Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm nâng cao

Tìm Việc Làm kế toán công ty nước ngoài

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN DAEWON (DAEWON E&C CO., LTD)

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN DAEWON (DAEWON E&C CO., LTD)

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/05/2021 10 - 15 triệu Chat

- Nhập chứng từ thu chi vào phần mềm FAST - Lập chứng từ thu chi hàng ngày. - Tập hợp và theo dõi hóa đơn thu chi hàng ngày. - Thực hiện một số công việc kế toán hằng ngày theo sự phân công của kế toán trưởng. - Vào sổ phụ Ngân hàng - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định * Theo dõi quản lý tổng quát công nợ (phải thu phải chi). - Kiểm tra chứng từ. - Cung cấp số liệu cho các cơ quan. - Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu của ban giám đốc. - Các công việc khác theo yêu cầu và sự phân công của Quản lý.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN DAEWON (DAEWON E&C CO., LTD)

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN DAEWON (DAEWON E&C CO., LTD)

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/05/2021 10 - 15 triệu Chat

- Nhập chứng từ thu chi vào phần mềm FAST - Lập chứng từ thu chi hàng ngày. - Tập hợp và theo dõi hóa đơn thu chi hàng ngày. - Thực hiện một số công việc kế toán hằng ngày theo sự phân công của kế toán trưởng. - Vào sổ phụ Ngân hàng - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định * Theo dõi quản lý tổng quát công nợ (phải thu phải chi). - Kiểm tra chứng từ. - Cung cấp số liệu cho các cơ quan. - Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu của ban giám đốc. - Các công việc khác theo yêu cầu và sự phân công của Quản lý.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN DAEWON (DAEWON E&C CO., LTD)

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN DAEWON (DAEWON E&C CO., LTD)

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/05/2021 10 - 15 triệu Chat

- Nhập chứng từ thu chi vào phần mềm FAST - Lập chứng từ thu chi hàng ngày. - Tập hợp và theo dõi hóa đơn thu chi hàng ngày. - Thực hiện một số công việc kế toán hằng ngày theo sự phân công của kế toán trưởng. - Vào sổ phụ Ngân hàng - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định * Theo dõi quản lý tổng quát công nợ (phải thu phải chi). - Kiểm tra chứng từ. - Cung cấp số liệu cho các cơ quan. - Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu của ban giám đốc. - Các công việc khác theo yêu cầu và sự phân công của Quản lý.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN DAEWON (DAEWON E&C CO., LTD)

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN DAEWON (DAEWON E&C CO., LTD)

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/05/2021 10 - 15 triệu Chat

- Nhập chứng từ thu chi vào phần mềm FAST - Lập chứng từ thu chi hàng ngày. - Tập hợp và theo dõi hóa đơn thu chi hàng ngày. - Thực hiện một số công việc kế toán hằng ngày theo sự phân công của kế toán trưởng. - Vào sổ phụ Ngân hàng - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định * Theo dõi quản lý tổng quát công nợ (phải thu phải chi). - Kiểm tra chứng từ. - Cung cấp số liệu cho các cơ quan. - Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu của ban giám đốc. - Các công việc khác theo yêu cầu và sự phân công của Quản lý.

+ Xem thêm

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN DAEWON (DAEWON E&C CO., LTD)

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CƠ ĐIỆN DAEWON (DAEWON E&C CO., LTD)

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20/05/2021 10 - 15 triệu Chat

- Nhập chứng từ thu chi vào phần mềm FAST - Lập chứng từ thu chi hàng ngày. - Tập hợp và theo dõi hóa đơn thu chi hàng ngày. - Thực hiện một số công việc kế toán hằng ngày theo sự phân công của kế toán trưởng. - Vào sổ phụ Ngân hàng - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định * Theo dõi quản lý tổng quát công nợ (phải thu phải chi). - Kiểm tra chứng từ. - Cung cấp số liệu cho các cơ quan. - Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu của ban giám đốc. - Các công việc khác theo yêu cầu và sự phân công của Quản lý.

+ Xem thêm

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Chức danh:

Từ khóa liên quan:

Công ty:

Liên hệ qua zalo Liên hệ qua skype