Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tuyển dụng, tìm việc làm Dệt may - Da giày tại Long An tháng 02/2023 (20 việc làm)

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Quản đốc gia công (thành hình giày, dép)

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 28/02/2023

Trình độ: Trung học trở lên

Chat

Quyền lợi:- Thưởng chuyên cần - Thưởng xếp loại - Thưởng năng suất - Hỗ trợ hồ sơ xin việc - Hỗ trợ xăng xe - Có xe đưa rước - Phụ cấp ngoại ngữ - Phụ cấp văn bằng - Vô vàn các phúc lợi khác

- Thưởng chuyên cần - Thưởng xếp loại - Thưởng năng suất - Hỗ trợ hồ sơ xin việc - Hỗ trợ xăng xe - Có xe đưa rước - Phụ cấp ngoại ngữ - Phụ cấp văn bằng - Vô vàn các phúc lợi khác

Yêu cầu: - Có kỹ năng giải quyết vấn đề - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Nhanh nhẹn, chịu trách nhiệm trong công việc

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Nhanh nhẹn, chịu trách nhiệm trong công việc

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Tổ trưởng thành hình

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 28/02/2023

Trình độ: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi:Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc. Hỗ trợ xăng xe. Phụ cấp văn bằng. Phụ cấp ngoại ngữ. Thưởng chuyên cần. Thưởng xếp loại. Phát sữa miễn phí thứ 7 hàng tuần. Có xe đưa rước hàng ngày

Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc. Hỗ trợ xăng xe. Phụ cấp văn bằng. Phụ cấp ngoại ngữ. Thưởng chuyên cần. Thưởng xếp loại. Phát sữa miễn phí thứ 7 hàng tuần. Có xe đưa rước hàng ngày

Yêu cầu: Nhanh nhẹn Có kinh nghiệm về lĩnh vực giày/dép Có kỹ năng lãnh đạo tốt Kỹ năng xử lý các vấn đề

Nhanh nhẹn Có kinh nghiệm về lĩnh vực giày/dép Có kỹ năng lãnh đạo tốt Kỹ năng xử lý các vấn đề

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Quản lý xưởng đế IP

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 31/03/2023

Trình độ: THPT trở lên

Chat

Quyền lợi:- Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc. - Thưởng chuyên cần. - Thưởng xếp loại. - Phụ cấp đi ca. - Phụ cấp văn bằng. - Phụ cấp ngoại ngữ. - Hỗ trợ xăng xe. - Miễn phí 3 tháng trọ. - Và nhiều khoản phúc lợi khác.

- Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc. - Thưởng chuyên cần. - Thưởng xếp loại. - Phụ cấp đi ca. - Phụ cấp văn bằng. - Phụ cấp ngoại ngữ. - Hỗ trợ xăng xe. - Miễn phí 3 tháng trọ. - Và nhiều khoản phúc lợi khác.

Yêu cầu: - Chăm chỉ - Có kỹ năng quản lý tốt - Xử lý được vấn đề - Chịu được áp lực công việc

- Chăm chỉ - Có kỹ năng quản lý tốt - Xử lý được vấn đề - Chịu được áp lực công việc

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Phó Phòng May Giaỳ Dép

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 28/02/2023

Trình độ: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi:Thưởng chuyên cần - Thưởng xếp loại - Thưởng năng suất - Hỗ trợ hồ sơ xin việc - Hỗ trợ xăng xe - Miễn phí 3 tháng nhà trọ - Có xe đưa rước - Phụ cấp ngoại ngữ - Phụ cấp văn bằng - Vô vàn các phúc lợi khác

Thưởng chuyên cần - Thưởng xếp loại - Thưởng năng suất - Hỗ trợ hồ sơ xin việc - Hỗ trợ xăng xe - Miễn phí 3 tháng nhà trọ - Có xe đưa rước - Phụ cấp ngoại ngữ - Phụ cấp văn bằng - Vô vàn các phúc lợi khác

Yêu cầu: - Có kỹ năng giải quyết vấn đề - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Nhanh nhẹn, chịu trách nhiệm trong công việc

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Nhanh nhẹn, chịu trách nhiệm trong công việc

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Nhân viên khai thác mẫu giày dép

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 31/03/2023

Trình độ: Trung cấp trở lên

Chat

Quyền lợi:Hỗ trợ hồ sơ xin việc Có xe đưa rước TP. HCM, Tiền Giang Miễn phí 3 tháng trọ đầu Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca (nếu có) Phát sữa thứ 7 hàng tuần Hỗ trợ nuôi con nhỏ Hỗ trợ hành kinh Phụ cấp văn bằng Phụ cấp ngoại ngữ Phụ cấp công việc Thưởng chuyên cần, sếp loại, hỗ trợ xăng xe,... Thưởng lương tháng 13 Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... Và nhiều phúc lợi hấp dẫn khác

Hỗ trợ hồ sơ xin việc Có xe đưa rước TP. HCM, Tiền Giang Miễn phí 3 tháng trọ đầu Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca (nếu có) Phát sữa thứ 7 hàng tuần Hỗ trợ nuôi con nhỏ Hỗ trợ hành kinh Phụ cấp văn bằng Phụ cấp ngoại ngữ Phụ cấp công việc Thưởng chuyên cần, sếp loại, hỗ trợ xăng xe,... Thưởng lương tháng 13 Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... Và nhiều phúc lợi hấp dẫn khác

Yêu cầu: - Có tiếng Hoa giao tiếp. - Thành thạo tin học văn phòng. - Siêng năng, chịu được áp lực công việc.

- Có tiếng Hoa giao tiếp. - Thành thạo tin học văn phòng. - Siêng năng, chịu được áp lực công việc.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Quản lý may (giày, dép)

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 31/03/2023

Trình độ: Trung học trở lên

Chat

Quyền lợi:Hỗ trợ hồ sơ xin việc Có xe đưa rước TP. HCM, Tiền Giang Miễn phí 3 tháng trọ đầu Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca (nếu có) Phát sữa thứ 7 hàng tuần Hỗ trợ nuôi con nhỏ Hỗ trợ hành kinh Phụ cấp văn bằng Phụ cấp ngoại ngữ Phụ cấp công việc Thưởng chuyên cần, xếp loại, hỗ trợ xăng xe,... Thưởng lương tháng 13 Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... Và nhiều phúc lợi hấp dẫn khác

Hỗ trợ hồ sơ xin việc Có xe đưa rước TP. HCM, Tiền Giang Miễn phí 3 tháng trọ đầu Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca (nếu có) Phát sữa thứ 7 hàng tuần Hỗ trợ nuôi con nhỏ Hỗ trợ hành kinh Phụ cấp văn bằng Phụ cấp ngoại ngữ Phụ cấp công việc Thưởng chuyên cần, xếp loại, hỗ trợ xăng xe,... Thưởng lương tháng 13 Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... Và nhiều phúc lợi hấp dẫn khác

Yêu cầu: - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Nhanh nhẹn, chịu được áp lực trong công việc - Có kỹ năng giải quyết vấn đề

- Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Nhanh nhẹn, chịu được áp lực trong công việc - Có kỹ năng giải quyết vấn đề

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Tổ trưởng may giày dép

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 31/03/2023

Trình độ: THPT trở lên

Chat

Quyền lợi:Thưởng chuyên cần - Thưởng xếp loại - Thưởng năng suất - Hỗ trợ hồ sơ xin việc - Hỗ trợ xăng xe - Có xe đưa rước - Phụ cấp ngoại ngữ - Phụ cấp văn bằng - Vô vàn các phúc lợi khác

Thưởng chuyên cần - Thưởng xếp loại - Thưởng năng suất - Hỗ trợ hồ sơ xin việc - Hỗ trợ xăng xe - Có xe đưa rước - Phụ cấp ngoại ngữ - Phụ cấp văn bằng - Vô vàn các phúc lợi khác

Yêu cầu: - Có kỹ năng giải quyết vấn đề - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Nhanh nhẹn, chịu trách nhiệm trong công việc

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Nhanh nhẹn, chịu trách nhiệm trong công việc

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Phó Giám đốc thành hình giày dép

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 28/02/2023

Trình độ: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi:- Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc. - Hỗ trợ xăng xe. - Phụ cấp văn bằng. - Phụ cấp ngoại ngữ. - Thưởng chuyên cần. - Thưởng xếp loại. - Phát sữa miễn phí thứ 7 hàng tuần. - Có xe đưa rước hàng ngày

- Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc. - Hỗ trợ xăng xe. - Phụ cấp văn bằng. - Phụ cấp ngoại ngữ. - Thưởng chuyên cần. - Thưởng xếp loại. - Phát sữa miễn phí thứ 7 hàng tuần. - Có xe đưa rước hàng ngày

Yêu cầu: - Nhanh nhẹn - Có kinh nghiệm về lĩnh vực giày/dép - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Kỹ năng xử lý các vấn đề

- Nhanh nhẹn - Có kinh nghiệm về lĩnh vực giày/dép - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Kỹ năng xử lý các vấn đề

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Nhân viên phát triển mẫu giày dép

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 28/02/2023

Trình độ: Trung cấp trở lên

Chat

Quyền lợi:- Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc - Có xe đưa rước hàng ngày - Phát sữa miễn phí vào thứ 7 hàng tuần - Phụ cấp văn bằng - Phụ cấp ngoại ngữ - Miễn phí cơm trưa, tăng ca ( nếu có ) - Và nhiều khoản phụ cấp hấp dẫn khác..

- Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc - Có xe đưa rước hàng ngày - Phát sữa miễn phí vào thứ 7 hàng tuần - Phụ cấp văn bằng - Phụ cấp ngoại ngữ - Miễn phí cơm trưa, tăng ca ( nếu có ) - Và nhiều khoản phụ cấp hấp dẫn khác..

Yêu cầu: - Sử dụng Anh văn hoặc Hoa văn tốt - Sử dụng vi tính văn phòng - Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

- Sử dụng Anh văn hoặc Hoa văn tốt - Sử dụng vi tính văn phòng - Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Quản lý may

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 28/02/2023

Trình độ: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi:- Thưởng chuyên cần - Thưởng xếp loại - Thưởng năng suất - Hỗ trợ hồ sơ xin việc - Phụ cấp ngoại ngữ - Phụ cấp văn bằng

- Thưởng chuyên cần - Thưởng xếp loại - Thưởng năng suất - Hỗ trợ hồ sơ xin việc - Phụ cấp ngoại ngữ - Phụ cấp văn bằng

Yêu cầu: - Có kỹ năng giải quyết vấn đề - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Nhanh nhẹn, chịu trách nhiệm trong công việc

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề - Có kỹ năng lãnh đạo tốt - Nhanh nhẹn, chịu trách nhiệm trong công việc

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Nhân viên khai thác mẫu

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 31/12/2022

Trình độ: Trung cấp trở lên

Chat

Quyền lợi:Phụ cấp ngoại ngữ Phụ cấp văn bằng Hỗ trợ xăng xe Thưởng chuyên cần Thưởng xếp loại

Phụ cấp ngoại ngữ Phụ cấp văn bằng Hỗ trợ xăng xe Thưởng chuyên cần Thưởng xếp loại

Yêu cầu: Có tiếng Hoa giao tiếp Tinh thần ham học hỏi Nhanh nhẹn Chịu áp lực công việc tốt

Có tiếng Hoa giao tiếp Tinh thần ham học hỏi Nhanh nhẹn Chịu áp lực công việc tốt

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Tổ phó Phòng phát triển mẫu

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 01/01/2023

Trình độ: THPT trở lên

Chat

Quyền lợi:Hỗ trợ hồ sơ xin việc Có xe đưa rước TP. HCM, Tiền Giang Miễn phí 3 tháng trọ đầu Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca (nếu có) Phát sữa thứ 7 hàng tuần Hỗ trợ nuôi con nhỏ Hỗ trợ hành kinh Phụ cấp văn bằng Phụ cấp ngoại ngữ Phụ cấp công việc Thưởng chuyên cần, sếp loại, hỗ trợ xăng xe,... Thưởng lương tháng 13 Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... Và nhiều phúc lợi hấp dẫn khác

Hỗ trợ hồ sơ xin việc Có xe đưa rước TP. HCM, Tiền Giang Miễn phí 3 tháng trọ đầu Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca (nếu có) Phát sữa thứ 7 hàng tuần Hỗ trợ nuôi con nhỏ Hỗ trợ hành kinh Phụ cấp văn bằng Phụ cấp ngoại ngữ Phụ cấp công việc Thưởng chuyên cần, sếp loại, hỗ trợ xăng xe,... Thưởng lương tháng 13 Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... Và nhiều phúc lợi hấp dẫn khác

Yêu cầu: - Trình độ học vấn tối thiểu 12/12. - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Có tiếng Anh hoặc tiếng Hoa giao tiếp.

- Trình độ học vấn tối thiểu 12/12. - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Có tiếng Anh hoặc tiếng Hoa giao tiếp.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 31/12/2022

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Chat

Quyền lợi:Hỗ trợ hồ sơ xin việc Miễn phí 3 tháng trọ đầu tiên Phát sữa miễn phí thứ 7 hàng tuần Phụ cấp văn bằng Phụ cấp ngoại ngữ Và nhiều khoản phụ cấp khác

Hỗ trợ hồ sơ xin việc Miễn phí 3 tháng trọ đầu tiên Phát sữa miễn phí thứ 7 hàng tuần Phụ cấp văn bằng Phụ cấp ngoại ngữ Và nhiều khoản phụ cấp khác

Yêu cầu: Tiếng Anh đọc, viết tốt Tinh thần chịu trách nhiệm trong công việc Tỉ mỉ, chính xác

Tiếng Anh đọc, viết tốt Tinh thần chịu trách nhiệm trong công việc Tỉ mỉ, chính xác

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Phó phòng tính giá thành

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 31/12/2022

Trình độ: Trung cấp trở lên

Chat

Quyền lợi:Phụ cấp văn bằng Phụ cấp ngoại ngữ Hỗ trợ xăng xe Thưởng chuyên cần Thưởng xếp loại

Phụ cấp văn bằng Phụ cấp ngoại ngữ Hỗ trợ xăng xe Thưởng chuyên cần Thưởng xếp loại

Yêu cầu: Kỹ năng lãnh đạo tốt Quản lý thời gian hiệu quả Xử lý vấn đề tốt

Kỹ năng lãnh đạo tốt Quản lý thời gian hiệu quả Xử lý vấn đề tốt

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Tổ phó ME Lean IE 6S

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 29/11/2022

Trình độ: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi:+ Phụ cấp môi trường. + Phụ cấp văn bằng. + Thưởng xếp loại ABC. + Phụ cấp ngoại ngữ:  Tiếng Anh  Tiếng Hoa + Nuôi con nhỏ. + Thưởng chuyên cần. + Phụ cấp công việc: tùy thuộc vào năng lực của bản thân. + Hỗ trợ xăng xe + Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc: 300.000 VND sau 1 tháng kể từ ngày nhận việc. + Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo Luật quy định. + Thưởng lương tháng 13. + Thưởng chuyên cần năm. + Được nghỉ 11 ngày vào các dịp lễ, Tết, trao tặng quà Tết. + Phát sữa miễn phí vào thứ 7 hàng tuần. + Miễn phí nhà trọ 3 tháng đầu cho toàn thể công nhân viên của công ty có khoảng cách nhà ở đến công ty từ 60 km trở lên. + Có xe đưa rước từ TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An hàng ngày. + Hỗ trợ cơm trưa, chiều (tăng ca trên 2 tiếng). + Phần cơm đa dạng: cơm mặn, cơm chay, các món xào, cháo,.. + Có 12 ngày nghĩ phép năm. + Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. + Trong thời gian thử việc sẽ được tặng tiền bảo hiểm được cộng thẳng vào lương. + Cam kết 31 năm luôn trả lương đúng hạn (vào ngày 8 tây hàng tháng, nếu ngày 8 tây rơi vào thứ bảy hoặc chủ nhật bên công ty sẽ trả trước vào ngày thứ sáu) + Hỗ trợ chi phí liên hoan: 200.000 VND/ năm. + Hỗ trợ công nhân viên nữ: đối với công nhân viên nữ mỗi tháng được nghỉ 1.5 giờ làm việc trong thời kỳ hành kinh, nếu không nghỉ sẽ được cộng thêm 1.5 giờ lương. + Môi trường làm việc năng động, thân thiện. + Có cơ hội thăng tiến, được đào tạo chuyên sâu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

+ Phụ cấp môi trường. + Phụ cấp văn bằng. + Thưởng xếp loại ABC. + Phụ cấp ngoại ngữ:  Tiếng Anh  Tiếng Hoa + Nuôi con nhỏ. + Thưởng chuyên cần. + Phụ cấp công việc: tùy thuộc vào năng lực của bản thân. + Hỗ trợ xăng xe + Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc: 300.000 VND sau 1 tháng kể từ ngày nhận việc. + Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo Luật quy định. + Thưởng lương tháng 13. + Thưởng chuyên cần năm. + Được nghỉ 11 ngày vào các dịp lễ, Tết, trao tặng quà Tết. + Phát sữa miễn phí vào thứ 7 hàng tuần. + Miễn phí nhà trọ 3 tháng đầu cho toàn thể công nhân viên của công ty có khoảng cách nhà ở đến công ty từ 60 km trở lên. + Có xe đưa rước từ TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An hàng ngày. + Hỗ trợ cơm trưa, chiều (tăng ca trên 2 tiếng). + Phần cơm đa dạng: cơm mặn, cơm chay, các món xào, cháo,.. + Có 12 ngày nghĩ phép năm. + Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. + Trong thời gian thử việc sẽ được tặng tiền bảo hiểm được cộng thẳng vào lương. + Cam kết 31 năm luôn trả lương đúng hạn (vào ngày 8 tây hàng tháng, nếu ngày 8 tây rơi vào thứ bảy hoặc chủ nhật bên công ty sẽ trả trước vào ngày thứ sáu) + Hỗ trợ chi phí liên hoan: 200.000 VND/ năm. + Hỗ trợ công nhân viên nữ: đối với công nhân viên nữ mỗi tháng được nghỉ 1.5 giờ làm việc trong thời kỳ hành kinh, nếu không nghỉ sẽ được cộng thêm 1.5 giờ lương. + Môi trường làm việc năng động, thân thiện. + Có cơ hội thăng tiến, được đào tạo chuyên sâu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Yêu cầu: - có trách nhiệm trong công việc - Tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa giao tiếp tốt

- có trách nhiệm trong công việc - Tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa giao tiếp tốt

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH JIA HSIN 39 phút Quản lý tính giá thành giày dép

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 01/12/2022

Trình độ: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi:- Được đào tạo để nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn - Phụ cấp môi trường - Phụ cấp văn bằng - Thưởng xếp loại ABC - Phụ cấp ngoại ngữ - Thưởng chuyên cần - Phụ cấp công việc - Hỗ trợ xăng xe - Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc: 300.000đ sau một tháng kể từ ngày nhận việc - Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo Luật quy định - Thưởng lương tháng 13 - Thưởng chuyên cần năm - Được nghỉ ngày vào các dịp lễ, Tết - Phát sữa miễn phí vào thứ 7 hàng tuần - Miễn phí nhà trọ 3 tháng đầu cho toàn thể công nhân viên của công ty có khoảng cách từ nhà đến công ty từ 60 km trở lên. - Có xe đưa rước từ TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An hàng ngày - Hỗ trợ cơm trưa - Có 12 ngày nghĩ phép năm - Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm - Trong thời gian thử việc sẽ được tặng tiền bảo hiểm được cộng thẳng vào lương. - Cam kết 31 năm luôn trả lương đúng hạn (vào ngày 8 tây hàng tháng, nếu ngày 8 tây rơi vào thứ bảy hoặc chủ nhật bên công ty sẽ trả trước vào ngày thứ sáu) - Hỗ trợ chi phí liên hoan: 200.000 VND/ năm

- Được đào tạo để nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn - Phụ cấp môi trường - Phụ cấp văn bằng - Thưởng xếp loại ABC - Phụ cấp ngoại ngữ - Thưởng chuyên cần - Phụ cấp công việc - Hỗ trợ xăng xe - Hỗ trợ tiền hồ sơ xin việc: 300.000đ sau một tháng kể từ ngày nhận việc - Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo Luật quy định - Thưởng lương tháng 13 - Thưởng chuyên cần năm - Được nghỉ ngày vào các dịp lễ, Tết - Phát sữa miễn phí vào thứ 7 hàng tuần - Miễn phí nhà trọ 3 tháng đầu cho toàn thể công nhân viên của công ty có khoảng cách từ nhà đến công ty từ 60 km trở lên. - Có xe đưa rước từ TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An hàng ngày - Hỗ trợ cơm trưa - Có 12 ngày nghĩ phép năm - Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm - Trong thời gian thử việc sẽ được tặng tiền bảo hiểm được cộng thẳng vào lương. - Cam kết 31 năm luôn trả lương đúng hạn (vào ngày 8 tây hàng tháng, nếu ngày 8 tây rơi vào thứ bảy hoặc chủ nhật bên công ty sẽ trả trước vào ngày thứ sáu) - Hỗ trợ chi phí liên hoan: 200.000 VND/ năm

Yêu cầu: Có tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa giao tiếp Có kỹ năng phân tích và ra quyết định Có trách nhiệm với công việc

Có tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa giao tiếp Có kỹ năng phân tích và ra quyết định Có trách nhiệm với công việc

+ Xem thêm

Công Ty Matsubara Nhân Viên Làm Thêm tại Nhà

Từ 8.000.000 VNĐ Đến 15.000.000 VNĐ

Từ 8.000.000 VNĐ Đến 15.000.000 VNĐ

Long An

Long An

Hạn nộp: 15/10/2022

Trình độ: Trung học trở lên

Chat

Quyền lợi:Quyền Lợi: Tự do về thời gian làm việc, làm việc ngắt quãng, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Được ký hợp đồng để bảo vệ quyền lợi cho nhân viên. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng.

Quyền Lợi: Tự do về thời gian làm việc, làm việc ngắt quãng, không yêu cầu làm việc liên tục. Công việc làm tại nhà, tại Công ty hoặc ở đâu phù hợp cũng được. Không cần kinh nghiệm, công ty hướng dẫn trực tiếp khi nhận việc. Công việc ổn định và có thể làm bao lâu cũng được. Được ký hợp đồng để bảo vệ quyền lợi cho nhân viên. Làm tốt hỗ trợ tiền internet hàng tháng.

Yêu cầu: Yêu Cầu: Có thời gian rảnh ít nhất 2 giờ mỗi ngày. Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên. Phù hợp với mọi đối tượng như: học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân, nhân viên văn phòng, nội trợ, bảo vệ, người về hưu, lái xe,… Thu Nhập: Lương chuyển khoản ATM hoặc nhận tiền mặt 2 tuần / 1 lần. Làm việc từ 2-3h / Ngày Lương 5 - 7 triệu / Tháng (Part time). Làm việc từ 5-8h / Ngày Lương từ 8 -12 triệu / Tháng (Full time).

Yêu Cầu: Có thời gian rảnh ít nhất 2 giờ mỗi ngày. Có laptop, máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại Smartphone…phải có kết nối internet 3G, 4G hoặc wifi. Số lượng: 12 nhân viên. Trình độ: trung học trở lên. Nam/nữ từ 16 tuổi trở lên. Phù hợp với mọi đối tượng như: học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân, nhân viên văn phòng, nội trợ, bảo vệ, người về hưu, lái xe,… Thu Nhập: Lương chuyển khoản ATM hoặc nhận tiền mặt 2 tuần / 1 lần. Làm việc từ 2-3h / Ngày Lương 5 - 7 triệu / Tháng (Part time). Làm việc từ 5-8h / Ngày Lương từ 8 -12 triệu / Tháng (Full time).

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Chutex International(Long An) Nhân viên kế hoạch

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Long An

Long An

Hạn nộp: 15/08/2022

Trình độ: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi:- Được hưởng trợ cấp, phụ cấp theo chính sách công ty - Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Được hưởng trợ cấp, phụ cấp theo chính sách công ty - Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Yêu cầu: - Có kinh nghiệm về công việc liên quan - Tiếng anh thông thạo

- Có kinh nghiệm về công việc liên quan - Tiếng anh thông thạo

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Chutex International(Long An) Công nhân may

Đến 14.000.000 VNĐ

Đến 14.000.000 VNĐ

Long An

Long An

Hạn nộp: 30/06/2022

Trình độ: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi:- Lương, thưởng, phúc lợi ổn định cao theo chính sách công ty - Công ty có tổ chức xe đưa đón từ Đức Huệ đến công ty

- Lương, thưởng, phúc lợi ổn định cao theo chính sách công ty - Công ty có tổ chức xe đưa đón từ Đức Huệ đến công ty

Yêu cầu: - Trong độ tuổi lao động - Siêng năng, chịu khó, học hoỉ, cầu tiến

- Trong độ tuổi lao động - Siêng năng, chịu khó, học hoỉ, cầu tiến

+ Xem thêm

CONG TY TNHH LIEN DOANH CONG NGHIEP DET TAN A nhân viên kinh doanh

7 - 10 triệu

7 - 10 triệu

Long An

Long An

Hạn nộp: 31/05/2022

Trình độ: Không yêu cầu

Chat

Quyền lợi:- hưởng chế độ theo quy định nhà nước - BHXH,BHTN,BHYT - chế độ phép năm - công ty bao ăn ở miễn phí(3 bữa).ngũ máy lạnh.giặc đồ máy giặc

- hưởng chế độ theo quy định nhà nước - BHXH,BHTN,BHYT - chế độ phép năm - công ty bao ăn ở miễn phí(3 bữa).ngũ máy lạnh.giặc đồ máy giặc

Yêu cầu: chịu áp lực trong công việc nếu cần phải tăng ca có tin thần trách nhiệm trong công viêc siêng năng trong công việc biết đọc viết tiếng hoa

chịu áp lực trong công việc nếu cần phải tăng ca có tin thần trách nhiệm trong công viêc siêng năng trong công việc biết đọc viết tiếng hoa

+ Xem thêm

Chat Chat với nhà tuyển dụng

Mẫu CV Dệt May - Da Giày đẹp nhất (xem tất cả mẫu CV)

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

+ Xem thêm

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng