Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm giám đốc kho vận

Công việc liên quan

bitex - nhà phân phối độc quyền máy tính casio tại việt nam

Giám Đốc Kho Vận Toàn Quốc

bitex - nhà phân phối độc quyền máy tính casio tại việt nam

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27/04/2019 Trên 30 triệu

1. Quản lý và vận hành hệ thống kho trên phạm vi cả nước. 2. Kết hợp với các bộ phận trong công ty xây dựng hệ thống kho bãi trên phạm vị cả nước 3. Lên kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ như sửa chữa, cơi nới, làm mới, lắp đặt các trang thiết bị cho kho và hệ thống kho đạt chuẩn của cty đã đề ra. 5. Quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ công nhân viên trong bộ phận, hướng dẫn và đáp ứng môi trường làm việc hiểu quả cho cả hệ thống kho. 6. Kết hợp với phòng nhân sự tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách. 7. Chủ động xây dựng phương án sử dụng trang thiếu bị, khai thác hữu dụng tài nguyên con người và được phép loại trừ các nguồi lực khi không đáp ứng các mục tiêu đã đề ra. 8. Đảm bảo cung cấp dịch vụ kho vận, sếp dỡ, quản lý hàng hoá một cách chuyên nghiệp, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng đối với những sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp. 9. Báo cáo thường kỳ mỗi tháng một lần về hiểu quả công việc trong quản lý điều hành của mình. 10. Chịu trách nhiệm trước công ty, trước pháp luật về toàn bộ tài sản, tài sản công ty, tài sản khách hàng gửi, hàng hoá khách hàng gửi dưới quyền kiểm soát và quản lý của mình. 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp trên yêu cầu.

Ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

Giám Đốc Cải Tiến - Trung Tâm Đảm Bảo Chất Lượng - Khối Vận Hành

Ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

Hà Nội

Hạn nộp: 14/04/2019 Thỏa thuận

• Quy hoạch hoạt động cải tiến • Triển khai dự án cải tiến • Triển khai/quản lý chương trình cải tiến liên tục • Nghiên cứu, đào tạo, truyền thông phương pháp/công cụ • Thực hiện điều phối công việc, hướng dẫn hỗ trợ cấp dưới • Thực hiện các công việc được phân công

techcombank

Giám Đốc Kiểm Thử - Chuyển Đổi Kinh Doanh – Công Nghệ, Khối Vận Hành & Công Nghệ

techcombank

Hà Nội

Hạn nộp: 20/03/2019 Thỏa thuận

Mục tiêu / Objective (3) Tổ chức, hướng dẫn, quản lý và đảm bảo chất lượng các hoạt động: Kiểm thử ứng dụng, quản lý và triển khai phát triển ứng dụng theo đúng quy trình thực hiện yêu cầu phát triển và vận hành ứng dụng công nghệ. Định hướng nghiên cứu khai thác tối đa các công cụ kiểm thử và các công cụ quản lý phát triển để đưa ra giải pháp áp dụng cho các hệ thống của ngân hàng hiện có. Trách nhiệm chính / Key accountabilities (4) 1. Quản trị và điều hành công việc o Chịu trách nhiệm về chất lượng kiểm thử. Lập và triển khai kế hoạch hoạt động của đơn vị đáp ứng được yêu cầu phát triển ứng dụng trong chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng o Định hướng nghiên cứu khai thác tối đa các công cụ kiểm thử và các công cụ quản lý phát triển để đưa ra giải pháp áp dụng cho các hệ thống của ngân hàng hiện có. o Tham gia tư vấn, cải tiến về các yêu cầu sản phẩm, giải pháp kỹ thuật công nghệ cho lãnh đạo đơn vị nhằm khai thác hiệu quả tối đa các hệ thống công nghệ sẵn có của Ngân hàng. o Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị 2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ o Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro. o Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) 3. Quản lý nguồn nhân lực o Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận. o Tổ chức đào tạo thường xuyên, nâng cao, kiến thức về nghiệp vụ kiểm thử, quản lý yêu cầu phát triển và các mảng nghiệp vụ ngân hàng và các hệ thống công nghệ mới o Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận. 4. Các trách nhiệm khác o Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối. o Dẫn dắt thành viên tham gia vào công tác xây dựng văn hóa tổ chức của ngân hàng. Báo cáo công việc/ Reporting lines (5) • Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Chuyển đổi Kinh doanh-Công nghệ • Cấp báo cáo trực tiếp: Các trưởng nhóm, chuyên viên cao cấp, chuyên viên kiểm thử • Quan hệ nội bộ: Các đơn vị chức năng trong IT, các bộ phận nghiệp vụ của các khối, CN/PGD • Quan hệ bên ngoài: Các đối tác cung cấp các giải pháp ứng dụng

                         vietnamworks' client

Warehouse Logistics & Transport Manager (Giám Đốc Điều Hành Kho Vận)

vietnamworks' client

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27/01/2019 Trên 30 triệu

Due to the business demand, we are seeking talent for Warehouse Logistics & Transport Manager vacancy who will work in Ho Chi Minh Office. Please see below job descriptions: The role of the Warehouse Logistics & Transport Manager is responsible for planning, budgeting, offering solutions, implementing and monitoring warehouse, logistics, transport solutions & operations performance 1. In charge of all warehouse, logistics activities including planning, sourcing, contracting, invoicing, budgeting, offering solutions in best optimized manner ; implementing & monitoring operations performance for continuous improvement . 2. Support solutions set-up to sales/business development team for all warehouse, logistics .... including joining them for sales visits if required. Coordinate with Customs Manager for customs solutions enquiries if required. 3. Effectively and continuously explore initiative and implement programs to improve quality, productivity, cost effectiveness and process improvements & P&L 4. Responsible to meet/review/improve operational key performance of service quality, health & safety indicators, environment 5. Reviewing and monitoring performance of related suppliers 6. Other logistics tasks delegated by Head Office *** Do nhu cầu kinh doanh kho bãi, chúng tôi đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí tuyển dụng Giám đốc điều hành kho vận, nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh. Dưới đây là mô tả công việc: - Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, lập ngân sách, tìm kiếm khách hàng thuê kho, đưa ra giải pháp, thực hiện và giám sát kho, hậu cần, giải pháp vận chuyển & hiệu quả hoạt động 1. Phụ trách tất cả các kho, hoạt động hậu cần bao gồm lập kế hoạch, tìm nguồn cung ứng, ký kết hợp đồng, lập ngân sách, đưa ra các giải pháp theo cách tối ưu hóa tốt nhất; thực hiện và giám sát hiệu quả hoạt động để liên tục cải tiến. 2. Đưa ra các giải pháp phát triển kinh doanh/bán hàng cho tất cả các kho, hậu cần .... bao gồm cả việc tham gia thương thảo (nếu cần). Làm việc với Hải quan, các cơ quan chức năng theo yêu cầu công việc. 3. Đưa ra các sáng kiến và thực hiện các chương trình để cải thiện chất lượng, năng suất, hiệu quả chi phí và cải tiến quy trình, nâng cao lợi nhuận 4. Chịu trách nhiệm đáp ứng / đánh giá / cải thiện hiệu suất hoạt động chính của chất lượng dịch vụ, các chỉ số sức khỏe & an toàn, môi trường 5. Xem xét và giám sát hiệu quả của các nhà cung cấp liên quan 6. Các nhiệm vụ khác được Trụ sở chính giao phó

công ty cổ phần tập đoàn austdoor

Phó Giám Đốc Nhà Máy (Phụ Trách Kho - Kế Hoạch - Điều Vận) - Làm Việc Tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

công ty cổ phần tập đoàn austdoor

Đồng Nai

Hạn nộp: 06/01/2019 Thỏa thuận

- Đảm bảo đáp ứng đúng các yêu cầu về sản xuất và giao hàng cho Khối Kinh Doanh. - Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao hàng hằng ngày. - Thông tin kịp thời cho Khối Kinh Doanh tình hình sản xuất( vật tư, tiến độ, thời gian hoàn thành....). - Báo cáo công việc giao hàng hằng ngày cho khối Kinh Doanh. - Báo cáo công việc cuối tháng theo form mẫu. - Đôn đốc nhân viên thực hiện công việc nhanh chóng. - Giám sát quá trình tác nghiệp của nhân viên. - Quản lý các chi phí giao hàng ở mức thấp nhất. - Quản lý quá trình sử dụng xe ô tô tải( bảo dưỡng, đang kiểm...). - Đảm bảo tuân thủ các quy định của cấp trên.

                         ngân hàng thương mại TNHH mtv đại dương

Phó Giám Đốc Khối Quản Lý Nợ Có Vấn Đề - Khối Quản Lý Nợ Có Vấn Đề ( Trụ Sở Chính)

ngân hàng thương mại TNHH mtv đại dương

Hà Nội

Hạn nộp: 09/09/2018 Thỏa thuận

Thông tin chung: - Khối: Quản lý nợ có vấn đề - Báo cáo cho: + Quản lý trực tiếp: Giám đốc Khối QLN có vấn đề + Quản lý gián tiếp: TGĐ/Phó TGĐ phụ trách Khối - Quan hệ nội bộ: Các phòng thuộc Khối QLN có vấn đề, CN/PGD và các đơn vị chức năng trong toàn hệ thống - Đối ngoại: Khách hàng, cơ quan, tổ chức liên quan đến công việc VAI TRÒ Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Khối trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, đảm bảo sự chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật. NHIỆM VỤ CHÍNH 1. Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Khối (hoặc Phó Giám đốc Khối được phân công phụ trách) về một (hoặc một số) hoạt động nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý, xử lý nợ tại OceanBank trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Khối. 2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện một (hoặc một số) hoạt động nghiệp vụ của Khối: - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược quản lý, xử lý nợ của OceanBank trong phạm vi công việc theo sự phân công của lãnh đạo; - Quản lý, giám sát việc thực hiện quy trình xử lý nợ, thu hồi nợ nhóm 2, nợ xấu trên toàn hệ thống OceanBank trong phạm vi công việc theo sự phân công của lãnh đạo; - Tham gia xây dựng cơ chế, quy trình, quy chế, văn bản nghiệp vụ liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Khối; - Tham gia Hội đồng Xử lý nợ, Hội đồng nghiệp vụ (khi được triệu tập); - Tổ chức thực hiện, giám sát kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo giao trong phạm vi thẩm quyền của Khối; Báo cáo kịp thời kết quả công việc được giao cho Lãnh đạo. 3. Hỗ trợ Giám đốc Khối quản lý, điều hành việc thực hiện mục tiêu của Khối: - Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công việc, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV thuộc Khối; - Đào tạo, hỗ trợ, đôn đốc và động viên khích lệ CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho CBNV; - Tham gia công tác tuyển dụng và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; Tham gia đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ; - Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng. 4. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối, Phó TGĐ phụ trách Khối, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao. 5. Được thay mặt Giám đốc Khối trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chung của đơn vị khi Giám đốc Khối đi vắng (có ủy quyền bằng văn bản/email); chịu trách nhiệm về kết quả công việc đã giải quyết trong thời gian được ủy quyền, báo cáo kết quả công việc khi Giám đốc Khối có mặt tại đơn vị công tác. 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị.

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype