Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Công cụ tra cứu, so sánh lương Biên-Phiên dịch tốt nhất hiện nay

Biểu đồ lương Biên-Phiên dịch

12 triệu 357 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của Biên-Phiên dịch12,357,142 VNĐ