Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm chỉ huy trưởng

Công Ty Tnhh Sx&tm Palado Việt Nam

Chỉ huy trưởng

Công Ty Tnhh Sx&tm Palado Việt Nam

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Hạn nộp: 15/03/2021 20 - 30 triệu Chat

Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc (xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường…): - Các Chiến lược, mục tiêu, hiệu quả của công trường. - Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động công trường, phân công nhiệm vụ chi tiết, định biên nhân sự tối ưu tại công trường. - Quản lý các nguồn lực nội bộ công trường (Tài chính, nhân lực, vật tư thiết bị...). - Phân công nhiệm vụ, phân cấp theo các chức danh chuyên môn tại công trường. - Lập kế hoạch, thiết lập hệ thống báo cáo tại công trường. - Hệ thống hóa hồ sơ lưu trữ tại công trường. - Cơ chế hội họp, trao đổi thông tin. - Công tác đối ngoại. - Các chương trình đào tạo tại chỗ, kèm cặp, huấn luyện nhân viên tiếp cận hệ thống nội bộ, nâng cao năng lực chuyên môn thực tế. Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công…được Công ty phê duyệt: - Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến công tác thi công tại công trường. - Lập kế hoạch thi công bao gồm kế hoạch (tiến độ, huy động thiết bị - vật tư, nhân công, nhu cầu sử dụng vốn…). - Tiếp nhận, bố trí, điều động, cấp phát nội bộ về (vật tư, thiết bị thi công…). - Phân công, giao việc, điều động, bố trí nhân sự thi công. - Quản lý tiến độ, kỹ thuật, khối lượng, chất lượng thi công tại công trình. - Quản lý tiêu hao vật tư, thiết bị, nhân công, chi phí chung dựa trên kế hoạch được duyệt. - Kiểm soát việc cung cấp nhiên liệu, ca xe máy thiết bị tại công trường đúng theo định mức Công ty quy định. - Triển khai, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình. - Tổ chức quản lý, bảo vệ tài sản (vật tư, nguyên nhiên liệu, thiết bị thi công…) tại công trường. - Công tác thanh quyết toán AB. - Công tác hồ sơ nghiệm thu, chất lượng, hoàn công. - Tổ chức, thống kê nhập - xuất - tồn vật tư, thiết bị theo quy định. - Xác nhận khối lượng hoàn thành cho các tổ, đội, bộ phận… - Quan hệ với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để lập & ký các biên bản nghiệm thu, biên bản phát sinh khối lượng, lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu quyết toán công trình. - Quan hệ với chính quyền địa phương, các nhà thầu, đối tác để được hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình triển khai thi công. - Tổ chức, bố trí hợp lý nơi ăn - ở - làm việc cho CBCNV tại công trường đảm bảo hợp lý nhất… - Đề xuất điều chỉnh kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công…khi cần. Tổ chức lập báo cáo của Công trường theo yêu cầu của Công ty: Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của công trường. Tham mưu cho Ban TGĐ về lĩnh vực chuyên môn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban TGĐ.

+ Xem thêm

vietraco

Chỉ huy trưởng công trường, kỹ thuật hiện trường, kỹ thuật nội nghiêp

vietraco

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hạn nộp: 15/03/2020 7 - 10 triệu Chat

1- Chỉ huy trường- kỹ thuật hiện trường • Trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao từ Trưởng phòng thi công • Kiểm tra bản vẽ thiết kế các hạng mục xây dựng, nhận biết sai sót của hồ sơ thiết kế để phân tích, đề nghị hiệu chỉnh cho phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật • Phụ trách hướng dẫn công nhân cầu đường thực hiện công việc thi công đường, cầu, cống đúng quy trình, quy định. • Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và chất lượng theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt • Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các công việc thi công xây dựng và đối với công nhân • Hàng ngày viết nhật ký thi công • Bóc tách khối lượng công trình, hàng ngày tổng hợp khối lượng báo cáo về văn phòng và ban chỉ huy. • Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát các nhà thầu thực hiện đúc cống, cọc, dầm, bệ, bốc thấm,… 2- Kỹ thuật nội nghiệp & hồ sơ • Lên kế hoạch công việc chi tiết hàng ngày/ tuần/ tháng và phân bổ công việc cho đội/ nhóm công nhân • Lập tiến độ thi công chi tiết, tổng thể thi công cho công trình • Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ công trình • Thường xuyên theo dõi, phát hiện những bất cập, sai sót và đề xuất hướng xử lý với chủ đầu tư trong quá trình tiến hành để kịp thời xử lý. • Thực hiện công tác nghiệm thu khối lượng từ công trường • Làm hồ sơ thanh toán, hồ sơ quản lý chất lượng đường, cầu, cống theo mẫu. • Hàng ngày viết nhật ký thi công • Tham gia nghiệm thu xác nhận công trình chỉ khi công trình đảm bảo đúng thiết kế, đúng theo quy chuẩn chất lượng • Có quyền yêu cầu nhà thầu đảm bảo thực hiện những phần việc theo đúng hợp đồng

+ Xem thêm

Công ty Cổ phần Xây Lắp Nam Hải

[ Tuyển Gấp ] - Chỉ Huy Trưởng

Công ty Cổ phần Xây Lắp Nam Hải

Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Hạn nộp: 14/01/2021 20 - 30 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm giám sát các công trình thi công của công ty; - Phối hợp với các đơn vị bên ngoài: Chủ đầu tư, Đơn vị giám sát, Đơn vị thiết kế, Quản lý dự án…để thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý, nghiệm thu liên quan đến dự án, công trình; - Cung cấp thông tin, báo cáo thường xuyên và trực tiếp với Ban Giám đốc nhằm giải quyết các vấn đề liên quan; - Và các công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

công ty TNHH mtv tm dv xd bảo trâm

[ Tp. Bến Tre ] - Tuyển Gấp Phó Chỉ Huy Trưởng

công ty TNHH mtv tm dv xd bảo trâm

Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Hạn nộp: 30/12/2020 15 - 20 triệu Chat

- Làm việc tại công trường (tùy dự án mà công trường sẽ khác nhau). - Làm việc trực tiếp với lãnh đạo về vấn đề thi công. - Điều phối, quản lý con người tại công trường. - Điều phối, quản lý trang thiết bị, vật tư tại công trường. - Quản lý vấn đề an toàn tại công trường. - Xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường. - Lập Dự toán thi công tổng thể, dự toán tiến độ thi công thực tế trên công trường theo tuần, theo tháng. - Kết hợp với phòng vật tư - thiết bị lên kế hoạch chính xác nhất về nguồn vật liệu, máy móc theo tuần, theo tháng. - Lập kế hoạch thi công cho các nhóm, tổ đội, nhà thầu phụ đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ đã vạch ra. - Lập biện pháp thi công thực tế nhất cho từng hạng mục thi công. - Phân công cụ thể, rõ ràng và chi tiết nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân trên công trường. - Kết hợp với phòng hành chính – nhân sự công ty đưa ra những đánh giá chi tiết nhất cho từng bộ phận, cá nhân nhằm cao hiệu quả công việc. - Kết hợp với phòng vật tư đưa ra được định mức tiêu hao nhiên liệu chính xác nhất của các máy trên công trường. - Lên kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam

Kỹ Sư Xây Dựng Có Chứng Chỉ Gs Hạng I

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/12/2020 Thỏa thuận Chat

1.Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường - Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công…được Công ty phê duyệt - Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc (xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường…): - Các Chiến lược, mục tiêu, hiệu quả của công trường. - Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động công trường, phân công nhiệm vụ chi tiết, định biên nhân sự tối ưu tại công trường. - Quản lý các nguồn lực nội bộ công trường (Tài chính, nhân lực, vật tư thiết bị...). - Phân công nhiệm vụ, phân cấp theo các chức danh chuyên môn tại công trường. - Công tác đối ngoại (giữ mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, chính quyền địa phương,…) 2. Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công…được Công ty phê duyệt: - Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến công tác thi công tại công trường. - Lập kế hoạch thi công bao gồm kế hoạch (tiến độ, huy động thiết bị - vật tư, nhân công, nhu cầu sử dụng vốn…). - Quản lý và chịu trách nhiệm về tiến độ, kỹ thuật, khối lượng, chất lượng thi công tại công trình. - Triển khai, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình. - Công tác hồ sơ nghiệm thu, chất lượng, hoàn công - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Địa Ốc Thiên Phát

[Hồ Chí Minh] - TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Địa Ốc Thiên Phát

Quận 9, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/09/2020 10 - 15 triệu Chat

- Chịu trách nhiệm giám sát các công trình thi công của công ty; - Phối hợp với các đơn vị bên ngoài: Chủ đầu tư, Đơn vị giám sát, Đơn vị thiết kế, Quản lý dự án…để thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý, nghiệm thu liên quan đến dự án, công trình; - Cung cấp thông tin, báo cáo thường xuyên và trực tiếp với Ban Giám đốc nhằm giải quyết các vấn đề liên quan; - Và các công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

Tập đoàn xây dựng Miền Trung

Chỉ huy trưởng + Kỹ thuật thi công (Công trình Giao thông)

Tập đoàn xây dựng Miền Trung

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hạn nộp: 31/12/2020 10 - 15 triệu Chat

- Chỉ huy trưởng công trình Giao thông; - Kỹ thuật hiện trường thi công cầu đường; - Giám sát kỹ thuật các công trình, cập nhật số liệu để làm hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán công trình; - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Đức

Chỉ huy trưởng hạ tầng lương 20-30tr

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Đức

Quận 12, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/08/2020 20 - 30 triệu Chat

- Tổ chức thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị các hạng mục : giao thông, san nền, cấp - thoát nước, cây xanh, chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc …, khu đô thị, vùng tỉnh, thành phố. - Triển khai bản vẻ thi công, bóc tách khối lượng, biện pháp thi công. Quản lý kỹ thuật, khối lượng, tiến độ, giá trị các gói thầu thi công. - Quản lý công tác trắc đạc khi triển khai công việc. Giám sát và bàn giao mốc trắc địa dự án quy hoạch. - Phối hợp phòng quản lý chất lượng: giám sát & quản lý chất lượng hạ tầng tại công trình nhằm đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn lao động. - Thiết lập và phân tích các báo cáo nhằm đưa ra kiến nghị, giải pháp kịp thời cho các vấn đề phát sinh trong và sau thi công. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH ME KONG

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH ME KONG

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/04/2020 Thỏa thuận Chat

- Chịu trách nhiệm giám sát các công trình thi công của công ty; - Phối hợp với các đơn vị bên ngoài: Chủ đầu tư, Đơn vị giám sát, Đơn vị thiết kế, Quản lý dự án…để thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý, nghiệm thu liên quan đến dự án, công trình; - Cung cấp thông tin, báo cáo thường xuyên và trực tiếp với Ban Giám đốc nhằm giải quyết các vấn đề liên quan; - Và các công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

+ Xem thêm

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 Điện Biên

Chỉ huy trưởng công trình

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 Điện Biên

Điện Biên

Hạn nộp: 29/05/2020 10 - 15 triệu Chat

- Quản lý điều hành công trình thi công đạt đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn; - Phân công công việc hợp lý cho các nhân viên cấp dưới, các tổ đội; Tổ chức đời sống sinh hoạt cho cán bộ trên toàn công trường; - Lập kế hoạch, mục tiêu công việc theo tuần, tháng, quý. Phân công và sử dụng các nguồn lực có sẵn để hoàn thành công việc được giao; - Xây dựng kế hoạch vật tư – vật liệu, máy móc, thiết bị. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc sử dụng vật tư – vật liệu, máy móc trong quá trình thi công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh gây thất thoát; - Chịu trách nhiệm tư vấn, giám sát tiến trình xây dựng và các công việc xây dựng khác tại công trường; - Kiểm tra các bản vẽ, số lượng và đảm bảo tính chính xác; - Giám sát và quản lý nhân lực tại công trường, điều hành việc thi công của các nhà thầu phụ, tổ khoán, tổ công nhật, xe, máy; - Theo dõi và chịu trách nhiệm chất lượng thi công công trình và các vấn đề ATVSLĐ tại công trường; - Giải quyết các vấn đề kĩ thuật và các vấn đề phát sinh khác; - Báo cáo cấp trên các vấn đề phát sinh tại công trường theo quy định (kiểm tra báo cáo của cấp dưới trước khi nộp); - Kiểm soát cán bộ thi công trực tiệp thông qua họp nội bộ thường kì hoặc đột xuất; - Họp các tổ đội thi công trực tiếp và cán bộ kĩ thuật để giải quyết các vướng mắc trên công trường khi có phát sinh; - Họp cán bộ toàn công trường khi có các công văn thông báo từ Văn phòng Công ty;

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype