Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Mã QR đăng nhập App

qr đăng nhập

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm giám đốc vận hành

Công việc liên quan

công ty cổ phần đầu tư img

Phó Tổng Giám đốc vận hành

công ty cổ phần đầu tư img

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 03/11/2022 Trên 50 triệu

Tham mưu cho CT HĐQT xây dựng Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Thay mặt CT HĐQT truyền dẫn đến toàn hệ thống IMG. - Tổ chức hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. - Tổ chức xây dựng kế hoạch hành động, KPI hàng năm, quý, tháng và triển khai thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu về tài chính, kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án,… do CT HĐQT giao cho toàn hệ thống IMG. Tổ chức đo lường, đánh giá, hiệu chỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm (Theo quy định của IMG). - Trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc đối với các Trưởng phòng ban thuộc Công ty mẹ - Đại diện CT HĐQT trong việc chỉ đạo, điều hành Ban lãnh đạo các Công ty thành viên, Ban quản lý dự án nhằm tham gia tổ chức quy hoạch, đầu tư các dự án BĐS, kinh doanh thương mại,… trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá lợi ích hiện tại và tiềm năng trong tương lai của Dự án. - Tổ chức triển khai các dự án hoàn thành đúng tiến độ và mục tiêu đề ra - Tổ chức xây dựng các chính sách bán hàng, chính sách lương thưởng và hoa hồng cho nhân viên nhằm động viên, thưởng kịp thời cho cá nhân và tập thể có thành tốt. - Tổ chức nghiên cứu, xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách giá, chính sách tín dụng bán hàng phù hợp, nhằm đạt doanh số và hiệu quả kinh doanh theo mục tiêu của Công ty. Thiết lập các quan hệ với Ngân hàng, tổ chức tài chính,…. - Tổ chức thiết lập và phát triển các kênh bán hàng sỉ, khách hàng đại lý. Có kế hoạch và thực hiện tiếp thị khách hàng nhóm nhằm tạo nguồn khách hàng cho Công ty. - Thay mặt CT HĐQT chỉ đạo Ban kiểm soát nội bộ Công ty trong việc kiểm soát, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên; tổng hợp và đề xuất CT HĐQT xử lý các trường hợp vi phạm theo quy chế Công ty và quy định pháp luật hoặc không đạt chỉ tiêu kế hoạch. - Chịu trách nhiệm đại diện CT HĐQT triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được thông qua đối với các phòng ban thuộc Cty mẹ và các công ty thành viên trong toàn hệ thống Công ty. - Ký tất cả hồ sơ, chứng từ, hợp đồng, văn bản, công văn,…

no image

Giám Đốc Vận Hành

Công Ty TNHH Sisi Organic Natural///

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/10/2022 Thỏa thuận

Thiết kế, áp dụng và quản lý các quy trình làm việc cho đội nhóm hay cá nhân trong doanh nghiệp. Thiết lập và thi hành các chính sách và chế độ nhằm duy trì văn hóa và tầm nhìn của doanh nghiệp. Lãnh đạo đội ngũ nhân viên thực thi. Đánh giá năng lực và kết quả làm việc của các nhân viên thực thi kế hoạch. Hỗ trợ CEO trong việc điều hành doanh nghiệp. Tham gia vào việc bàn bạc và hoạch định các chiến lược kinh doanh của công ty. Quản lý các mối quan hệ với khách hàng / nhà cung cấp.

no image

Giám đốc Quản lý vận hành tòa nhà

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Crv

Hà Nội

Hạn nộp: 15/10/2022 Trên 30 triệu

- Quản lý, điều hành tất cả mọi hoạt động trong Công ty. - Phân công, quản lý và giám sát việc thực hiện hàng ngày/tuần/tháng/Quý của từng vị trí công việc đối với Ban quản lý tòa nhà; Quản lý, giám sát việc cung cấp dịch vụ của các bên thuê ngoài; đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn, PCCC, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, văn hóa. - Ký Hợp đồng với Ban Quản lý tòa nhà, các đơn vị/dịch vụ thuê ngoài liên quan đến công tác quản lý, vận hành tòa nhà. - Ký các hồ sơ nghiệm thu, thanh toán chi phí cho các dịch vụ thuê ngoài trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát, đánh giá các dịch vụ liên quan hàng tháng. - Làm việc với các nhà cung cấp và đảm bảo rằng các dịch vụ/các sản phẩm được thực hiện với tác phong chuyên nghiệp và kịp thời. - Đảm bảo toàn bộ các cư dân/các khách thuê tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ của họ; tuân thủ các nội quy và quy định của tòa nhà. - Có trách nhiệm đưa ra các quyết định để xử lý các vấn đề khẩn cấp trong quá trình vận hành. - Thay mặt Chủ đầu tư tổ chức hội nghị chung cư và thành lập Ban quản lý tòa nhà, giải quyết các vấn đề liên quan tới các hộ dân cư; khách thuê gian hàng hoặc bất cứ cá nhân/tổ chức nào có liên quan đến quản lý vận hành; thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với dân cư, khách thuê gian hàng để đáp ứng các yêu cầu chính đáng và nâng cao chất lượng dịch vụ. - Ghi chép và phản hồi, giải quyết mọi phàn nàn, thắc mắc của cư dân/khách thuê một cách nhanh chóng và hiệu quả. - Giải quyết và nâng cao mối quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành có thẩm quyền. - Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin về các đơn vị thuê trong tòa nhà. - Đảm bảo rằng toàn bộ các báo cáo tài chính và quản lý hàng tháng/hàng quý/hàng năm được soạn thảo và đệ trình đúng hạn. - Chỉ đạo việc lập kế hoạch nhân sự, kinh doanh, tài chính hàng năm để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Vivi Education

Trợ Lý Phó Giám Đốc kiêm Quản lý vận hành

Vivi Education

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/10/2022 Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Công việc trợ lý (20%): - Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Phó Giám Đốc. - Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Phó Giám Đốc. - Hỗ trợ công tác văn thư của văn phòng Giám Đốc: Lưu trữ hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ Phó Giám Đốc khi đi công tác, gặp gỡ đối tác, khách hàng.. - Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai công việc hiệu quả. - Lập báo cáo và gửi cho Phó Giám Đốc hoặc các quản lý phòng ban khác - Hỗ trợ cho Ban Giám Đốc trong các quan hệ đối nội và đối ngoại khi cần thiết, xử lý các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng (gọi điện thoại xử lý phàn nàn của KH, gửi quà, hoa vào các dịp lễ, kỷ niệm…). - Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc. 2. Kiểm tra – Giám sát hoạt động của các điểm kinh doanh (80%) - Theo dõi, cập nhật doanh số tuần của các chi nhánh và hỗ trợ khi cần thiết. - Hỗ trợ Ban Giám Đốc xây dựng bộ quy chế vận hành, quản lý chất lượng dịch vụ, quản lý nhân sự cho điểm kinh doanh. - Kiểm tra và theo dõi trực tiếp các vấn đề liên quan từ phần mềm, các bộ phận trực thuộc điểm kinh doanh để nhắc nhở, lập biên bản. - Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân sự cho điểm kinh doanh khi được yêu cầu và hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo tay nghề cho nhân viên mới làm việc hiệu quả. - Theo dõi xử lý phàn nàn của khách hàng về chất lượng dịch vụ - Nắm các chương trình và thời gian khuyến mãi để triển khai hướng dẫn, giám sát thực thi chương trình ở các điểm kinh doanh. - Sắp xếp và chịu trách nhiệm kiểm tra thực tế tại điểm kinh doanh HCM.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ H&T VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH CHI NHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ H&T VIỆT NAM

Hà Nội

Hạn nộp: 31/08/2022 Trên 30 triệu

- Quản lý vận hành, thiết lập và giám sát chất lượng dịch vụ khách hàng, chịu trách nhiệm về các hoạt động vận hành, kết quả hoạt động, chỉ tiêu doanh số của cơ sở. - Xây dựng, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên vận hành, giám sát hiệu quả công việc của nhân viên. - Quản lý các tài sản và cơ sở vật chất liên quan trực tiếp đến chức năng hoạt động của cơ sở. - Quản lý các chi phí hoạt động, chi phí vận hành của phòng khám. - Thực hiện các giao dịch, ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng. - Xử lý những yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tập đoàn Sunshine

Giám đốc Vận hành Khách sạn Khu nghỉ dưỡng

Tập đoàn Sunshine

Hà Nội

Hạn nộp: 01/02/2022 Thỏa thuận

• Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của khách sạn và resort cùng các tiện ích, dịch vụ. • Tổ chức, điều hành công tác cải tiến chất lượng dịch vụ khách sạn và resort để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. • Khảo sát, nắm bắt xu hướng sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng của khách hàng để có phương án thay đổi kịp thời, phù hợp với xu thế và tạo sự khác biệt. • Phối hợp với bộ phận liên quan lập kế hoạch kinh doanh năm, quý, tháng cho khách sạn và resort • Xử lý các phàn nàn, khiếu nại của khách, các vấn đề phát sinh trong khách sạn và resort mà nhân viên cấp dưới không giải quyết được. • Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, PR Marketing hình ảnh resort. Quản lý ngân sách, doanh thu - lợi nhuận của khách sạn và resort. • Tổ chức nhân sự, các hoạt động chức năng để đảm bảo cho khách sạn và resort vận hành ổn định, duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất. • Tổ chức tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự đảm nhận các vị trí quản lý trong khách sạn và resort để đảm bảo các vị trí thực hiện đúng chuẩn chất lượng. • Chỉ đạo thực hiện các thủ tục lưu trú. • Chỉ đạo thực hiện các giấy phép hoạt động theo yêu cầu của chính quyền địa phương và pháp luật • Thiết lập mối quan hệ với chính quyền địa phương. Là đầu mối đại diện của Công ty để làm việc với các Sở ban ngành • Trực tiếp báo cáo công việc, làm báo cáo tài chính theo định kỳ cho Công ty.

Chat Chat với nhà tuyển dụng

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Đăng nhập Ứng viên để Ứng tuyển và Chat với nhà tuyển dụng

App CV365

App CV365

App UV

App Timviec365 UV

App CV365

Tải ngay

App UV

Tải ngay

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!

Thông báo

Đóng