Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm tổ trưởng tại Long An

Công ty Cổ phần Thiện Phú Sĩ

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT - LƯƠNG TỪ 9 TRIỆU

Công ty Cổ phần Thiện Phú Sĩ

Long An

Hạn nộp: 31/01/2022 7 - 10 triệu Chat

- Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra của tổ được phân công - Đảm bảo thực hiện đúng lệnh sản xuất - Hướng dẫn, kiểm tra về việc phân loại rác thải, 5S - Báo cáo công tác hàng ngày cho Trưởng ca

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Nhựa Mma

Kế toán trưởng nhà máy sản xuất

Công Ty Tnhh Nhựa Mma

Long An

Hạn nộp: 30/01/2022 20 - 30 triệu Chat

1- Quản lý điều hành công tác tài chính – kế toán theo đúng quy định pháp luật. 2- Tham mưu BGD về công tác quản trị tài chính, kế toán, thống kê, xây dựng chiến lược tài chính cho doanh nghiệp mỗi quý, mỗi năm. 3- Tổ chức thống kê để xác định các chỉ số định mức làm cơ sở cho công tác quản trị chi phí. 4- Thực hiện xây dựng và kiện toàn hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của bộ phận đúng tiến độ của cơ quan thuế và yêu cầu của Công ty. 5- Tổng hợp và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh từng tháng/quý/năm, lập các báo cáo tài chính theo quy định từng tháng/quý/năm. 6- Thực hiện báo cáo cho các cơ quan ban ngành theo đúng quy định 7- Xác lập tính hiệu quả của hệ thống quản trị tài chính công ty, theo dõi, kiểm soát và báo cáo định kỳ các chi phí bất hợp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh. 8- Tham mưu cho BGĐ về việc quản lý chi phí, sử dụng vốn kinh doanh lẫn đầu tư. 9- Tổ chức lưu trữ và bảo mật hồ sơ tài liệu kế toán công ty theo đúng quy định pháp luật. 10- Kiểm tra, giám sát, vận hành hệ thống kế toán theo đúng quy định của pháp luật. 11- Cập nhật kịp thời những quy định liên quan đến tài chính công ty, thuế, xuất khẩu. 12- Phối hợp với bộ phận Hành chính Công ty trong việc hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết đảm bảo công tác kế toán tài chính được hoạt động theo pháp luật hiện hành. 13- Thực hiện các công việc khác do BGĐ phân công.

+ Xem thêm

Công ty CPTP Gia đình Anco Hồ Chí Minh

CÔNG TY AN CO TUYỂN DỤNG TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Công ty CPTP Gia đình Anco Hồ Chí Minh

Long An

Hạn nộp: 30/11/2021 10 - 15 triệu Chat

- Kiểm soát phân công công việc tại các tổ sản xuất - Báo cáo các số liệu tại các tổ . ₋ Triển khai phân công việc, công tác chuẩn bị đáp ứng theo đúng tiến độ kế hoạch sản lượng, thời gian sản xuất và hao phí công đoạn theo định mức. - Định kỳ kiểm kê các trang thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên liệu tồn chuyền, vật tư bao bì tồn chuyền. - Theo dõi quá trình sản xuất và vệ sinh định kỳ không để xảy ra vi phạm: quy trình, nguyên liệu, sản phẩm, tiêu chuẩn.

+ Xem thêm

Cp Sx - Tm Liên Vinh

kế toán trưởng

Cp Sx - Tm Liên Vinh

Long An

Hạn nộp: 30/04/2021 15 - 20 triệu Chat

Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty - Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra. - Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp. - Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán, hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự. - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính - Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty - Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng - Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

+ Xem thêm

Công Ty Tnhh Sx Tm Phương Quân

Kế toán trưởng

Công Ty Tnhh Sx Tm Phương Quân

Long An

Hạn nộp: 31/05/2021 Thỏa thuận Chat

Kiểm tra sổ sách, hạch toán của nhân viên, kiểm tra thu chi, công nợ, gia công, ngân hàng, bảng lương theo dõi gia công, tiền vay ngân hàng, mở tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, mở LC. Lập báo cáo hằng tháng Lập BCTC, kiểm tra cân đối tài chính công ty

+ Xem thêm

Thiện Phú Sĩ Jsc

Kế Toán Trưởng Làm Việc Ở Kcn Đức Hòa 3 - Long An

Thiện Phú Sĩ Jsc

Long An

Hạn nộp: 22/04/2021 20 - 30 triệu Chat

1. Cơ cấu, tổ chức, điều hành bộ máy kế toán tại Công ty theo quy định hiện hành 2. Tổ chức phân bổ nhân sự nhập liệu, lập các chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh kịp thời, đầy đủ theo chế độ kế toán 3. Tổ chức nhân sự lập sổ sách kế toán, báo cáo thuế, BCTC số liệu chính xác và nộp cho cơ quan nhà nước, BGĐ theo các quy định, thời hạn của pháp luật kế toán và luật thuế hiện hành 4. Tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời tới nhân viên các quyết định, các thông báo của Công ty 5. Chủ trì cuộc họp định kỳ, đột xuất để thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh của Phòng kế toán. 6. Tham gia họp với Ban Giám đốc khi có yêu cầu và đóng góp ý kiến trong một cuộc họp. 7. Hàng ngày kiểm tra các báo cáo của nhân viên gửi (báo cáo nhanh, báo cáo tức thời, báo cáo nhóm,…) 8. Hàng tháng kiểm tra báo cáo công nợ phải thu, phải trả, tồn kho, dư nợ ngân hàng, BCTC, BCT đảm bảo chính xác và gửi cơ quan nhà nước, BGĐ. 9. Lập kế hoạch, báo cáo, phân tích các khoản mục chi phí hàng tháng, hàng năm. 10. Lập kế hoạch tài chính năm, nắm được tình hình tài chính của Công ty để tham mưu cho Giám đốc ra quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của công ty. 11. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và đề xuất biện pháp điềi tiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 12. Hàng tháng tính giá thành và đưa ra giá vốn tháng sau của tất cả các sản phẩm trong Công ty 13. Quan hệ đàm phán với các tổ chức tín dụng để huy động vốn thành công. 14. Đôn đốc, nhắc nhở nhân viên làm việc tuân thủ nội quy, quy định của Công ty, làm việc nghiêm túc, tập trung, tránh sai sót, kiểm tra báo cáo kỹ, nộp báo cáo đúng thời hạn 15. Tuyển dụng, đào tạo hướng dẫn nhân viên của Phòng kế toán thực hiện công việc 16. Đánh giá năng lực của nhân sự trong Phòng kế toán. 17. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc (Trong phạm vi công việc của Công ty)

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH SX DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH SX DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME

Long An

Hạn nộp: 17/04/2021 20 - 30 triệu Chat

1. Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán. Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp. 2. Quản lý, đào tạo kế toán viên Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp; Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ. Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể: Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế; Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng; Tính toán tương, bảo hiểm nhân viên… Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản; Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp. Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định. Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính Kế toán trưởng là người trực tiếp giám sát hoạt động của doanh nghiệp: Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp. Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp. 3. Lập – trình bày báo cáo tài chính Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán. 4. Các nhiệm vụ khác Trực tiếp làm việc với các cơ quan thuế, BHXH, ban ngành. Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng. Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán. Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán. Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

+ Xem thêm

Cty TNHH Dịch vụ Nhân sự Acacy

TỔ TRƯỞNG ĐỘI TIẾP THỊ UNILEVER

Cty TNHH Dịch vụ Nhân sự Acacy

Long An

Hạn nộp: 09/01/2021 15 - 20 triệu Chat

Thay mặt nhà phân phối giám sát và hướng dẫn nhân viên tiếp thị, quản lý hoạt động bán hàng, chịu trách nhiệm về doanh số bán ra của nhà phân phối theo chỉ tiêu được giao, xây dựng quan hệ với khách hàng và đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực bán hàng tại khu vực và ngành hàng được giao. Theo dõi tình hình bán hàng hằng ngày của NVBH và báo cáo tình hình bán hàng cho các cấp quản lý Đi thị trường và xây dựng quan hệ tốt với các chủ cửa hàng Quản lý tình hình công nợ trong khu vực Giải đáp các thắc mắc và giải quyết các vấn đề bán hàng phát sinh trong khu vực Hổ trợ giám sát bán hàng quản lý tình hình tồn kho tại nhà phân phối Theo dõi và liên tục cập nhật tình hình hoạt động của đối thủ cạnh tranh để đề xuất các giải pháp hợp lý và kịp thời 

+ Xem thêm

công ty cổ phần thiện phú sĩ

Kế Toán Trưởng Làm Việc Ở KCN Đức Hòa 3 - Long An

công ty cổ phần thiện phú sĩ

Long An

Hạn nộp: 31/12/2020 20 - 30 triệu Chat

1. Cơ cấu, tổ chức, điều hành bộ máy kế toán tại Công ty theo quy định hiện hành 2. Tổ chức phân bổ nhân sự nhập liệu, lập các chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh kịp thời, đầy đủ theo chế độ kế toán 3. Tổ chức nhân sự lập sổ sách kế toán, báo cáo thuế, BCTC số liệu chính xác và nộp cho cơ quan nhà nước, BGĐ theo các quy định, thời hạn của pháp luật kế toán và luật thuế hiện hành 4. Tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời tới nhân viên các quyết định, các thông báo của Công ty 5. Chủ trì cuộc họp định kỳ, đột xuất để thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh của Phòng kế toán. 6. Tham gia họp với Ban Giám đốc khi có yêu cầu và đóng góp ý kiến trong một cuộc họp. 7. Hàng ngày kiểm tra các báo cáo của nhân viên gửi (báo cáo nhanh, báo cáo tức thời, báo cáo nhóm,…) 8. Hàng tháng kiểm tra báo cáo công nợ phải thu, phải trả, tồn kho, dư nợ ngân hàng, BCTC, BCT đảm bảo chính xác và gửi cơ quan nhà nước, BGĐ. 9. Lập kế hoạch, báo cáo, phân tích các khoản mục chi phí hàng tháng, hàng năm. 10. Lập kế hoạch tài chính năm, nắm được tình hình tài chính của Công ty để tham mưu cho Giám đốc ra quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của công ty. 11. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và đề xuất biện pháp điềi tiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 12. Hàng tháng tính giá thành và đưa ra giá vốn tháng sau của tất cả các sản phẩm trong Công ty 13. Quan hệ đàm phán với các tổ chức tín dụng để huy động vốn thành công. 14. Đôn đốc, nhắc nhở nhân viên làm việc tuân thủ nội quy, quy định của Công ty, làm việc nghiêm túc, tập trung, tránh sai sót, kiểm tra báo cáo kỹ, nộp báo cáo đúng thời hạn 15. Tuyển dụng, đào tạo hướng dẫn nhân viên của Phòng kế toán thực hiện công việc 16. Đánh giá năng lực của nhân sự trong Phòng kế toán. 17. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc (Trong phạm vi công việc của Công ty)

+ Xem thêm

công ty cổ phần thiện phú sĩ

Tổ trưởng sản xuất

công ty cổ phần thiện phú sĩ

Long An

Hạn nộp: 25/12/2020 7 - 10 triệu Chat

- Kiểm soát số liệu bàn giao ca - Kiểm soát chất lượng thành phẩm đầu ra - Tổ chức, kiểm soát và thực hiện theo đúng lệnh sản xuất - Kiểm soát hoạt động của các máy móc, thiết bị - Kiểm soát, quản lý nhân sự thuộc bộ phận Túi + màng co - Kiểm soát, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc - Kiểm soát và thực hiện báo cáo sản xuất theo quy định của công ty - Sử dụng tin học thành thạo, tiếng anh cơ bản - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BQL

+ Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn
Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!
Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype