Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm trưởng nhóm thu hồi nợ

Cty TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Cty TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS

Quận 3, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 12/10/2021 10 - 15 triệu Chat

- Quản lý và xử lý công việc nhóm trong việc nhắc nhở thanh toán các khách hàng quá hạn. - Đào tạo, giám sát và hỗ trợ nhân viên một làm việc hiệu quả. - Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu được giao - Dựa vào dữ liệu khách hàng trên hệ thống, phân bổ danh sách khách hàng cho nhân viên. - Chủ động lên kế hoạch nhắc nhở việc thanh toán, bao gồm: thanh toán tới hạn và thanh toán trễ hạn: + Xem xét các khoản vay của khách hàng và thông tin khách hàng (địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên quan) + Đưa ra chiến lược cho nhân viên nhằm thu nợ hiệu quả. - Theo dõi tình hình thu nợ hàng ngày của nhóm và của nhân viên. - Giải quyết những vấn đề nội bộ giữa nhân viên với nhau, hoặc với những phòng ban liên quan. - Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho cấp quản lý. - Phụ trách các yêu cầu khẩn và yêu cầu khác từ cấp quản lý.

+ Xem thêm

FE CREDIT

Trưởng nhóm thu hồi nợ qua điện thoại

FE CREDIT

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/08/2021 10 - 15 triệu Chat

- Cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng có sẵn trong các hệ thống của FE Credit, hỗ trợ công việc thu hồi nợ cho các bạn Call - tương tác với Field. - Huấn luyện các Nhân viên thu hồi nợ có hiệu suất thấp, để giúp họ cải thiện hiệu suất - Phối hợp kiểm soát chất lượng, tuân thủ quy trình thực hiện của Nhân viên - Xem xét các báo cáo hàng ngày - Phối hợp nhân sự trong việc tuyển dụng, đào tạo. Thời gian làm việc: - 8h30 – 17h30 - Off 1 ngày/tuần không cố định

+ Xem thêm

Công ty Luật TNHH MTV Danalaw

TRƯỞNG NHÓM THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI- TEAMLEADER CALLER

Công ty Luật TNHH MTV Danalaw

Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Hạn nộp: 15/01/2021 10 - 15 triệu Chat

- Giám sát, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động Thu hồi nợ và Quản lý nợ của nhóm nhân sự thuộc quyền quản lý - Theo dõi các khoản nợ quá hạn, hiệu quả thu hồi nợ - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ của nhân viên trong team Thu hồi nợ, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình của công ty - Hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên trong team - Phối hợp với các cấp quản lý để hoàn thiện hệ thống Thu hồi nợ, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quy trình Thu hồi nợ

+ Xem thêm

Công ty Luật TNHH MTV Danalaw

TRƯỞNG NHÓM THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP - TEAMLEADER FC

Công ty Luật TNHH MTV Danalaw

Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Hạn nộp: 15/01/2021 10 - 15 triệu Chat

- Giám sát, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động Thu hồi nợ và Quản lý nợ của nhóm nhân sự thuộc quyền quản lý - Theo dõi các khoản nợ quá hạn, hiệu quả thu hồi nợ - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ của nhân viên trong team Thu hồi nợ, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình của công ty - Hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên trong team - Phối hợp với các cấp quản lý để hoàn thiện hệ thống Thu hồi nợ, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quy trình Thu hồi nợ

+ Xem thêm

công ty luật sunlaw

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Pháp Lý tại địa bàn

công ty luật sunlaw

Khánh Hòa

Hạn nộp: 30/07/2020 10 - 15 triệu Chat

- Địa điểm làm việc: Bình Định, Khánh Hòa, Nha Trang, Phú Yên - Trực tiếp giám sát và quản lý hoạt động của nhóm một cách hiệu quả và tuân thủ các nội quy, quy định của Công ty. - Điều phối, sắp xềp, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ cho nhân viên thu nợ gián tiếp để đạt kết quả thu nợ tốt nhất cho Công ty. - Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ nhân viên thu nợ gián tiếp để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công việc - Hỗ trợ lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện các dự án cải thiện công tác thu nợ. + Mảng quản lý hành chính: - Sắp xếp giờ công, chấm công, lịch nghỉ ca, nghỉ phép cho nhân viên thu nợ gián tiếp theo đúng quy định quy trình đã duyệt. - Giám sát, quản lý thời gian làm việc, số lượng hợp đồng và thời gian gọi điện của nhân viên thu nợ gián tiếp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định, quy trình và chỉ tiêu đã đề ra. - Kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu của nhóm và đề xuất các điều chỉnh nhằm đảm bảo tính chính xác trong công tác tính lương, thưởng cho nhân viên trong nhóm. - Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở nhân viên trong nhóm nhằm đảm bảo tập thể luôn nhận thức và tuân thủ các quy định của Công ty. + Mảng quản lý nghiệp vụ: - Kiểm tra các trường hợp thanh toán chưa nhập liệu, thanh toán sai, yêu cầu xin hủy phí phạt…do nhân viên thu nợ trực tiếp đề xuất, đảm bảo tính tuân thủ, chính xác và trung thực của đề xuất trước khi gửi yêu cầu xử lý. - Theo dõi tình hình thu nợ hàng ngày của nhân viên trong nhóm, trực tiếp hỗ trợ trường hợp khó, đề xuất mức phân bổ hợp đồng dựa vào khả năng của từng nhân viên… nhằm đạt được hiệu quả thu nợ tốt nhất cho toàn nhóm. - Tiếp nhận, kiểm tra, và phản ánh các thông tin nhận được từ nhân viên trong nhóm về các trường hợp nghi ngờ, rủi ro cho hoạt động của Công ty và kịp thời phản ánh đến cấp trên có thẩm quyền. - Xử lý các khiếu nại liên quan đến công tác thu nợ của nhóm. Nghe, đánh giá chất lượng cuộc gọi của nhân viên thu nợ gián tiếp để kịp thời nhắc nhở, định hướng nhằm nâng cao chất lượng cuộc gọi, tăng cường hiệu quả của công tác thu hồi nợ. - Phản ánh kịp thời đến các bộ phận chức năng khi có trục trặc về hệ thống để đảm bảo tính thông suốt trong hoạt động thu nợ qua điện thoại. - Đảm báo tính kịp thời và chính xác của các báo cáo về tình hình hoạt động của nhóm theo định kỳ và khi có yêu cầu của cấp trên. - Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện các quy chuẩn của Phòng thu nợ gián tiếp. - Hỗ trợ hoạt động chung của Phòng thu nợ gián tiếp khi có yêu cầu. - Tham gia các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty theo yêu cầu của cấp quản lý có thẩm quyền.

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

Hà Nội

Hạn nộp: 15/07/2020 10 - 15 triệu Chat

Trực tiếp quản lý và giám sát các hoạt động của bộ phận gọi điện nhắc nợ hàng ngày, đôn đốc cán bộ kịp thời Tham gia hỗ trợ và điều phối nhân sự trong bộ phận để đảm bảo được hiệu quả và khối lượng công việc hợp lý cho toàn bộ phận, trực tiếp xử lý các trường hợp khách hàng phức tạp Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ nhân viên để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công việc Tham gia xây dựng kịch bản, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động Gọi điện nhắc nợ tại đơn vị Phát hiện sớm và thông báo, yêu cầu hỗ trợ tới các đơn vị liên quan đảm bảo thông h hàng, dữ liệu hệ thống đầy đủ và ổn định cho công tác gọi điện nhắc nợ Nghe lại và đánh giá cuộc gọi thường xuyên

+ Xem thêm

Công ty TNHH tư vấn tài chính Việt Tech

Trưởng nhóm thu hồi nợ qua điện thoại

Công ty TNHH tư vấn tài chính Việt Tech

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 10/02/2020 15 - 20 triệu Chat

- Giám sát, quản lý thời gian làm việc, số lượng hợp đồng và thời gian gọi điện của nhân viên thu nợ gián tiếp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định, quy trình và chỉ tiêu đã đề ra. - Kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu của nhóm và đề xuất các điều chỉnh nhằm đảm bảo tính chính xác trong công tác tính lương, thưởng cho nhân viên trong nhóm. - Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở nhân viên trong nhóm nhằm đảm bảo tập thể luôn nhận thức và tuân thủ các quy định của Công ty. - Kiểm tra các trường hợp thanh toán chưa nhập liệu, thanh toán sai, v.v.. do nhân viên thu nợ gián tiếp đề xuất, đảm bảo tính tuân thủ, chính xác và trung thực của đề xuất trước khi gửi yêu cầu xử lý. - Theo dõi tình hình thu nợ hàng ngày của nhân viên trong nhóm, trực tiếp hỗ trợ trường hợp khó, đề xuất mức phân bổ hợp đồng dựa vào khả năng của từng nhân viên... nhằm đạt được hiệu quả thu nợ tốt nhất cho toàn nhóm. - Tiếp nhận, kiểm tra, và phản ánh các thông tin nhận được từ nhân viên trong nhóm về các trường hợp nghi ngờ, rủi ro cho hoạt động của Công ty và kịp thời phản ánh đến cấp trên có thẩm quyền. - Xử lý các khiếu nại liên quan đến công tác thu nợ của nhóm - Nghe, đánh giá chất lượng cuộc gọi của nhân viên thu nợ gián tiếp để kịp thời nhắc nhở, định hướng nhằm nâng cao chất lượng cuộc gọi, tăng cường hiệu quả của công tác thu hồi nợ. - Phản ánh kịp thời đến các bộ phận chức năng khi có trục trặc về hệ thống để đảm bảo tính thông suốt trong hoạt động thu nợ qua điện thoại. - Đảm báo tính kịp thời và chính xác của các báo cáo về tình hình hoạt động của nhóm theo định kỳ và khi có yêu cầu của cấp trên. - Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện các quy chuẩn của Bộ phận thu nợ gián tiếp. Hỗ trợ hoạt động chung của Bộ phận thu nợ gián tiếp khi có yêu cầu. - Hoàn Thành các hồ sơ được giao theo đúng thời gian quy định - Tham gia vào các buổi họp thường xuyên về lập kế hoạch công việc, vận hành và rà soát hiệu quả công việc trong nhóm.. - Báo cáo kết quả công việc định kỳ, hàng ngày, tuần cho GĐĐH - Một số công việc khác theo yêu cầu của GĐĐH

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

"Giờ này cậu thích làm sao?
Tính nợ tiền tôi đến bạc đầu luôn hả?
Đã làm thinh để cậu ý thức trả
Đằng này cậu chọn cách im luôn.
Tiền là của tôi hay cậu nghĩ của chùa?
Gia sản cưới vợ tôi chắt chiu dành dụm
Vợ tương lai giục rồi cậu làm ơn làm phước
Đừng để tôi nóng lên cậu cũng chẳng được yên!"

Một trong những vấn đề nan giải nhất đối với các công ty tài chính và ngân hàng là xử lý nợ tiêu dùng. Việc “đòi nợ” khách hàng không hề đơn giản và để giải quyết ổn thỏa, các công ty tài chính cần sở hữu một lực lượng thu hồi nợ hiệu quả. Trong đó, Trưởng nhóm thu hồi nợ có trách nhiệm quan trọng trong công tác điều phối, vận hành và quản lý các nhân viên cấp dưới làm việc đạt mục tiêu. Là một trong những việc làm hấp dẫn hiện nay, bạn biết gì về Trưởng nhóm thu hồi nợ? Cùng theo dõi bài viết sau để hình dung rõ hơn vị trí việc làm này nhé!

1. Đôi nét về việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ là gì?

Đôi nét về việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ là gì?
Đôi nét về việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ là gì?

Trưởng nhóm thu hồi nợ có vai trò rất quan trọng trong các công ty, doanh nghiệp, đặc biệt là trong các tổ chức tài chính. Vì về cơ bản, họ không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn như đòi lại khoản tài chính khách hàng hay người vay để quá hạn. Mà trách nhiệm của họ còn là hoạch định ra các kế hoạch, chiến lược thu hồi nợ hiệu quả, hướng dẫn, đào tạo đội ngũ nhân viên thu hồi nợ làm việc sao cho thật hiệu quả. Vậy Trưởng nhóm thu hồi nợ là gì?

Hiểu một cách nôm na, Trưởng nhóm thu hồi nợ là cá nhân đứng đầu trong một nhóm thu hồi nợ của các doanh nghiệp. Họ làm việc đa nhiệm, cả về công việc quản lý lẫn chuyên môn. Trưởng nhóm thu hồi nợ phải là người trực tiếp quản lý, theo dõi và giám sát hệ thống các khách hàng đã, đang và sắp quá hạn thanh toán tài chính. Họ vạch ra các kế hoạch cụ thể để tiến hành thu hồi nợ của từng đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, Trưởng nhóm thu hồi nợ cũng có cá nhân có trách nhiệm chính trong công tác tuyển dụng, đào tạo và tiếp nhận những nhân viên thu hồi nợ mới về nhóm của mình.

Nhóm việc làm thu hồi nợ nhìn chung khá khó khăn, với Trưởng nhóm thu hồi nợ, chúng lại càng trở nên thách thức hơn vì trách nhiệm của họ là cao hơn. Chính lẽ đó, khi tuyển dụng việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ, các nhà tuyển dụng thường mong muốn tìm kiếm được những ứng viên sở hữu những kỹ năng, nghiệp vụ xuất sắc. Đặc biệt là biết nắm bắt tâm lý khách hàng, giải quyết, xử lý tình huống nhạy bén.

2. Tổng quan thông tin việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ

Tổng quan thông tin việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ
Tổng quan thông tin việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ

Là một vị trí đầy gian nan nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Trưởng nhóm thu hồi nợ thu hút được nhiều ứng viên quan tâm. Vậy ở thực tế môi trường làm việc, Trưởng nhóm thu hồi nợ phụ trách những chức năng, nhiệm vụ cụ thể gì? Nếu cũng quan tâm đến vị trí này, bạn có thể tham khảo một vài thông tin được tổng hợp sau đây:

2.1. Mô tả việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ

Mục tiêu chính yếu của Trưởng nhóm thu hồi nợ là làm tốt công tác quản lý hoạt động nhóm, giám sát và đảm bảo tính tuân thủ của các thành viên trong nhóm. Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ để các nhân viên thu hồi nợ có thể làm việc mang lại kết quả tốt nhất cho công ty. Ngoài ra, như đã nói, trong tuyển dụng, mục tiêu của Trưởng nhóm thu hồi nợ là chiêu mộ được những thành viên có tố chất. Cuối cùng, họ cũng tham gia vào việc tham mưu cho cấp trên về cải thiện lại hoạt động thu hồi nợ. Về cơ bản, Trưởng nhóm thu hồi nợ thực hiện hai nhiệm vụ chính như sau:

2.1.1. Nhiệm vụ quản lý hành chính

Nhiệm vụ quản lý hành chính
Nhiệm vụ quản lý hành chính

Trong các tổ chức doanh nghiệp, Trưởng nhóm thu hồi nợ kiêm nhiệm luôn công tác quản lý hành chính. Chủ yếu là công tác quản lý vấn đề làm việc của các nhân viên thu hồi nợ cấp dưới. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính của Trưởng nhóm thu hồi nợ. Chủ yếu những nhiệm vụ trong mảng quản lý hành chính mà họ phải thực hiện bao gồm:

- Thứ nhất, trên cơ sở quy định, quy chế của công ty, trực tiếp sắp xếp và điều phối lịch nghỉ ca, nghỉ phép, trực tiếp chấm công và sắp xếp giờ công cho nhân viên thu hồi nợ.

- Thứ hai, trực tiếp quản lý, theo dõi và giám sát hiệu quả làm việc của nhân viên thu hồi nợ. Từ số lượng hợp động xử lý, thời gian làm việc,... đảm bảo các nhân viên cấp dưới làm việc đúng quy định, đáp ứng được những chỉ tiêu đã đề ra trước đó.

- Thứ ba, trực tiếp kiểm tra kết quả về việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch làm việc của nhóm nhân viên. Xem xét, đánh giá và tiến hành điều chỉnh hoặc đề xuất kế hoạch, chỉ tiêu để đảm bảo về tính cân bằng công việc. Cũng như tránh các trường hợp tính toán thưởng, lương không chính xác đối với các nhân viên thu hồi nợ trong nhóm.

- Thứ tư, Trưởng nhóm thu hồi nợ phải là người thường xuyên đốc thúc, nhắc nhở và theo dõi quá trình làm việc của nhân viên cấp dưới. Luôn đảm bảo được các nhân viên trong nhóm có tinh thần làm việc tốt, nhận thức chính xác và chủ động làm việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy chế trong công ty.

2.1.2. Nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ

Nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ
Nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ

Trưởng nhóm thu hồi nợ được tuyển dụng để đảm bảo cả hai mảng chính, bên cạnh mảng hành chính, nghiệp vụ cũng là công tác quản lý chính cần được thực hiện tốt. Những công việc cụ thể trong mảng này bao gồm:

- Thứ nhất, trực tiếp kiểm tra các trường hợp thanh toán sai, thanh toán chưa nhập liệu, đề xuất xin hủy phạt,... được đề xuất bởi nhân viên thu hồi nợ. Công tác này cần được đảm bảo tính trung thực, chính xác, tuân thủ đề xuất của nhân viên thu hồi nợ trước khi gửi đi để được xử lý.

- Thứ hai, giám sát và quản lý thực trạng thu hồi nợ hàng ngày của nhân viên trong nhóm. Bên cạnh đó, chủ động kiểm tra và có hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ đối với những trường hợp khó, chủ động đề xuất điều chỉnh KPI phù hợp với từng năng lực của nhân viên. Hướng đến việc hoàn thành mục tiêu của cả nhóm.

- Thứ ba, là người tiếp nhận, trực tiếp kiểm tra và phản hồi lại những ý kiến từ nhân viên thu hồi nợ trong nhóm của mình. Các trường hợp phản ánh có thể là những trường hợp rủi ro, nghi ngờ, ảnh hưởng đến lợi ích tài chính của công ty. Sau đó tổng hợp và trình báo lên cấp trên để có phương án xử lý cụ thể.

quản lý nghiệp vụ
Quản lý nghiệp vụ

- Thứ tư, trực tiếp xử lý các ý kiến, đề xuất, khiếu nại có liên quan đến nhiệm vụ thu nợ của nhân viên.

- Thứ năm, thường xuyên giám sát và theo dõi quá trình thu hồi nợ của nhân viên. Kịp thời phát hiện sai sót, nhắc nhở và hướng dẫn các nhân viên để đảm bảo quy trình thu hồi nợ diễn ra chặt chẽ, hiệu quả và được tối ưu nhất có thể.

Ngoài những nhiệm vụ quan trọng trên, Trưởng nhóm thu hồi nợ còn thực hiện một số nhiệm vụ hỗ trợ khác, bao gồm: Xây dựng và tổng hợp các báo cáo một cách chính xác về công tác thu nợ của nhóm theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên; Đóng góp ý kiến trong việc hoàn thiện, củng cố lại quy chuẩn của bộ phận; Tham gia hỗ trợ những hoạt động chung của bộ phận; Một số nhiệm vụ khác được cấp trên trực tiếp chỉ đạo.

2.2. Yêu cầu đối với Trưởng nhóm thu hồi nợ

Yêu cầu đối với Trưởng nhóm thu hồi nợ
Yêu cầu đối với Trưởng nhóm thu hồi nợ

Trưởng nhóm thu hồi nợ như đã nói, đó là một việc làm không dành cho những người thiếu kỹ năng và khó chịu được áp lực trong công việc. Để trở thành một Trưởng nhóm thu hồi nợ, bạn có thể phải truân chuyên qua nhiều vị trí, hoặc đang công tác ở vai trò nhân viên thu hồi nợ. Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, tuyển dụng việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ có thể đề ra những tiêu chí không giống nhau. Tuy nhiên nhìn chung, có thể tổng kết một số tiêu chí như sau:

- Về trình độ chuyên môn: Các ứng viên có bằng cấp Đại học trở lên các chuyên ngành như Quản trị kinh doanh, Luật, Tài chính,... sẽ được ưu tiên.

- Về kinh nghiệm: Trưởng nhóm thu hồi nợ được yêu cầu kinh nghiệm trung bình trong khoảng 1 - 2 năm ở vai trò tương đương, hoặc trưởng nhóm hoặc tổ trưởng. Ngoài ra, nhà tuyển dụng cũng ưu tiên những cá nhân đã có kinh nghiệm trong việc quản lý nhóm, hay làm việc trong môi trường thu hồi nợ.

- Về kỹ năng/phẩm chất khác:

+ Tính cách: Trung thực, có tâm huyết, trách nhiệm cao, cẩn thận, siêng năng.

+ Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng xử lý và ứng biến tình huống,...

+ Thành thạo sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

2.3. Quyền lợi được hưởng của Trưởng nhóm thu hồi nợ

Quyền lợi được hưởng của Trưởng nhóm thu hồi nợ
Quyền lợi được hưởng của Trưởng nhóm thu hồi nợ

Tương tự như yêu cầu công việc, quyền lợi của các Trưởng nhóm thu hồi nợ cũng tùy thuộc vào cơ chế chính sách nhân sự và lương thưởng của từng tổ chức tuyển dụng. Tuy nhiên nhìn chung, về mức thu nhập, Trưởng nhóm thu hồi nợ là việc làm có cơ hội được hưởng lương hấp dẫn. Lương của Trưởng nhóm thu hồi nợ có thể được chia làm nhiều phần nhỏ. Ngoài mức lương cố định trung bình lên đến 10 triệu/tháng, Trưởng nhóm thu hồi nợ còn có thể nhận được lương doanh thu, và thưởng theo năng lực, thành tích.

Ngoài ra, Trưởng nhóm thu hồi nợ cũng nằm trong diện hưởng phụ cấp công việc và trợ cấp chức vụ. Một số nguồn thu khác đến từ thưởng theo thâm niên gắn bó, và lương tháng 13. Bên cạnh đó, Trưởng nhóm thu hồi nợ cũng được hưởng các chế độ theo luật lao động. Được hưởng phép, tham gia khám sức khỏe định kỳ miễn phí, các hoạt động đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ,...

3. Hành trình chinh phục việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu tổng quan về việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ. Bạn có thấy vị trí việc làm này thu hút và thực sự phù hợp với bản thân? Nếu có, hãy xem xét những thông tin sau đây:

3.1. Thông tin các trường đào tạo

Thông tin các trường đào tạo
Thông tin các trường đào tạo

Trưởng nhóm thu hồi nợ là một công việc yêu cầu chuyên môn nhất định. Do đó, không phải bất cứ ai cũng phù hợp và có thể chinh phục thành công vị trí này nếu không có chuyên môn. Như đã đề cập, các nhà tuyển dụng ưu tiên những ứng viên học các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, luật, quản trị,...

Do đó một số trường bạn có thể tham khảo như: ĐH Luật Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Thương mại, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Kinh tế Huế, ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM,... Bạn có thể chọn học các chuyên ngành trên nếu như yêu thích công việc này.

3.2. Một số nhà tuyển dụng phổ biến

Trưởng nhóm thu hồi nợ là việc làm được tuyển dụng thường xuyên ở các công ty thu hồi nợ, công ty tài chính hoặc các tổ chức ngân hàng Nhà nước và tư nhân.

Một số nhà tuyển dụng bạn có thể tham khảo như: Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt, Công Ty Luật TNHH Đại Kim, công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tima, Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei, Ngân Hàng TMCP Tiên Phong, Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON,...

3.3. Hướng dẫn tìm việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ

 Hướng dẫn tìm việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ
 Hướng dẫn tìm việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ

Để tìm việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ, bạn có thể thực hiện qua các cách sau:

- Thứ nhất, truy cập vào website, fanpage chính thống của công ty mà bạn muốn ứng tuyển. Nhiều công ty đăng tuyển việc làm trên các kênh thông tin của mình.

- Thứ hai, tìm kiếm thông tin qua mạng xã hội, các website tuyển dụng: Trên các trang mạng xã hội, group chuyên đăng tải việc làm, bạn có thể tìm được tin tuyển dụng việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ. Tuy nhiên tỷ lệ là khá thấp.

- Thứ ba, tìm kiếm việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ qua timviec365.vn: Chỉ cần truy cập vào trang chủ và tiến hành truy vấn từ khóa “Trưởng nhóm thu hồi nợ” trên thanh tìm kiếm. Hệ thống timviec365.vn sẽ lọc và chọn lựa những tin tuyển dụng việc làm Trưởng nhóm thu hồi nợ nhanh nhất cho bạn!


Việc làm Tài chính

Tài chính là một trong những lĩnh vực vô cùng rộng lớn. Sự phát triển của các công ty tài chính đang mở ra hàng triệu cơ hội việc làm cho người lao động. Không chỉ Trưởng phòng thu hồi nợ, bạn còn có thể tìm kiếm được nhiều vị trí hấp dẫn khác trong danh sách việc làm tài chính sau.

Việc làm Tài chính

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype