Tìm kiếm nâng cao

Ngành nghề

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Work Description For Receptionist- Position I (Nhân Viên Tiếp Tân)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist

Địa chỉ công ty: 45 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TPHCM

Mức lương: Thỏa thuận

Quy mô : Đang cập nhật

Địa điểm tuyển dụng: Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

Lượt xem: 330 |

Ngày cập nhật: 15/09/2018 (2 năm trước)

Thông tin tuyển dụng nhanh

chức vụChức vụ:Nhân viên
kinh nghiệmKinh nghiệm:1 - 2 năm kinh nghiệm
hình thức làm việcHình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpYêu cầu bằng cấp:Trung cấp trở lên
yêu cầu giới tínhYêu cầu giới tính:Không yêu cầu
số lượng cần tuyểnSố lượng cần tuyển:0 ứng viên

Mô tả công việc

Receptionist responsible for the daily efficiency and smooth operation of the Front Desk.
a. Nhân viên lễ tân chịu trách nhiệm về hiệu quả hàng ngày và hoạt động của bộ phận tiếp nhận khách.
b. Conversant with the Fidelio Computer System, PABX , Yingcard Key System and all other
operating equipment in the Reception area.
bSử dụng thành thạo hệ thống máy tính Fidelio, tổng đài, hệ thống khóa Yingcard và tất cả các thiết bị điều
hành khác trong khu vực Lễ tân.
c. Responsible for warm , hospitable and efficient service to all guests.
c. Chịu trách nhiệm thân thiện, hiếu khách đối với tất cả khách hàng.
d. Conversant with accommodation , cabin availability and facilities onboard the vessel.
d. Giới thiệu về nơi ở cho khách, cabin sẵn có và các tiện ích trên tàu.
e. Handle guest comments, queries and complaints in the most professional manner possible.
e. Xử lý ý kiến ​​khách hàng, thắc mắc và khiếu nạimột cách chuyên nghiệp nhất có thể.
f. Conversant and adherent to all company policies and procedures.
f. Trao đổi và tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục của công ty.
g. Ensure flawless operation ofthe piped-in music as well as, the in-cabin movie
system and change of video tapes at specified times on a daily basis.
g. Đảm bảo hoạt động hoàn hảo về âm nhạc, hệ thống chiếu phim trong cabin
hệ thống và sự thay đổi băng video quy định trên cơ sở hàng ngày.
h. Handle cashiering task.
h. Xử lý công việc thu ngân.
t. Handle all foreign currency conversions for guests in accordance with foreign currency policies
and procedures.
t. Xử lý mọi chuyển đổi ngoại tệ cho khách hàng theo chính sách và thủ tục ngoại hối.
J.Is responsible for precise update of guest information in the Fidelio Computer System in
preparation of settlement of accounts prior to ships arrival.
J. Có trách nhiệm cập nhật chính xác thông tin khách hàng trong Hệ thống Máy tính Fidelio để chuẩn bị thanh
toán các tài khoản trước khi tàu đến.
k. Is responsible for the receipt and banking of o 11 kinds of currencies.
K. Chịu trách nhiệm tiếp nhận và ngân hàng của o 11 loại tiền tệ.
I. Is responsible for the Public Address System at the back office
I. Chịu trách nhiệm về Hệ thống Địa chỉ Công cộng tại văn phòng phụ trách.
m. Is responsible for checking the cabin occupancy on daily basis.
m. Chịu trách nhiệm kiểm tra công suất cabin hàng ngày.
n. Is responsible for checking the Daily Operational Checklist of the n.Is responsible for checking
the Daily Operational Checklist of the Front Desk.
n. Có trách nhiệm kiểm tra danh sách kiểm tra hoạt động hàng ngày của bộ phận
o. Is responsible for cabin up-selling task onboard to gain revenue for the Front Office section.
o. Chịu trách nhiệm về công việc bán hàng trên cabin để có được doanh thu cho bộ phận .
p. Conversant with Night Auditing.function.
p. Đối thoại với Night Auditing.function.
q. In the event of Front Office Supervisor is absent, he I she can act as Shift Leader but only
assigned by the Front Office Manager/Assistant Manager.
q. Trong trường hợp Vắng mặt Giám sát viên Văn phòng, tôi có thể làm Trưởng ban Chỉ đạo nhưng chỉ được
Quản lý khu vực tiền sẵn / Trợ lý Quản lý.
r. Assume other duties as assigned by the Supervisor as and when required.
r. Được giao nhiệm vụ khác theo chỉ định của Giám sát khi được yêu cầu.

Yêu cầu công việc

Responsibilities
a. Meet and greet Commercially Important Person (CIP) and groups alike at the
cruise terminal and assist them through the check-in procedure; guide them to
their meeting place and conduct a sh011 briefing on how to find their cabin
areas and where to meet for lunch and dinner.
b. Conduct safety drill for passengers and groups that need translation into their
language.
c. Liaise with outlet managers regarding meal arrangements and Gala Dinner
Booking.
d. Assist Guest Services Supervisor with Captains Table invitation and
reservation.
e. Assist Guest Services Supervisor with collaterals for direct distribution and
placement in cabins.
f. Arrange special order such as cake, wine or fi·uit platter according to the Event
Order and the passengers requirement. Liaises with Food and Beverage and
Housekeeping Sections for cabin services.
g. Notify Embarkation Manager on passengers require priority Jisembark by
submitting manifest list. Collect and distribute group and Commercially
Important Persons (CIP .s) travel documents, organize assistance for
checkout and settlement of cabin charges.
h. Esc011 passengers through disembarkation and custom clearance.
1. Respond to special requests and resolves passengers problems or seeks
assistance to do so from the Guest Services Manager.
J. Ensure that all passengers complaints and comments arc reported to the Guest
Services Manager and I or Hotel Manager.
k. Arrange tour bookings and priority tour disembarkation for Commercially
Important Persons (CIP) and groups alike, i.e. Japanese and Koreans ·
coordinates closely with disembarkation leader to ensure a smooth flow.
a. Gặp gỡ và chào đón người quan trọng Thương mại (CIP) và các nhóm tương tự tại nhà ga tàu hỏa và giúp họ
thông qua thủ tục đăng ký; hướng dẫn họ đến nơi gặp gỡ của họ và tiến hành một cuộc họp báo sh011 về cách tìm
khu vực cabin của họ và nơi để đáp ứng cho bữa trưa và bữa tối.
b. Tiến hành an toàn khoan cho hành khách và nhóm cần dịch sang ngôn ngữ của họ.
c. Liên lạc với các nhà quản lý cửa hàng về sắp xếp bữa ăn và đặt phòng Gala Dinner.
d. Hỗ trợ giám sát dịch vụ khách hàng với thư mời của Captains Table và
đặt phòng.
e. Hỗ trợ Dịch vụ Giám sát khách hàng với tài sản đảm bảo để phân phối trực tiếp và bố trí trong buồng lái.
f. Sắp xếp thứ tự các đồ ăn uống cho khách đặc biệt như bánh, rượu hoặc đĩa cứng theo lịch Sự kiện và yêu cầu
của hành khách. liên lạc với phòng Thực phẩm và Đồ uống và Giặt ủi cho các dịch vụ cabin.
g. Thông báo cho Quản lý vận chuyển hành khách yêu cầu Jisembark ưu tiên bằng cách gửi danh sách hiển thị.
Thu thập và phân phối các tài liệu du lịch của nhóm và khách quan trọng thương mại (CIP .s), tổ chức hỗ trợ thanh
toán và thanh toán phí cabin.
h. Esc011 hành khách thông qua di chuyển thông quan.
1. Đáp ứng các yêu cầu đặc biệt và giải quyết các vấn đề của hành khách hoặc tìm kiếm sự trợ giúp để thực hiện
việc này từ Quản lý Dịch vụ Khách hàng.
J. Đảm bảo rằng tất cả các khiếu nại và nhận xét của hành khách được báo cáo với Quản lý Khách sạn và hoặc
Quản lý Khách sạn.
k. Sắp xếp đặt tour du lịch và đặt tour du lịch ưu tiên cho khách quan trọng thương mại (CIP) và các nhóm như
nhau, tức là Nhật Bản và Hàn Quốc • phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo xuống tàu để đảm bảo lưu thông suôn sẻ.

Quyền lợi được hưởng

Responsibilities
a. Assist in the daily operation of the Front Office .
a. Hỗ trợ trong hoạt động hàng ngày của bộ phận tiếp nhận.
b. Receive telephone inquiries within the required standard and assist with guests·
requirements.
b. Nhận điện thoại và hỗ trợ khách hàng theo các yêu cầu.
c. Perform cashiering duties and handling of cash float.
c. Thực hiện nghĩa vụ thu ngân và xử lý tiền mặt.
d. Familiarize with accommodation; cabin categories, availability and facilities
onboard the vessel.
d. Hướng dẫn chỗ ở; loại cabin, tính sẵn có và các tiện ích trên tàu.
e. Adherent to all company Policies and Procedures.
e. Tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục của công ty.
f. Conversant with the Fidelia Computer System, PABX, Vingcard Key System and all
other operating equipment in the Reception area.
f. Sử dụng hệ thống máy tính Fidelia, tổng đài, hệ thống khóa Vingcard và tất cả các thiết bị điều
hành khác trong khu vực lễ tân.
g. Assist with the foreign currency conversions for guests 111 accordance with
foreign currency policies and procedures.
g. Hỗ trợ việc chuyển đổi ngoại tệ cho khách hàng 111 phù hợp với chính sách và thủ tục ngoại hối.
h. Assist with the receipt and banking of all kind of currencies.
h. Hỗ trợ với việc tiếp nhận và giao dịch ngân hàng của tất cả các loại tiền tệ.
1. Assist with update of guest infonnation in the Fidelia Computer System 111
preparation of settlement of accounts prior to ships arrival.
1. Hỗ trợ cập nhật thông tin khách mời trong Hệ thống máy tính Fidelia 111
chuẩn bị thanh toán các tài khoản trước khi tàu đến.
J. Assume night duty.fi.mction.
J. Thực hiện nhiệm vụ chức năng ban đêm.
k. Conversant with all Front Office Operational policies and procedures.
k. Phù hợp với tất cả các chính sách và thủ tục hoạt động của văn phòng tiếp nhận khách
I. Assist with Public Address System
Hỗ trợ Hệ thống địa chỉ công cộng
m. Perform up-selling of cabin
Thực hiện bán phòng
n. Assume other duties as assigned by the Supervisor as and when required.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ định của Giám sát khi được yêu cầu.
so sánh lươngSO SÁNH LƯƠNG Nộp hồ sơ

Chia sẻ công việc này !!!

Địa điểm:

Đăng nhập để xem thông tin của nhà tuyển dụng

Tải ứng dụng Timviec365.vn

Đã có trên IOS và Android

ứng dụng Tìm việc 365
ứng dụng ios Tìm việc 365

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Liên hệ qua skype Liên hệ qua skype