Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm trưởng phòng đầu tư

Công Ty Tnhh Mae

Trưởng Phòng Kinh Doanh Ngoại Hối Forex Lương Cứng Trên 20 Triệu

Công Ty Tnhh Mae

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 30/06/2021 20 - 30 triệu Chat

- Phụ trách quản lý đội ngũ nhân viên sale, tuyển dụng, đào tạo dẫn dắt nhân viên mới hoàn thành target công ty đề ra. - Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên sale. Thiết lập kế hoạch, thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên sale - Lập báo cáo, thu thập thông tin phản hồi từ phía nhân viên và khách hàng, đưa ra phương án xử lý. - Theo dõi quá trình làm việc với khách hàng của từng nhân viên sale, tổng hợp các báo cáo tiến độ làm việc, đưa ra hướng giải quyết. - Phụ trách thu thập và sắp xếp thông tin các kênh IB, tổng kết nhu cầu đồng thời đưa ra kế hoạch hợp tác - Có Khả năng phát triển khách hàng mới độc lập và khai thác nhu cầu tiềm năng của khách hàng; - Có Khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ với IB và thực hiện công việc xúc tiến đầu tư với IB do công ty chỉ định; - Hoàn thành các mục tiêu công ty đặt ra và các nhiệm vụ khác được giao trong bộ phận - Sàn ECN Châu Âu làm ăn uy tín lâu dài nạp rút tiền nhanh KHÔNG ÔM LỆNH

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

[HOÀNG MAI - HN] TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 30/06/2021 Thỏa thuận Chat

1. Công tác nghiên cứu và phát triển dự án: - Nghiên cứu và xây dựng chiến lược đầu tư phát triển của Công ty phù hợp với định hướng phát triển và tình hình thực tế. - Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch tìm kiếm, xác định tính khả thi của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước trình Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty quyết định. - Thu thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết, cơ hội hợp tác kinh doanh để đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty việc tham gia hợp tác liên doanh, phương án góp vốn cổ phần. - Chuẩn bị nội dung và tài liệu để Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp xúc, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước về hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thực hiện dự án; Phối hợp với các đối tác lập bản cam kết thỏa thuận liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh... - Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu tư, quy mô và lập hiệu quả đầu tư đề xuất Lãnh đạo Công ty việc tham gia các dự án mới. - Tham gia hội đồng quy hoạch kiến trúc của Công ty. 2. Công tác chuẩn bị đầu tư: - Thực hiện các thủ tục về đầu tư (xin chủ trương đầu tư, giao đất, thuê đất, chuyển giao dự án...). - Thực hiện các thủ tục xin ưu đãi đầu tư. - Đầu mối tổ chức thực hiện đấu thầu, đấu giá dự án mới. - Phối hợp thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu và hợp đồng tư vấn thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư (Thiết kế quy hoạch; Đo đạc và khảo sát địa hình, địa chất... các công tác tư vấn thí nghiệm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư; Lập báo cáo đánh giá tác động của môi trường; Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở; Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình; Thẩm tra thiết kế vàdự toán...). - Thực hiện quản lý, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện tất cả các hồ sơ liên quan đến công tác tư vấn trong quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án theo các nội dung đã ký kết trong các hợp đồng tư vấn; Trình duyệt các cấp có thẩm quyền phê duyệt các loại hồ sơ tư vấn bao gồm cả các công tác khảo sát, thí nghiệm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư (trừ các công tác tư vấn liên qua đến xây lắp). - Quản lý quy hoạch các dự án sau bán hàng - Đầu mối tổ chức thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán các Hợp đồng tư vấn. - Đầu mối tổ chức thành lập tổ bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Công ty khi có yêu cầu. - Đầu mối theo dõi, rà soát Tổng mức đầu tư các dự án và chủ trì việc làm thủ tục điều chỉnh trình phê duyệt. 3. Công tác trình phê duyệt giá, trình phê duyệt dự toán gói thầu: - Lập danh mục vật tư, thiết bị sử dụng trong các hạng mục thiết kế công trình; - Khảo sát giá cả vật tư, thiết bị theo danh mục đã được phê duyệt trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt; - Lập và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu, dự toán gói thầu các hạng mục phù hợp với thời điểm lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. 4. Công tác khác: - Cập nhật các văn bản pháp luật và các quy định liên quan đến công tác của phòng Đầu tư. - Thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty. - Soạn thảo các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng và lưu trữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Phó trưởng phòng Đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hạn nộp: 12/06/2021 Thỏa thuận Chat

Vị trí Phó trưởng phòng Đầu tư sẽ phụ trách quản lý, giám sát các công tác; Tham mưu cho Trưởng Phòng Đầu tư và Ban lãnh đạo Công ty; phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan, tổ chức công việc cùng các cán bộ trong Phòng Đầu tư các công việc sau: - Thu thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết, cơ hội hợp tác kinh doanh để đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty việc tham gia hợp tác liên doanh, phương án góp vốn cổ phần. - Chuẩn bị nội dung và tài liệu để Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp xúc, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước về hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thực hiện dự án; Phối hợp với các đối tác lập bản cam kết thỏa thuận liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh... - Thực hiện quản lý, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện tất cả các hồ sơ liên quan đến công tác tư vấn trong quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án theo các nội dung đã ký kết trong các hợp đồng tư vấn; - Thực hiện các thủ tục về đầu tư (xin đầu tư, giao đất, thuê đất và xin chuyển giao dự án…) - Thực hiện các thủ tục xin ưu đãi đầu tư; đầu mối tổ chức, thực hiện đấu thầu dự án mới; tổ chức, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác lựa chọn nhà thầu và hợp đồng tư vấn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện quản lý, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện tất cả các hồ sơ liên quan đến công tác tư vấn trong quá trình chuẩn bị đầu tư;.. - Đề xuất các cải tiến về quy trình làm việc của Phòng Đầu tư để Trưởng Phòng xem xét. - Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng phân công và kiểm tra thực hiện.

+ Xem thêm

Công Ty Chứng Khoán Quốc Tế Dk Trade

Chuyên Viên Tư Vấn Chứng Khoán

Công Ty Chứng Khoán Quốc Tế Dk Trade

Quận 2, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/06/2021 5 - 7 triệu Chat

CÔNG TY TNHH DK TRADE CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẠI VĂN PHÒNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm việc tại văn phòng, trao đổi, tư vấn với khách hàng - Hỗ trợ chăm sóc khách hàng qua điện thoại. - Tư vấn các sản phẩm đầu tư về lĩnh vực chứng khoán. - Data khách hàng có sẵn, do công ty cung cấp từ phòng marketing chạy quảng cáo.

+ Xem thêm

Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Tuấn Minh - HN

TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Tuấn Minh - HN

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2020 Trên 30 triệu Chat

- Lập kế hoạch kinh doanh cho phòng, quản lý và định hướng đội nhóm theo định hướng phát triển của công ty. - Xây dựng các chương trình thi đua doanh số cho nhân viên kinh doanh do mình quản lý - Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về tài chính, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử, kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, đồng thời quản lý, thúc đẩy tinh thần làm việc cho các nhân viên trong phòng của minh - Là đại diện của công ty trực tiếp xử lý và đàm phán, giải đáp thắc mắc cho khách hàng, cổ đông về các vấn đề liên quan đến hợp đồng, cơ chế chính sách vv….. - Chịu trách nhiệm trước Gíam đốc khối về kết quả kinh doanh của toàn phòng

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Ngôi Sao Đỏ

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẤT NỀN

Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Ngôi Sao Đỏ

Quận 2, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/03/2020 15 - 20 triệu Chat

1. Kinh doanh - Tiếp cận các công ty phân phối, thu thập và phân tích thông tin của các đối thủ cạnh tranh. - Phân tích hoạt động bán sản phẩm của công ty, làm việc với người quản lý phân phối để xử lý các hoạt động quảng bá và tiếp thị, đảm bảo công ty đạt được doanh thu mỗi tháng và mỗi quý. - Tiếp cận, phát triển và duy trì sự hợp tác lâu dài với những khách hàng mới, giới thiệu các sản phẩm và chính sách của công ty. - Giới thiệu và hướng dẫn sản phẩm mới, giải pháp mới - Quản lý và phân bổ công việc cho nhân viên 2. Quản Lý: - Quản lý huấn luyện, đôn đốc, kiểm tra đội ngũ nhân viên kinh doanh. - Đảm bảo mục tiêu doanh thu của bộ phận theo chỉ tiêu được giao, - Phân bổ, kiêm tra, đôn đốc chỉ tiêu doanh thu cụ thể cho từng nhân viên. - Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên, tổng hợp các báo cáo kinh doanh của nhân viên KD

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype