Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Ires Vietnam Jsc.

Chi Tiết Nhà Tuyển Dụng

địa chỉ
Địa chỉ: 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

quy mô công ty
Quy mô: Đang cập nhật

Mô tả công ty

Mọi thông tin xin tham khảo website: ires,com,vn

Ires Vietnam Jsc. Tuyển Dụng

Kiến Trúc Sư/ Architect (Sinh Viên Mới Ra Trường Được Đào Tạo)

Mới tốt nghiệp
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKiến trúc - Tk nội thất, Xây dựng, Sinh viên mới tốt nghiệp - Thực tập
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Job Description Architectural & Project Implementation:
- Design the concept architectural drawings by hand-sketching and other suitable software
(Thiết kế ý tưởng kiến trúc bằng tay hoặc sử dụng các phần mềm phù hợp)
- Prepare design presentations to partners
(Chuẩn bị tài liệu thuyết trình dự án)
- Review and provide consultancy/solution for architectural design drawings
(Xem xét, tư vấn, cung cấp các giải pháp phù hợp với dự án)
- Record and maintain all drawings/documents for each project
(Lưu trữ, quản lý các bản vẽ, tài liệu cho từng dự án)
- Do quantity take-off, cost estimation, and bill of quantity for architecture/interior
(Lập dự toán sơ bộ về giá, bảng khối, chủng loại các vật liệu sử dụng cho dự án)
- Do site inspection; supervise working progress and quality of Consultants/contractors
(Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai của nhà thầu và đơn vị tư vấn)
- Compile, revise, and complete as-built documents
(Biên soạn, sửa, hoàn thiện các tài liệu thiết kế nói chung và xây dựng nói riêng)
- Join the meetings and take meeting notes as required
(Tham gia các buổi họp và lập báo cáo cuộc họp nếu cần thiết)
- Make work schedules and control projects progress
(Lập và quản lý tiến độ công việc, chất lượng công việc của bản thân và dự án)
- Update and maintain procedures/ documents to suit different situations or projects
Xem chi tiết

Phân Tích Tài Chính

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKế toán - Kiểm toán
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Phân tích Tài chính & Đầu tư:
• Phân tích về tình hình tài chính trên thị trường, tình hình tài chính doanh nghiệp cho cấp quản lý;
• Phân tích dòng tiền & lưu đồ tiền tệ; Biến động tài chính giữa thực tế và ngân sách đã hoạch định;
• Xây dựng & triển khai thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách trong ngắn hạn và dài hạn;
• Lập các biểu mẫu, mẫu báo cáo phân tích tài chính Tư vấn cho Ban điều hành các vấn đề về tài chính;
• Thực hiện những việc khác theo sự phân công của TP & GĐ.Tài chính Yêu cầu
• Tham gia vào các tổ nghiên cứu tiền khả thi các dự án của công ty. Phân tích, đánh giá, thẩm định các phương án dự án đầu tư, nhân định những rủi ro đầu tư & kiểm tra kết quả thực hiện;
• Phân tích hiệu quả hoạt động đầu tư, hiệu quả tài chính đầu tư;
• Phân tích các hợp đồng đầu tư mua bán tài sản, hợp đồng hợp tác liên doanh, liên kết (mua bán công ty);
• Tư vấn cho Ban điều hành các vấn đề liên quan tới chiến lược đầu tư, kiểm soát chi phí đầu tư, kiểm soát các rủi ro
Xem chi tiết

Project Manager/ Operator (Attractive Benefit)

Thực tập sinh
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềQuản lý điều hành, Việc làm bán hàng
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
1. Trách nhiệm:
• Quản trị đội ngũ chào hàng: Huấn luyện nhân viên chào hàng, Thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, Phát triển các nhân viên chào hàng, Khuyến khích các nhân viên chào hàng, đánh giá các nhân viên chào hàng.
• Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc bán hàng gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới. Thực hiện các chương trình kinh doanh trong nước bằng việc phát triển các kế hoạch hành động. Duy trì số lượng kinh doanh, hỗn hợp các sản phẩm và giá bán nhằm giữ mức cung cầu hiện thời, thay đổi khuynh hướng, đường lối kinh doanh và đối thủ cạnh tranh. Thiêt lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu. Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho từng kênh bán hàng.
• Quản trị hành chính: Quản trị hành chính văn phòng bán hàng, Tăng cường thực hiện chính sách của công ty và giao thiệp tại khu vực hoạt động, Phối hợp các hoạt động khác của công ty,Viết báo cáoTổ chức các cuộc họp. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài sản được giao, đề xuất ý kiến sửa chữa thay thế hay thanh lý với công ty.
• Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, Sự báoThu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, Tự mình bán hàng cho khách hàng, Gọi điện thoại để bán hàng cùng với cá nhân viên chào hàng.
• Tài chính: Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình Giám đốc bán hàng xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân quỹ của công ty.
2. Quyền hạn:
• Tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, nâng lương, điều động, cấp phéo nhân viên bán hàng, cửa hàng trưởng, giám sát bán hàng.
• Đề xuất các chiến lược kinh doanh của công ty.
• Quyết định phân chia chí tiêu doanh số bán hàng các đơn vị trực thuộc.
• Có quyền tiếp nhận và điều động nhân sự trong phạm vi bộ phận kinh doanh.
• Đề nghị công ty bảo nhiệm, miễn nhiệm cán bộ từ Trưởng nhóm trở xuống.
Xem chi tiết

Project Coordinator (Attractive Benefit)

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKD bất động sản, Cơ khí - Chế tạo
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
1. Trách nhiệm
Hỗ trợ Giám đốc dự án lập kế hoạch, quản lý và điều phối các hoạt động của dự án, theo các nhiệm vụ là:
- Kế hoạch:
• Xây dựng và cập nhật hàng tháng, hàng quý và hàng năm, kế hoạch công việc theo mục tiêu của dự án trên cơ sở phối hợp với các bộ phận thuộc dự án và dưới sự chỉ đạo của ban quản lý dự án.
• Chuẩn bị tài liệu, bao gồm cả kế hoạch cho các hoạt động, dự toán và tiến độ thực hiện, theo yêu cầu của giám đốc dự án
• Là đầu mối chính cho việc quản lý của dự án và chịu trách nhiệm cho việc liên lạc giữa các bộ phận
- Thực hiện:
• Phối hợp các hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ và kế hoạch theo tiến độ đã được phê duyệt
• Hướng dẫn các nhân sự và bộ phận khác có liên quan chuẩn bị các kế hoạch và các văn bản thực hiện khác có liên quan.
• Cung cấp tài liệu, hướng dẫn cho cán bộ chuyên môn trong hoạt động thực hiện dự án.
• Cung cấp các khuyến nghị cho ban quản lý dự án trong việc đối phó với các vấn đề phát sinh và phối hợp trong việc đạt được mục tiêu tiến độ và chất lượng.
• Tổng hợp các khuyến nghị và hướng dẫn từ các nhóm kỹ thuật cho dự án.
• Phối hợp và hợp tác trong các hoạt động của dự án với các đối tác khác
- Quản lý:
• Hỗ trợ Giám đốc dự án để thực hiện các hoạt động quản lý hàng ngày. Khi được giao, đại diện cho Giám đốc dự án trong các cuộc họp quan trọng với các đối tác.
• Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý của dự án, bao gồm báo cáo, lập ngân sách, phát triển các đề xuất và các công cụ quản lý cần thiết khác
- Giám sát và đánh giá:
• Phối hợp với các cán bộ kỹ thuật để giám sát việc hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia
• Phối hợp việc thu thập và phân tích số liệu chuẩn bị các kế hoạch chung, và báo cáo định kỳ về hoạt động của dự án
• Thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện, báo cáo kiểm toán, hàng tháng, hàng quý, báo cáo tóm tắt hàng năm.
Assist the Project Director in planning, managing and coordinating project activities, following the tasks and responsibilities:
1. Responsibilities
- Planning
• Develop and update monthly, quarterly and annual the work plans according to targets of the project proposal basing in coordination with the projects departments and under the direction of the project manager
• Prepare documents and plans including for activities, estimated budgets and implementation progress under the direction of the project manager
• Act as the primary focal point for the project and responsible for coordinate project department
- Implementation:
• Coordination of project activities as scheduled and planned as approved
• Guide staffs and project department involved in preparation of the above mentioned plans and other related implementation documents
• Provide documents, templates, guidance, and other project support to staffs in implementation project activities
• Provide recommendation to the project manager in dealing with issues as they arise and coordination in achieving goals of progress and quality
• Integrate recommendation and guidance from the technical working group for the project
• Coordinate and collaborate project activities with other partners.
- Management
• Assist the manager of project manager unit to implement daily management activities. When assigned, represent the Project Manager in key meeting with partners.
• Main focal point related to management of the cooperative agreement, including reporting, budgeting, development of proposals and other necessary management tools.
• Monitoring and evaluation
• Coordinate with technical staffs to monitor the technical provision from professional consultants.
• Coordinate the collection and analysis of information and data and prepare general plans, and make periodic reports on project activities
• Prepare reports on implementation progress, audit reports, monthly, quarterly, yearly summary reports.
Xem chi tiết

Kiến Trúc Sư/ Architect (Ưu Tiên Sinh Viên Mới Ra Trường)

Mới tốt nghiệp
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKiến trúc - Tk nội thất, Xây dựng, Thiết kế - Mỹ thuật
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Job Description Architectural & Project Implementation:
- Design the concept architectural drawings by hand-sketching and other suitable software
(Thiết kế ý tưởng kiến trúc bằng tay hoặc sử dụng các phần mềm phù hợp)
- Prepare design presentations to partners
(Chuẩn bị tài liệu thuyết trình dự án)
- Review and provide consultancy/solution for architectural design drawings
(Xem xét, tư vấn, cung cấp các giải pháp phù hợp với dự án)
- Record and maintain all drawings/documents for each project
(Lưu trữ, quản lý các bản vẽ, tài liệu cho từng dự án)
- Do quantity take-off, cost estimation, and bill of quantity for architecture/interior
(Lập dự toán sơ bộ về giá, bảng khối, chủng loại các vật liệu sử dụng cho dự án)
- Do site inspection; supervise working progress and quality of Consultants/contractors
(Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai của nhà thầu và đơn vị tư vấn)
- Compile, revise, and complete as-built documents
(Biên soạn, sửa, hoàn thiện các tài liệu thiết kế nói chung và xây dựng nói riêng)
- Join the meetings and take meeting notes as required
(Tham gia các buổi họp và lập báo cáo cuộc họp nếu cần thiết)
- Make work schedules and control projects progress
(Lập và quản lý tiến độ công việc, chất lượng công việc của bản thân và dự án)
- Update and maintain procedures/ documents to suit different situations or projects
Xem chi tiết

Kiến Trúc Sư / Architect

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKiến trúc - Tk nội thất, Xây dựng
địa điểmHà Nội
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Architectural & Project Implementation:
- Design the concept architectural drawings by hand-sketching and other suitable software
- Prepare design presentations to partners
- Review and provide consultancy/solution for architectural design drawings
- Record and maintain all drawings/documents for each project
- Do quantity take-off, cost estimation, and bill of quantity for architecture/interior
- Do site inspection; supervise working progress and quality of Consultants/contractors
- Compile, revise, and complete as-built documents
- Join the meetings and take meeting notes as required
- Make work schedules and control projects progress
- Update and maintain procedures/documents to suit different situations or projects
Xem chi tiết

365 mẫu Top CV Xin Việc Online (xem tất cả mẫu CV)

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng
Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng Chat với nhà tuyển dụng