Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm phó giám đốc kỹ thuật

công ty TNHH khởi nghiệp

Trưởng phòng Kinh doanh có kỹ năng quản lí tốt

công ty TNHH khởi nghiệp

Quận 2, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/07/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả kế hoạch kinh doanh của Công ty lên BGD 2. Quản lý, điều hành và giám sát công việc của các nhân viên thuộc phòng Kinh Doanh 3. Tổng hợp các báo cáo của TN Kinh Doanh, TN Chăm Sóc để đưa ra hướng khắc phục, cải tiến phương pháp 4. Đề xuất các giải pháp mới nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty 5. Huấn luyện hoặc tổ chức huấn luyện, đào tạo đội ngũ NVKD, NVCS 6. Thu thập thông tin về khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh để xây dụng cơ sở dữ liệu cho phòng kinh doanh 7. Phát triển mối quan hệ với khách hàng tìm năng 8. Tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới 9. Xây dựng dự trù ngân sách của phòng kinh doanh 10. Báo cáo kết quả kinh doanh với BGD định kỳ hàng tháng, quý, năm 11. Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thuộc phòng Kinh Doanh hàng tháng, quý, năm 12. Thực hiện các công việc kinh doanh theo quy chế phòng Kinh Doanh 13. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGD

+ Xem thêm

Công việc liên quan

                         công ty CP bất động sản tiến phước

Phó Giám Đốc Quản Lý Tài Sản (Background Kỹ Thuật)

công ty CP bất động sản tiến phước

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 24/04/2019 Thỏa thuận

I. Chức năng và nhiệm vụ chính: 1. Hoạt động quản lý tài sản, dịch vụ công ty: - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc QLTS và Ban Tổng giám đốc Công ty cho mảng công việc hoặc dự án của phòng quản lý tài sản được phân công; - Đề xuất định hướng và triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động nhằm khai thác, vận hành, bảo trì tài sản và phát triển chất lượng dịch vụ của mảng công việc hoặc dự án của phòng quản lý tài sản được phân công; - Xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách về Quản lý tài sản bao gồm chính sách, qui định, qui trình hướng dẫn, cơ sở dữ liệu thông tin, v.v. - Kiểm soát và đưa ra những giải pháp định hướng mang lại hiệu quả cao nhất của việc sử dụng và quản lý tài sản được phân công; - Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của mảng công việc hoặc dự án của phòng quản lý tài sản đã được duyệt; - Tham mưu và tư vấn cho Giám đốc QLTS và/hoặc Ban Tổng Giám Đốc trong việc nâng cao chất lượng công tác vận hành, khai thác, bảo trì, cung cấp dịch vụ, việc sử dụng và quản lý hiệu quả các tài sản của công ty; - Phối hợp với phòng Kinh doanh – Tiếp thị nâng cao hình ảnh, giá trị, chất lượng dịch vụ của các dự án nhằm hài lòng khách hàng hiện tại và thu hút các khách hàng mới. - Hỗ trợ Giám đốc QLTS trong việc định giá, tính toán lợi nhuận, chi phí khấu hao của các thể loại tài sản được phân công quản lý; - Đảm bảo việc tiến hành các thủ tục hành chính liên quan đến việc thủ tục hợp đồng mua bán, cho thuê, sử dụng dịch vụ, tài sản của công ty chính xác và nhanh chóng; - Đảm bảo công tác kiểm tra kỹ thuật dịch vụ được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tính chuyên nghiệp và chất lượng trong hoạt động của phòng quản lý tài sản; - Đại diện Phòng QLTS và/hoặc Công ty (trong thẩm quyền được duyệt) giải quyết tất cả các vấn đề liên quan với cơ quan nhà nước hoặc bất kỳ các đối tác nào liên quan đến hoạt động quản lý Tài sản. - Làm việc với các nhà thầu, nhà cung cấp, đảm bảo họ luôn đáp ứng được công việc một cách chuyên nghiệp và đúng thời gian. 2. Hoạt động quản lý nhân sự phòng quản lý tài sản: - Xây dựng, cơ cấu bộ máy nhân sự cho mảng công việc hoặc dự án của phòng quản lý tài sản được phân công hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả; - Đẩy mạnh việc huấn luyện, đào tạo và phát triển nhân viên mình quản lý; - Thực hiện công tác đánh giá, tuyển chọn, kỷ luật và khen thưởng; - Góp ý xây dựng chiến lược, mục tiêu hoạt động của phòng ban; 3. Công việc khác: - Báo cáo thực hiện các kế hoạch theo định kỳ và đột xuất; - Hợp tác và thực hiện những phần việc khác theo yêu cầu của cấp trên. II. Quyền hạn được giao phó: - Đại diện Phòng QLTS hoặc Công ty làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng; - Giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của mảng công việc hoặc dự án của phòng quản lý tài sản được phân công trong phạm vi cho phép; - Ký xác nhận trên Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng, Đề nghị thanh toán; - Đề xuất Kế hoạch hoạt động định kỳ và theo từng thời điểm của phòng ban; - Đề xuất ý kiến liên quan đến các chính sách của Công ty; - Quản lý nhân sự và hoạt động của mảng công việc hoặc dự án của phòng quản lý tài sản được phân công. - Có quyền từ chối cung cấp các thông tin hồ sơ trái với quy định hiện hành. - Phối hợp với các phòng, ban và chi nhánh trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ hoặc hướng dẫn, hỗ trợ đối với các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn về tổ chức, nhân sự; - Một số quyền hạn khác theo yêu cầu/ đề nghị của cấp trên.

tổng công ty mbland - mbland holdings

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

tổng công ty mbland - mbland holdings

Hà Nội

Hạn nộp: 27/03/2019 Trên 30 triệu

- Tham mưu và hỗ trợ trực tiếp Tổng Giám đốc về các công tác định hướng và quản lý các dự án của Công ty. - Tham gia chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và các Ban QLDA hoàn thành theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn. - Tham mưu và hỗ trợ Tổng Giám đốc xây dựng và chỉ đạo các dự án thi công xây lắp, tạo lập quỹ đất và xây dựng. - Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. - Các công tác khác do Tổng Giám đốc phân công.

no image

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kỹ Thuật

công ty TNHH tư vấn thương mại và dịch vụ inply

Hà Nội

Hạn nộp: 12/01/2019 Thỏa thuận

-Quản lý toàn bộ khối kỹ thuật của toàn công ty. -Phân công kiểm tra an toàn PCCC, đề xuất bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng tập huấn nhân sự về công tác PCCC - Chịu trách nhiệm lên kế hoạch quản lý và đào tạo nhân viên khối kỹ thuật. - Duyệt các báo cáo kỹ thuật về tình trạng hệ thống kỹ thuật tại tòa nhà vào hàng tháng, hàng quý của kỹ sư trưởng, phụ trách khu vực, phụ trách kĩ thuật. -

no image

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất Và Kỹ Thuật (Kcn Dầu Giấy - Đồng Nai)

careerlink’s client

Đồng Nai

Hạn nộp: 12/01/2019 20 - 30 triệu

- Tham mưu cho Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện các công việc thuộc các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật sản xuất, chất lượng, định mức kinh tế, định mức kỹ thuật. - Lập phương án cho phòng kỹ thuật về các công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm. - Biên soạn các tài liệu về kỹ thuật, công nghệ để hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trinh độ tay nghề cho các CB - CNV kỹ thuật, sản xuất trong công ty. - Nghiên cứu các ứng dụng nhằm cải tiến quy trinh sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. - Trực tiếp báo cáo Ban Tổng Giám Đốc Công ty về tình hình chất lượng, số lượng, các chỉ số hao hụt vật tư. Theo dõi việc tiêu hao cũng như tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất. - Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được Tổng Giám Đốc giao để hoàn thành nhiệm vụ. ***Địa điểm làm việc: KCN Dầu Giây, Thống Nhất, Đồng Nai. ***Xe đón nhân viên từ Hồ Chí Minh ( Ngã 4 hàng xanh) về nhà máy.

no image

Phó Giám Đốc Nhà Máy Pt Kỹ Thuật

công ty TNHH xnk nam thái sơn

Hải Dương

Hạn nộp: 31/12/2018 20 - 30 triệu

- Quản lý công nghệ sản xuất, vật tư, nguyên liệu máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất, công trình phụ trợ, tài sản cố định, bán thành phẩm, sản phẩm, đảm bảo các bộ phận phải thực hiện đúng quy trình công nghệ và bảo mật bí quyết công nghệ sản xuất. - Kiểm soát số lượng, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các sản phẩm do Nhà máy sản xuất. - Quản lý nhân sự, lên kế hoạch và triển khai các vấn đề liên quan đến nhân sự đảm bảo hoạt động và sự phát triển của nhà máy dựa trên chiến lược kinh doanh hàng năm. - Triển khai đầy đủ công việc và báo cáo kết quả định kỳ các công việc được giao trước Giám đốc nhà máy/Ban Giám đốc Công ty về toàn bộ hoạt động của Nhà máy.

công ty CP đầu tư img phước đông

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật - Dự Án

công ty CP đầu tư img phước đông

Hồ Chí Minh, Long An

Hạn nộp: 27/12/2018 Thỏa thuận

1. Tóm tắt mục đích chính của vị trí công việc. - Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với dự án do công ty đầu tư. Thực hiện công tác quản lý kỹ thuật dự án trong giai đoạn thực hiện dự án do Công ty Cổ phần IMG Phước Đông làm chủ đầu tư nhằm mục tiêu đảm bảo tính pháp lý đầu tư dự án và hiệu quả kinh tế của dự án. 2. Các nhiệm vụ chính. - Thực hiện và quản lý kế hoạch đầu tư xây dựng của công ty do GĐKT giao - Cung cấp các tiện ích hạ tầng và các dịch vụ khác cho khách hàng nhằm đảm bảo mục tiêu chất lượng và các cam kết khác với khách hàng. - Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu dân cư nhằm duy trì và cải thiện tình trạng ban đầu của hệ thống hạ tầng. - Hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; đề xuất tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đầu tư xây dựng cho nhân viên kỹ thuật xây dựng trong Công ty. - Quản lý bảo hành, bảo trì công trình xây dựng - Quản lý xây dựng trong khu công nghiệp . - Tham mưu cho BTGĐ/ GĐKT về các chính sách pháp luật mới liên quan đến hoạt động đầu tư phát triển các loại hình Dự án của cty (DA: KCN, KDC và XD khác....) - Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp quản lý

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype