Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm trưởng phòng đào tạo

Công ty cổ phần Scots English Australia

Quản lý học thuật chi nhánh

Công ty cổ phần Scots English Australia

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2021 15 - 20 triệu Chat

1. Tuyển dụng và đánh giá giáo viên định kỳ tháng, quý, năm: Tùy theo nhu cầu thực tế dựa trên Kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh được phê duyệt hàng năm, lập kế hoạch tuyển dụng (sau khi đã trao đổi/ thống nhất với CM và DoS) và triển khai tuyển dụng trong phạm vi phân quyền; Tổ chức đánh giá giáo viên định kỳ theo tháng, quý, năm; 2. Bồi dưỡng, đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên môn 3. Nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo gắn với lợi thế kinh doanh của các cơ sở do bản thân quản lý. 4. Xây dựng các văn bản, nội quy có tính đặc thù riêng để đảm bảo các yêu cầu từ khách hàng/ học viên; 5. Training cho các bạn TA các bạn Sales về sản phẩm 6. Tư vấn lộ trình, làm syllabus với học viên OD & các khóa học phát sinh 7. Quản lý chất lượng, cam kết đầu ra với học viên ký cam kết IE 8. Quản lý chương trình Tutoring

+ Xem thêm

công ty CP đầu tư và công nghệ vela

Chuyên viên Đào tạo Nội bộ

công ty CP đầu tư và công nghệ vela

Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2021 10 - 15 triệu Chat

- Tiếp nhận, tìm hiểu nhu cầu đào tạo từ các phòng ban, các bộ phận thuộc hệ thống Trâu Ngon, Xây dựng lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo. - Thiết kế chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy. - Tổ chức lớp học: Quản lý học liệu (giấy, sách, slide bài giảng, ebooks, …), các dụng cụ giảng dạy (bảng, Micro, máy tính, máy chiếu, …) - Trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa đào tạo hội nhập và nghiệp vụ theo kế hoạch và lịch trình được duyệt bởi TP HCNS - Tổng hợp ý kiến phản hồi và đóng góp của các học viên tham gia chương trình đào tạo cũng như nguyện vọng về nhu cầu đào tạo của học viên và gửi cho Giám đốc ban HCNS nhằm cải thiện chương trình đào tạo hiện tại và xây dựng chương trình đào tạo mới. - Tham gia, hỗ trợ nghiên cứu các hình thức, chương trình đào tạo mới. Thiết lập và duy trì quan hệ với các Tổ chức đào tạo, cơ sở đào tạo, các trường Đại học, các Học viện, các tổ chức, cá nhân tư vấn – đào tạo - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

+ Xem thêm

Công ty THNN CORE SEARCH VIETNAM

Chuyên viên Tuyển dụng Đào tạo

Công ty THNN CORE SEARCH VIETNAM

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạn nộp: 30/04/2021 15 - 20 triệu Chat

*Tuyền dụng: - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng căn cứ định biên và nhu cầu bổ sung nhân sự của các Phòng ban theo tháng/ quý/ năm. - Phụ trách tuyển dụng các vị trí key theo sự phân công của Trưởng phòng. - Đề xuất các phương án tuyển dụng hiệu quả; *Đào tạo: - Xây dựng chương trình đào tạo theo bộ Giá trị cốt lõi và Hành vi của Công ty. - Xây dựng các chỉ tiêu đào tạo, đánh giá sau đào tạo, theo dõi kết quả sau quá trình đào tạo của từng chương trình. - Phụ trách công tác đào tạo hội nhập cho nhân sự mới. - Tổ chức, thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ - Thiết lập data theo dõi, báo cáo chương trình và kết quả đào tạo. *Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng.

+ Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA

Trưởng Phòng Đào Tạo Kinh Doanh - CSKH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/04/2021 15 - 20 triệu Chat

- Tìm hiểu, nghiên cứu chiến lược để xây dựng tài liệu đào tạo, quy trình thực hiện. - Phối hợp với Phòng HCNS xây dựng lộ trình phát triển cho từng vị trí nhân viên kinh doanh, để có kế hoạch đào tạo phù hợp. - Xây dựng tài liệu và triển khai Chương trình đào tạo. Tham gia giảng dạy, tổ chức các khóa đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt về sản phẩm mới, quy trình thực hiện các trị liệu mới tại Văn phòng. - Tổ chức đánh giá sau đào tạo, đánh giá định kỳ cho các đối tượng tham gia đào tạo. - Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn. - Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Bộ phận Lễ tân - CSKH; - Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Bộ phận Lễ tân - CSKH; - Hỗ trợ nhân viên trong công tác CSKH, trực tiếp xử lý những yêu cầu khó của khách hàng; - Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng; - Báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tới Tổng/Phó Tổng quản lý theo định kỳ hoặc đột xuất; - Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Bộ phận.

+ Xem thêm

Chi Nhánh Bellsystem24 - Hoasao Hồ Chí Minh

TRAINER - mảng Chăm sóc khách hàng

Chi Nhánh Bellsystem24 - Hoasao Hồ Chí Minh

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/01/2021 10 - 15 triệu Chat

- Phụ trách đứng lớp đào tạo new-hired cho đối tượng nhân viên chăm sóc khách hàng (call/ mail/ chat) cho dịch vụ Philip Morris dựa trên nhu cầu nhân sự phát sinh. - Nghe lại record và tiến hành đánh giá chất lượng nghiệp của agent. Lên kế hoạch và thực hiện tái đào tạo, coaching nhân sự. - Thực hiện công tác cập nhật nghiệp vụ khi có sự thay đổi từ phía Philip Morris International. -Thực hiện báo cáo hiệu quả đào tạo theo yêu cầu của Dự Án.

+ Xem thêm

Công Ty Cp Đt Thương Mại Expressplus

Trợ lý đào tạo sàn Thương mại điện tử

Công Ty Cp Đt Thương Mại Expressplus

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/01/2021 Thỏa thuận Chat

- Tổ chức các chương trình đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu phát sinh thực tế; - Thực hiện đào tạo các nội dung cho đội ngũ nội bộ và khách hàng theo kế hoạch đề ra; - Lựa chọn, đề xuất và kết nối đối tác đào tạo phù hợp; - Xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới các nhà cung ứng đào tạo, các giảng viên, chuyên gia tư vấn, chủ động huy động nguồn đào tạo khi có nhu cầu; - Thực hiện thiết kế và chuẩn hóa tài liệu đào tạo; - Lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học viên gắn kết và ôn tập; - Hỗ trợ kỹ thuật zoom, quản trị các nhóm học tập; - Tuyển và đào tạo các Coach, Lead hỗ trợ chương trình; - Lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học viên gắn kết và ôn tập; - Hỗ trợ kỹ thuật zoom, quản trị các nhóm học tập.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Express Store

Trợ lý đào tạo Kinh nghiệm 1 năm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Express Store

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/01/2021 Thỏa thuận Chat

-Tổ chức các chương trình đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu phát sinh thực tế; -Thực hiện đào tạo các nội dung cho đội ngũ nội bộ và khách hàng theo kế hoạch đề ra; -Lựa chọn, đề xuất và kết nối đối tác đào tạo phù hợp; -Xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới các nhà cung ứng đào tạo, các giảng viên, chuyên gia tư vấn, chủ động huy động nguồn đào tạo khi có nhu cầu; -Thực hiện thiết kế và chuẩn hóa tài liệu đào tạo; -Lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học viên gắn kết và ôn tập; -Hỗ trợ kỹ thuật zoom, quản trị các nhóm học tập; -Tuyển và đào tạo các Coach, Lead hỗ trợ chương trình; -Lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học viên gắn kết và ôn tập; -Hỗ trợ kỹ thuật zoom, quản trị các nhóm học tập.

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Aura Space Việt Nam

Trợ lý đào tạo sàn Thương mại điện tử

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Aura Space Việt Nam

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31/01/2021 Thỏa thuận Chat

- Tổ chức các chương trình đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu phát sinh thực tế; - Thực hiện đào tạo các nội dung cho đội ngũ nội bộ và khách hàng theo kế hoạch đề ra; - Lựa chọn, đề xuất và kết nối đối tác đào tạo phù hợp; - Xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới các nhà cung ứng đào tạo, các giảng viên, chuyên gia tư vấn, chủ động huy động nguồn đào tạo khi có nhu cầu; - Thực hiện thiết kế và chuẩn hóa tài liệu đào tạo; - Lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học viên gắn kết và ôn tập; - Hỗ trợ kỹ thuật zoom, quản trị các nhóm học tập, - Tuyển và đào tạo các Coach, Lead hỗ trợ chương trình - Lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học viên gắn kết và ôn tập. - Hỗ trợ kỹ thuật zoom, quản trị các nhóm học tập

+ Xem thêm

Gen Talents

Trưởng phòng giáo vụ

Gen Talents

Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30/01/2021 Thỏa thuận Chat

_Lập kế hoạch, tổ chức quản lý, điều hành mảng đào tạo - học vụ như: kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo, giáo án _Thực hiện công tác giáo vụ (giáo vụ, xét và cấp bằng tốt nghiệp; quản trị cơ sở dữ liệu giáo vụ...) theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của BGĐ _Xây dựng quy trình, quy định liên quan đến việc tổ chức lớp học _Tìm kiếm Trainer theo màu sắc & tinh thần đào tạo của công ty _Kiểm tra, theo dõi toàn bộ khâu tổ chức lớp học, để lớp học được diễn ra theo đúng lịch khai giảng và đảm bảo chất lượng lớp học - Kiểm soát, đánh giá chất lượng lớp đào tạo định kỳ của Trainer theo các tiêu chí, định hướng đào tạo của công ty

+ Xem thêm

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Trưởng Phòng Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Quận Tây Hồ, Hà Nội

Hạn nộp: 31/12/2020 15 - 20 triệu Chat

​- Phụ trách chung, tổ chức quản lý, điều hành các nội dung công việc của Bộ phận đào tạo. - Chịu trách nhiệm xây dựng các Kế hoạch đào tạo hàng năm. - Tiếp nhận, tìm hiểu nhu cầu đào tạo từ TGĐ, các phòng ban, các bộ phận thuộc hệ thống trong công ty. Xây dựng lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo. - Khảo sát nhu, Phân tích nhu cầu để trực tiếp đào tạo cho CBVN trong Công ty - Trực tiếp xây dựng nội dung chương trình đào tạo - Trực tiếp đứng lớp đào tạo các chương trình đào tạo cơ bản của Công ty - Trực tiếp đào tạo các dự án BĐS cùng các Quy chế, quy định, quy trình làm việc và Văn hóa cho các Đơn vị/Ban/Phòng/Cá nhân - Tổ chức, theo dõi chương trình đào tạo - Báo cáo tổng kết đào tạo, thu thập phản hồi của nhân viên, đưa ra đánh giá đóng góp ý kiến để cải tiến chương trình Đào tạo tới TGĐ - Theo dõi, đánh giá sau đào tạo - Tổng hợp, theo dõi các dữ liệu của khóa đào tạo

+ Xem thêm

< 1 3

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype