Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Siamp Co., Ltd

Chi Tiết Nhà Tuyển Dụng

địa chỉ
Địa chỉ: Lot E1, K1 street, Cat Lai IZ, District 2, Ho Chi Minh City

quy mô công ty
Quy mô: Đang cập nhật

Mô tả công ty

Siamp Asean Ltd. is a specialized in the manufacturing and distribution of all toilet equipment except ceramic. Siamp Asean Ltd. is 100% foreigner capital, headquarter is located in Monaco, we work with the international most demanding customers. For the further expansion of our business in Vietnam and ASEAN, the following position in our organisation has become available

Siamp Co., Ltd Tuyển Dụng

Automation Engineer

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềSản xuất - Vận hành sản xuất, Cơ khí - Chế tạo
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
• As a special machine Engineer, he will survey each manufacturing processes, draft potential automation / mechanization, calculate the ROI, follow realization & implementation.
• In the goal of automation, he will keep his self updated regarding new technology, technology cost, Vietnam & Asia Special machine manufacturers market.
• Time saving will be his strategy.
• Creation and implementation will be part of his daily tasks.
ROLE / ASSIGNMENT (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ)
1 Survey
• Identify potential time reduction
• Estimate potential gains
• Verify equipment’s status
2 Realizations
• Internal/subcontracted design & Quotation
• ROI & Investment requests
• Realizations & Implementations
3 Capacity
• Develop internal capacity
• Develop sub-contractor network
• Develop supplier network
Xem chi tiết

CAD Design Engineer/ Kỹ Sư Thiết Kế CAD

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềSản xuất - Vận hành sản xuất
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
ROLE / ASSIGNMENT:
• The primary function of this position is to assist Siamp Ltd’s R&D Supervisor in design and development of sanitary products (Fittings: Inlet – outlet valves).
• Participate to the defines of products’ specifications with Siamp’s R&D Headquarter – Monaco/
• Works under the guidance of R&D Siamp Headquarter Monaco to complete assigned work within timeframes
• Perform measurement, testing and report for validations of plastic, rubbers and metal components.
RESPONSIBILITY AND TASK:
• Working with design technology (PRO Engineer, 3D printing, Video measurement etc…).
• Participate in product testing.
• Demonstrate ability to work effectively in a multi-disciplined project team environment.
• Be a self-starter with the willingness and ability to handle significant levels of responsibility.
Xem chi tiết

Thư Ký Hành Chính Văn Phòng

Mới tốt nghiệp
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềHành chính - Văn phòng, Dịch vụ, Nhân sự
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
- Thực hiện công việc của tiếp tân;
- Trả lời điện thoại, tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển đến các bộ phận có liên quan;
- Gửi các công văn, hàng hóa, giấy tờ, văn bản ra ngoài Công ty;
- Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, tài liệu liên quan;
- Thực hiện công việc in ấn, photocopy tài liệu khi cần thiết;
- Thực hiện công việc nghe và nhận cuộc gọi của khách hàng trong và ngoài nước liên hệ với Công ty Siamp
- Kiểm tra nhận và gửi fax, lưu hồ sơ….
- Hỗ trợ ban Giám Đốc về việc tiếp khách tại Công ty như: sắp xếp khách vào phòng họp,….)
Phụ trách các công việc linh tinh khác của phòng hành chánh như: sắp xếp sách báo, kiểm soát nước uống, gọi taxi, mua café, trà.
Phụ trách gọi đặt cơm và kiểm soát các vấn đề liên quan đến bữa ăn của nhân viên trong công ty.
Nhiệm Vụ báo cáo:
- Báo cáo tình hình công tác hành chánh mỗi tháng đến kế Toán Trưởng
- Báo cáo vấn đề hành chánh nhân sự đến Trưởng phòng nhân sự trong trường hợp cần thiết....
Xem chi tiết

ERP & Products Officer/ Nhân Viên Sản Phẩm và ERP

Nhân viên
10 - 15 triệu / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềKế toán - Kiểm toán, Sản xuất - Vận hành sản xuất, Việc làm bán hàng
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
ROLE / ASSIGNMENT
1.Products:
- Verify products feasibility
- Finalize products specifications
- Standardize products
2 Marketing
- Participate to packaging & instruction definitions
- Manage files versions of packaging and instructions items
- Manage products end of life & obsolescence
3 ERP System
- Manage Items
- Update process data
- Update Product data
4 Manufacturing cost
- Verify Injection MO valorization
- Verify Assembly MO valorization
- Verify Sub-contracting MO valorization
Salary: 450 USD – 550 USD
Benefit
1. 13th bonus salary + Training
2. Social insurance: follow law + Accident insurance 24/24
3. Meal + Parking
4. Annualy Health checking + Company trip
5. Subvention: sickness, maternity, marriage, funeral.
Xem chi tiết

Production Assistant / Trợ Lý Sản Xuất

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềSản xuất - Vận hành sản xuất, Vận tải - Lái xe, Vật tư - Thiết bị
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
1. FUNCTION / CHỨC VỤ
• In the cross organization within Siamp Ltd, you will assist Production manager (estimate 60% of time) and commercial department in the assignments:/Trong cơ cấu tổ chức Siamp, Trợ lý sẽ hỗ trợ Quản lý sản xuất (Ước tính 60% thời gian làm việc) và làm việc theo sự phân công của bộ phận bán hàng.
• PRODUCTION: The mission is dealing with documentation and MRP system data on customers manufacturing requirements for Siamp Limited Assembly workshop./ Sản Xuất: Nhiệm vụ là giám sát hệ thống dữ liệu MRP theo yêu cầu sản xuất của khách hàng đối với xưởng lắp ráp của Công ty TNHH Siamp.
• COMMERCIAL: Involve in the Siamp Ltd’s exhibition – Dealing with the request from commercial department and Siamp Ltd’s internal documentation, procedures (samples, product specification (CDC), new component…)/Thương mại: Bao gồm tham gia các cuộc triển lãm, giải quyết các yêu cầu, các tài liệu nội bộ, các quy trình ( hàng mẫu, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm CDC, các thành phần mới…) từ phía bộ phận bán hàng của Công ty TNHH Siamp.
2. ROLE / ASSIGNMENT (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ)
• To create / To modify product specification (CDC) and Bill Of Material (BOM), base on product creation / modification request (IMP-03.0020) filled by commercial side./ Tạo ra/sửa đổi đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (CDC và BOM), căn cứ vào yêu cầu cấu tạo / sửa đổi sản phẩm (IMP-03.0020) của bộ phận bán hàng.
• Help accounting department in various tasks / Hỗ trợ bộ phận kế toán các công việc khác.
3. RESPONSIBILITY AND TASK / TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ
• Verification of request technical feasibility with R&D / Production./ Kiểm tra tính khả thi về các yêu cầu kỹ thuật với bộ phận R&D/ bộ phận sản xuất.
• Finalization of settings with Commercials / R&D./ Hoàn thành cấu tạo & lắp đặt với bộ phận bán hàng và R&D.
• Finalization of product composition and packaging with Commercials / Production./ Hoàn thiện các thành phần sản phẩm và đóng gói với Thương mại / Sản xuất.
• Finalization of specific instruction on product specification (CDC) / Hoàn thiện các hướng dẫn cụ thể về đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (CDC).
• Verification of new components availability before production./ Thực hiện việc kiểm tra những linh kiện mới sẵn sàng trước khi sản xuất.
• Edition of the temporary product specification which its sent to Quality manager./ Soạn các đặc tính kỹ thuật sản phẩm tạm thời để gửi đến quản lý chất lượng.
• Inform on creation or modification of product and associate obsolete components to all levels at the factory./ Thông tin về việc tạo ra hoặc sửa đổi các sản phẩm và thông báo các thành phần linh kiện lỗi thời cho tất cả các bộ phận trong nhà máy.
• Management of creation / modification commissioning when new stocks are available./ Quản lý việc tạo / sửa đổi sản phẩm khi có linh kiện mới trong kho.
Xem chi tiết

Procurement Specialist

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềXuất - nhập khẩu, Vận tải - Lái xe, Vật tư - Thiết bị
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
Procurement:
• Deliver in time, quality and quantity to customers (Factory, the subsidiaries and the customers).
• Using the ERP daily to place purchase orders to suppliers and subcontractors
• Establishment stock level mini, max -> responding to the needs of factory and the capabilities of the supplier.
• Place Purchases orders
• Litigation management
Purchase :
• Negotiates the best terms of purchase (quality, price, delivery ...)
• Accounts management of Siamp Ltd’s suppliers
• Participates and performs annual visits & audits of suppliers (quality and supply chain)
• Participate with Siamp Ltd’s QA Managerin Supplier rating
• Constantly researching the most suitable economic plan
• Challenge the suppliers in the cost-breakdown of products purchased
Sourcing :
• Ref. to Siamp’s Group technical specifications -> Conduct research to ascertain the best products and suppliers in terms of best value, quality delivery schedules
• Search for better deals (quotations) and find more profitable suppliers
• Involve and performs annual visits & audits of suppliers (quality and supply chain)
• Participate in the validations processes of the samples until the validation of the first serial delivery.
• Provide the supports to Siamp’s subsidiaries to source products within Asia zone
Xem chi tiết

Purchase Manager

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềXuất - nhập khẩu, Vật tư - Thiết bị
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
ROLE / ASSIGNMENT
• He is in charge of the purchasing and supply : strategic, process, operation.
• He also covers all the warehousing functions : setting up, training, maintaining, development.
• He takes part of his role in the company’s SIOP (Sales, Inventory, and Operation Planning) to deliver at highest service level.
• He is in charge of guiding his subordinates to obey Company policy.
• Warehouse staff training and motivation are parts of his function.
• Problem solving and continuous improvement are parts of his daily task.
• He is in charge of FIFO development and operation
• Contribute to the general success of Siamp
RESPONSIBILITY AND TASK
Purchasing :
• Expecting levels of demand for products to meet the business targets and keeping a constant check on stock levels
• Conducting research as certain the best products and suppliers in terms of best value, delivery schedules and quality
• Identifying potential suppliers, visiting existing suppliers, and building and maintaining good relationships with them
• Supplier evaluation and development
• Negotiating and agreeing contracts. Monitoring their progress, checking the quality of service provided
• Forecasting price trends and their impact on future activities
• Constructing and developing the purchasing and supply strategy
• Taking part in new project as a resource planner including developing new product, supply arrangement, pricing, etc…
Warehousing:
• Perform the strategic roles and dealing with planning, coordinating, administration and general management issues.
• Orienting and contributing to the company’s development vision.
• Analysing and developing warehouse operation processes, warehouse management systems.
• Establishment and development of personnel matter
• Facility management
• Ensuring all activities of warehouse being done smoothly.
• Managing the warehouse transportation
• Ensuring safety and security operation throughout department.
• Overall planning and managing annual inventory check
• Ensure warehouse cleanness and organizations.
• Managing stock level with data and systemization to meet the customer needs.
Xem chi tiết

Sales – Commercial Administration

Nhân viên
Thỏa thuận / tháng
yêu cầu giới tínhKhông yêu cầu
ngành nghềSản xuất - Vận hành sản xuất, Cơ khí - Chế tạo
địa điểmHồ Chí Minh
hình thức làm việcToàn thời gian cố định
yêu cầu bằng cấpKhông yêu cầu
ROLE / ASSIGNMENT
• High organisational skills and ability to manage a number of customers and projects at the same time.
• Ability to prioritize own workload.
• Strong communication skills (English and Vietnamese).
• An administrative of sales report and data.
• Must be detail oriented.
RESPONSIBILITY AND TASK
• Assist sales – commercial of the company for export (ASEAN) and domestic market.
• As a front-line Siamp Ltd ’s sales admin, identifies, track potential customers by website, yellow pages and business network...
• Assist sales – commercial in term of seminar, exhibition/ fair and meeting.
• Support in term of quotation, product orders, invoices for all sales transactions and customers ’s requirements…
• Follow up daily customer service operations (e.g. sales processes, orders and payments)
• Reporting discrepancies and problems to the Siamp Ltd’s sales managers
• Answering queries by phone calls from and to customers.
• Occasional travel outside of normal function may be required
Xem chi tiết

365 mẫu Top CV Xin Việc Online (xem tất cả mẫu CV)

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng
Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng Chat với nhà tuyển dụng