộ phận. 2. - Phụ trách việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát việc lắp đặt, chuyển giao công nghệ, sửa chữa, sản xuất, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm. 3. - Nghiên cứu hợp đồng, hồ sơ sản phẩm, bóc tách bản vẽ, lập danh mục vật tư, lên phương án thiết kế, thuyết minh giải pháp tổ chức sản xuất cho sản phẩm và lập báo giá, dự toán. 4. - Cập nhật công nghệ phục vụ cho việc xây dựng các giải pháp và sản phẩm mới dựa trên nghiên cứu xu hướng thị trường. 5. - Tham dự các cuộc họp, hội thảo nội bộ và khách hàng có liên quan tới vấn đề phụ trách; phát triển thị trường các sản phẩm của công ty.

+ Xem thêm

công ty cổ phần công nghệ và đầu tư intech

Trưởng phòng Kỹ thuật: Thiết kế M E

công ty cổ phần công nghệ và đầu tư intech

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 31/07/2021 20 - 30 triệu Chat

- Triển khai thiết kế hệ thống M&E - Lập kế hoạch điều phối giám sát công việc của nhân viên trong phòng - Kiểm soát bản vẽ + dự toán trước khi gửi cho phòng kinh doanh hoặc khách hàng - Lên ý tưởng thiết kế dựa trên ý tưởng khách hàng trước khi giao cho nhân viên triển khai công việc. - Tổ chức triển khai toàn bộ công việc đấu thầu của dự án, đảm bảo tiến độ chào thầu và chất lượng của hồ sơ chào thầu - Thực hiện chế đội báo cáo ngày báo cáo tuần theo yêu cầu của công ty

+ Xem thêm

Công ty CPTP Gia đình Anco Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kỹ thuật

Công ty CPTP Gia đình Anco Hồ Chí Minh

Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/08/2021 Thỏa thuận Chat

1. Công tác tổ chức - Tham mưu xây dựng chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý Công ty, đề xuất điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển từng giai đoạn. 2. Quản lý nguồn nhân lực - Quản lý, điều phối hoạt động của bộ phận kỹ thuật, chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về hoạt động của bộ phận. - Điều phối hoạt động của các bộ phận thuộc phạm vi quản lý về tình trạng thiết bị máy móc, đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhà máy. - Bố trí, sắp xếp nhân lực một cách hợp lý, hiệu quả, phát huy cao nhất năng lực của mỗi thành viên trong bộ phận. - Giám sát, chỉ đạo, nghiệm thu lắp đặt mới nếu có. - Xây dựng hệ thống quản lý An toàn lao động Sức khoẻ, Môi trường hiệu quả (SHE) 3. Quản lý Máy móc thiết bị - Quản lý kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và triển khai việc bảo trì một cách thường xuyên/ đột xuất nhằm đảm bảo hệ thống máy móc, trang thiết bị tại nhà máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt. - Tham gia thiết kế, tham mưu cho lãnh đạo Công ty về các dự án đầu tư phát triển công ty; giám sát việc thi công các dự án nhằm an toàn chất lượng đúng tiến độ. - Quản lý nguồn năng lượng tiết kiệm hiệu quả phục vụ cho nhà máy. - Quản lý các tài liệu kỹ thuật về máy móc đặc biệt, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. - Kết hợp cùng bộ phận Kế hoạch - Cung ứng chuẩn bị các vật tư cho thiết bị toàn nhà máy; đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng các thiết bị thay thế, máy móc mới nhập về, đảm bảo đúng các thông số kỹ thuật triển khai tại nhà máy - Quản lý trực tiếp đội ngũ gia công chế tạo mới với các loại máy móc phù hợp để phát triển sản phẩm mới công ty. - Thực hiện các công việc đột xuất do Ban giám đốc giao. - Hỗ trợ các phòng ban, các công ty thành viên về công tác kỹ thuật. 4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Xây dựng hoặc phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực CBCNV. - Thiết lập hệ thống các quy định nội bộ về đào tạo, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đào tạo. - Xây dựng các chương trình phát triển kỹ năng, nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho CBCNV. 5. Quản lý nguồn lực đơn vị - Xây dựng phân công trách nhiệm, quyền hạn, kiểm soát công việc nhân viên - Giám sát các hoạt động liên quan tại các Nhà máy, hỗ trợ khi cần thiết - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đúng nguyên tắc và có trách nhiệm trong phòng, tạo điều kiện cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ, lắng nghe và quan tâm đến nhân viên. Làm việc tại nhà máy Long An.

+ Xem thêm

cty TNHH hiển long việt nam

Trưởng phòng kỹ thuật

cty TNHH hiển long việt nam

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 31/03/2021 10 - 15 triệu Chat

- Điều hành và chịu trách nhiệm chính mọi mặt và các hoạt động của phòng Kỹ thuật – Cơ điện. - Quản lý công tác thẩm định thiết bị sản xuất và phụ trợ - Quản lý công tác hướng dẫn vận hành, sử dụng máy móc thiết bị sản xuất - Quản lý và tổ chức sử dụng hiệu quả các thiết bị hệ thống phụ trợ - Tham gia ban quản lý các dự án liên quan đến xây dựng cơ bản - Theo dõi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. - Theo dõi việc thực hiện các biện pháp giúp tiết kiêm năng lực điện, nước - Quản lý tình trạng kỹ thuật của thiết bị sản xuất và phụ trợ - Tổ chức lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì định kỳ, tiểu trung đại tu máy móc thiết bị sản xuất và phụ trợ - Tổ chức lập dự trù vật thay thế cho máy móc thiết bị - Tổ chức quản lý theo dõi việc thực hiện hiệu chuẩn các dụng cụ đo lường - Thực hiện việc giám sát kỹ thuật - Nghiên cứu cải tiến hợp lý hiệu quả việc sử dụng TBSX, áp dụng thiết bị công nghệ mới. - Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Và Thương Mại Phúc An

[HÀ NỘI] - TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hạ Tầng Và Thương Mại Phúc An

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 08/06/2021 10 - 15 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của Phòng dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty; - Lập kế hoạch hoạt động, Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngành dọc đối với đơn vị cơ sở, các công trường. + Kiểm tra quá trình triển khai thi công tại các công trình của Tổng công ty đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, chất lượng theo các quy định hiện hành. Tổng hợp báo cáo từ Ban chỉ huy công trình hàng ngày, trực tiếp xử lý hoặc đề xuất các phương án xử lý kịp thời + Chủ trì hướng dẫn xây dựng và giám sát thực hiện các quy trình quản lý thi công tại các dự án. Chỉ đạo và kiểm tra công tác an toàn lao động tại hiện trường các dự án - Thay mặt công ty làm việc với các đơn vị liên quan: chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các đơn vị thi công, các nhà thầu có liên quan - Phụ trách, điều hành các công việc của mảng đấu thầu: Chấm thầu, xét thầu; Phụ trách công tác lập hồ sơ dự thầu của Tổng công ty; - Chỉ đạo lập hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ nghiệm thu chất lượng, hoàn công công trình; Kiểm soát và xử lý các vấn đề liên quan để đảm bảo tiến độ và tính chính xác của hồ sơ thanh quyết toán trước khi trình Lãnh đạo; - Chịu trách nhiệm kiểm soát, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện thanh quyết toán giai đoạn, quyết toán hợp đồng của các công trình đúng thời hạn quy định; - Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của bộ phận, nhân viên thuộc quyền; - Tham mưu cho Tổng giám đốc các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

+ Xem thêm

  Công ty TNHH TMDV TSP

[TSP] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Công ty TNHH TMDV TSP

Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 11/06/2021 Thỏa thuận Chat

 Tuyển dụng/ đào tạo/ giám sát và quản lý cho nhân viên kỹ thuật/ công nghệ thông tin của Công ty.  Cùng với nhân viên kinh doanh đi khảo sát hiện trường, phân tích nghiệp vụ để đưa ra các thiết kế, giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.  Tìm kiếm nhà thầu, nhà cung cấp uy tín trong ngành để đề xuất hợp tác tham gia đấu thầu dự án, thi công  Phân công, quản lý và giám sát nhà thầu thi công dự án chặt chẽ đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình  Hỗ trợ, tư vấn cho nhóm triển khai dự án và giải quyết các vấn đề chuyên sâu về kỹ thuật  Kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm, công nghệ và giải pháp và thực hiện công tác bàn giao nghiệm thu với khách hàng  Nghiên cứu, triển khai sản phẩm công nghệ mới, review code và đào tạo, hướng dẫn các thành viên trong nhóm  Hướng dẫn, đào tạo và kiểm soát nhân viên thực hiện dịch vụ bảo trì, nâng cấp hệ thống cho khách hàng do đội ngũ kỹ thuật của TSP tự thực hiện  Báo cáo cho giám đốc điều hành về tiến độ dự án và các công nghệ, giải pháp trong lĩnh vực quản lý  Giải quyết khiếu nại Khách hàng  Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu

+ Xem thêm

Tnhh Big Farm

Trưởng phòng Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp

Tnhh Big Farm

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 30/05/2021 Thỏa thuận Chat

1. Mô tả công việc – Lắp đặt các sản phẩm thủy sinh theo chủ đề được thiết kế sẵn hoặc sáng tạo chủ đề mới. – Lên ý tưởng, thiết kế, lắp đặt dựa trên các bản thiết kế cho từng sản phẩm hoặc dựa theo phác thảo phương án, quy hoạch tổng thể kiến trúc cảnh quan sân vườn, tiểu cảnh, bể cá vi canh. – Nghiên cứu thị trường và cập nhật xu hướng thiết kế – Phối hợp với các đơn vị liên quan để phát triển sản phẩm – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Bigfarm-Aquaponics

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP

Công Ty Tnhh Bigfarm-Aquaponics

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 20/05/2021 10 - 15 triệu Chat

– Lắp đặt các sản phẩm thủy sinh theo chủ đề được thiết kế sẵn hoặc sáng tạo chủ đề mới. – Lên ý tưởng, thiết kế, lắp đặt dựa trên các bản thiết kế cho từng sản phẩm hoặc dựa theo phác thảo phương án, quy hoạch tổng thể kiến trúc cảnh quan sân vườn, tiểu cảnh, bể cá vi canh. – Nghiên cứu thị trường và cập nhật xu hướng thiết kế – Phối hợp với các đơn vị liên quan để phát triển sản phẩm – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Trưởng phòng Kế hoạch kinh tế kỹ thuật

CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 30/05/2021 Trên 30 triệu Chat

- Phụ trách và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của phòng Kế hoạch Kinh tế Kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý và đầu tư xây dựng các Dự án Bất động sản. a/ Công tác kế hoạch: • Phân tích Tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, phân kỳ đầu tư, lập KH tiến độ đầu tư các dự án. • Xác định phạm vi thi công, điều kiện thi công để lập kế hoạch triển khai thực hiện các dự án/gói thầu. • Lập/quản lý kế hoạch thực hiện dự án, gói thầu. b/ Công tác chuyên môn kinh tế, kỹ thuật. • Kiểm tra hồ sơ thiết kế BVTC, Bóc tách, thẩm định khối lượng. • Tổ chức lập, thẩm định các tiêu chuẩn kĩ thuật, vật tư, vật liệu, thiết bị công trình cho các dự án. • Xây dựng, xác định các định mức kinh tế kỹ thuật, giá cả thị trường; • Tổ chức lập/kiểm tra phương án tổ chức thi công, biện pháp thi công của tư vấn, Nhà thầu. • Tổ chức Lập kế hoạch đấu thầu, chấm xét thầu, lựa chọn tư vấn, nhà thầu. • Thương thảo đàm phán, dự thảo hợp đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị. • Giám sát, kiểm soát việc thực hiện các Hợp đồng của Công ty; Quản lý/Giám sát hoạt động của Ban QLDA và các Nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án. • Nghiệm thu, kiểm tra xác nhận hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng cho nhà thầu; Thẩm định, trình hồ sơ thanh quyết toán của các hợp đồng.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype